Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2021, Niedziela, 09:58


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

„Przebudowa drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497”, na terenie działek nr ewid. 516/1, 515, 514, 513, 511, 506, obręb ewid. Brzuska, gm. Bircza

 

Bircza, dnia 26 marca 2012 r.
OŚ.6220.5.2012
 
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
             Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 r., Nr199, poz. 1227z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek Nadleśnictwa Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „ Przebudowa drogi leśnej Huta Brzuska nr inw. 242/497”, na terenie działek nr ewid. 516/1, 515, 514, 513, 511, 506, obręb ewid. Brzuska,  gm. Bircza
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy Bircza, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. nr 7 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn,. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
                        Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
 
 
 
Otrzymują:
1.      Wnioskodawca – Nadleśnictwo Bircza, Stara Bircza 99, 37-740 Bircza;
  1. Wójt Gminy Bircza, ul. Ojca Sw. Jana Pawła II 2, 37-740 Bircza;
  2. Zarząd Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3, 37-700 Przemyśl;
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  5. Tablica ogłoszeń miejscowości Huta Brzuska;
  6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  7. a/a.

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-03-27 15:01:27
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-03-27 15:03:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl