Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 00:47


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

Bircza, dnia 2 marzec 2011r.

UG – 7331/2DŚ/11
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
             Zgodnie z art. 73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego( Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
 
zawiadamiam
 
 
że na wniosek Parafii Rzymskokatolickiej p. w. Świętej Anny w Ustrzykach Górnych, 38-714 Ustrzyki Górne 13 zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa zagrody wraz z budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym z funkcją agroturystyczną, budynkiem gospodarczym (oborą), budynku garażu wraz z budową studni kopanej, zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowe z infrastrukturą towarzyszącą oraz gospodarczy wraz z garażem” na dz. nr 154 w miejscowości Leszczawa Dolna, gmina Bircza.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. Nr 7 w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Otrzymują:
  1. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  3. Tablica ogłoszeń miejscowości Leszczawa Dolna;
  4. A/a.
 
Strony postępowania:
1.    Wnioskodawca – Parafia Rzymskokatolicka p. w. Świętej Anny w Ustrzykach Górnych
     38-714 Ustrzyki Górne  13;
2.    Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
3.    Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza;
4.    Pani Bogusława Andruch, Leszczawka 25, 37-740 Bircza;
5.    Pan Andrzej Zdzisław Wiśniowski, ul. Sybiraków 52, 37-700 Przemyśl;
6.    Pan Władysław Ryszard Wiśniowski, Leszczawa Dolna 90, 37-740 Bircza.
 

Autor:
Data: 2011-03-02 15:48:15
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-03-02 15:49:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl