Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
18-05-2024, Sobota, 11:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

WÓJT GMINY BIRCZA                                                Bircza, dnia 15 luty 2012r.

         OŚ. 6220.2.2012

 

 

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania

 

             Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr199, poz. 1227 z 7.11.2008) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego( t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071  z późn. zm.)

 

 

zawiadamiam

 

że na wniosek „Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa mostu przez potok Korzonka w miejscowości Bircza  ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka w km 316+263 wraz z budową i rozbiórką objazdu tymczasowego”, gm. Bircza, na działkach ew. nr 325, 327, 326, 548, 549, 550, 328, 276/5, 324.

 

Informuję  o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Birczy, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. nr 7 w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

 

            Zgodnie z art. 71 ust. 2  ustawy z  3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr199, poz. 1227 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

           

Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn  niezależnych od organu.

 

 

 

Wójt Gminy Bircza

Józef Żydownik

 

 

Otrzymują:

 1. Tablica ogłoszeń  Urzędu Gminy Bircza;
 2. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
 3. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
 4. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
 5. a/a.

 

 

Strony postępowania:

 1. Wnioskodawca – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie, ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów;
 2. Gmina Bircza, ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
 3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków;
 4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie Inspektorat w Przemyślu, Wybrzeże Ojca Św. Jana Pawła II 6, 37-700 Przemyśl,
 5. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl,
 6. Pani Karolina Kaczmarz, Bircza 149, 37-740 Bircza,
 7. Pan Zbigniew Kaczmarz  , ul. Gen. Stanisława Maczka 2/32, 37-710 Żurawica,
 8. Pani Waleria Maciołek, Korzeniec 1, 37-740 Bircza,
 9. Pan Mieczysław Korzeniec 1, 37-740 Bircza,
 10. Pan Ryszard Gągola , ul. Rynek 6/1, 37-740 Bircza,
 11. Pani Beata Jolanta Javurek, Lipa 43/2, 37-740 Bircza,
 12. Pani Izabela Wioleta Szal, Lipa 43/2, 37-740 Bircza,
 13. Pan Zdzisław Hess, ul. Bieszczadzka 20, 37-740 Bircza,
 14. Pani Krystyna Grażyna Hess ul. Bieszczadzka 20, 37-740 Bircza,
 15. Pani Stanisława Makarowska, ul. Bieszczadzka 14, 37-740 Bircza,
 16. Pan Antoni Makarowski, ul. Bieszczadzka 14, 37-740 Bircza,
 17. Pani Krystyna Kaczmarz, ul. Bieszczadzka 16, 37-740 Bircza,
 18. Pan Tadeusz Kaczmarz , ul. Bieszczadzka 16, 37-740 Bircza,
 19. Pani Alfreda Stadnik, ul. Graniczna 3, 37-740 Bircza,
 20. Pan Jan Stadnik, ul. Graniczna 3, 37-740 Bircza,
 21. Pani Barbara Jadwiga Pasławska, Ujkowice 37, 37-713 Maćkowice,
 22. Pan Stanisław Antoni Pasławski, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza,
 23. Pani Zofia Fijałkowska, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza,
 24. Pan Daniel Fijałkowski, ul. Graniczna 4, 37-740 Bircza.

 


Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-02-20 14:59:59
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-02-20 15:04:30

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl