Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 00:17


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Bircza, dnia 12 marca 2010 r.

UG – 7331/2DŚ/10
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
 
             Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) oraz art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
 
że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą:
„ Zagospodarowanie Terenu Parku i Pałacu Humnickich w Birczy”, na działce nr 555/1
w Birczy.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. nr 7 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 9.11.2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych kryteriów związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzania raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz.2573 ze zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie.
Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
            Zgodnie z art.35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Otrzymują:
 1. Urząd Gminy Bircza.
 2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza.
 3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy.
 4. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 5. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35 – 959 Rzeszów;
 6. Gągola Ryszard, ul. Rynek 6/1, 37 – 740 Bircza;
 7. Pasławski Stanisław Antoni, Ujkowice 37, 37 – 713 Maćkowice;
 8. Pasławska Barbara Jadwiga, Ujkowice 37, 37 – 713 Maćkowice;
 9. Fijałkowska Zofia, ul. Graniczna 4, 37 – 740 Bircza;
 10. Fijałkowski Daniel, ul. Graniczna 4, 37 – 740 Bircza;
 11. Szkoła Podstawowa w Birczy, ul. Parkowa 1, 37 – 740 Bircza;
 12. Klebowicz Małgorzata, Wojskówka 7, 57 – 540 Lądek Zdrój;
 13. Kotecka Stanisława, ul. Żołnierzy I AWP 5/55, 37 – 700 Przemyśl;
 14. Laszkiewicz Edward, ul. Grunwaldzka 127/9, 37 – 700 Przemyśl;
 15. Laszkiewicz Henryk, ul. Rudawskiego 2/2, 37 – 740 Bircza;
 16. Laszkiewicz Piotr, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 8, 37 – 740 Bircza;
 17. Laszkiewicz Zbigniew, ul. POW 2/19, 62 – 700 Turek;
 18. Trochimczyk Krystyna, ul. Grunwaldzka 7/3, 37 – 700 Przemyśl;
 19. Podgórski Andrzej, ul. Pocztowa 3, 37 – 740 Bircza;
 20. A/a.

Autor:
Data: 2010-03-12 15:39:49
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-03-12 15:42:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl