Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
28-03-2023, Wtorek, 01:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

Bircza, dnia 18 października 2012r.
OŚ. 6220.13.2012
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
             Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek Pana Roberta Grodeckiego – pełnomocnika Nadleśnictwa Bircza zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa drogi leśnej Rudawka-Stara Bircza”.
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Birczy, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. nr 8 w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
            Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
z up. Wójta Gminy Bircza
mgr Beata Worotyłko
Zastępca Wójta 
 
 
Otrzymują:
 
  1. Strony postępowania wg wykazu;
  2. Wójt Gminy Bircza;
  3. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy w Birczy;
  4. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  5. Tablica ogłoszeń miejscowości Rudawka, Sufczyna, Nowa Wieś;
  6. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  7. A/a.
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi:
mgr Beata Worotyłko, Tel. 16/6726091 wew. 13

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-10-19 15:55:44
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-10-19 15:57:21

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl