Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2023, Wtorek, 06:07


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

OBWIESZCZENIE

 

Wójt Gminy Bircza
Bircza, dnia 03 grudnia 2012r.
OŚ.6220.11.2012
 
OBWIESZCZENIE
o postępowaniu prowadzonym z udziałem społeczeństwa
 
Działając na podstawie art. 33 ust.1 w związku z art. 79 ust1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm./ w związku ze złożonym dnia 13 lipca 2012 r. wnioskiem Pana Piotra Kociołek, pełnomocnika Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN S.A. ul. Chmielników 7, 09-411 Płock w sprawie wydania  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. w Starej Birczy, w miejscu istniejącej stacji paliw nr 392” , gm. Bircza,
WÓJT GMINY BIRCZA
PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI
 
I.                   W dniu 18 lipca 2012r. Wójt Gminy Bircza wszczął postępowanie administracyjne w sprawie wydania ww. decyzji.
II.                 Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Bircza.
III.              Organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu.
IV.              Dnia 31 lipca 2012r.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak WOOŚ.4240.13.22.2012.AT-4   z dnia 31 lipca 2012r. wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i ustalił zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
V.           Dnia 6 sierpnia 2012 r. Wójt Gminy postanowieniem znak OŚ.6220.11.2012 nałożył obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
VI.        Dnia 6 sierpnia 2012r. Wójt Gminy Bircza zawiesił postępowanie do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu oddziaływania na środowisko.
VII.     Dnia 21 września 2012r. Inwestor dostarczył raport oddziaływania na środowisko.
VIII.         Dnia 24 września 2012r Wójt Gminy wydał postanowienie .o podjęciu zawieszonego postępowania, przystępując do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.
IX.              Dnia 24 września 2012r. Wójt wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu o wyrażenie opinii i uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia.
X.                Dnia 11 października 2012r.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Przemyślu pismem znak: PSNZ.460-3/12 z dnia 11 października 2012r. zaopiniował pozytywnie pod względem higieniczno-sanitarnym realizację przedmiotowego przedsięwzięcia.
XI.              Dnia 31 października 2012 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOŚ.4242.13.14.2012.JG-7 zażądał uzupełnienia raportu we wskazanym zakresie.
XII.           Pełnomocnik Inwestora dostarczył uzupełnienie raportu we wskazanym terminie.
Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 6 grudnia 2012r. do 27 grudnia 2012r. w siedzibie Urzędu Gminy w Birczy w pokoju nr 7, w godzinach od 7:30 do 15:30. Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.
 
Wójt Gminy Bircza
Józef Żydownik
 
Otrzymują:
1.      Strony postępowania wg wykazu
2.      Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
3.      Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
4.      Tablica ogłoszeń miejscowości Stara Bircza;
5.      Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
6.      A/a.
 
 

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2012-12-04 16:03:53
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2012-12-04 16:06:08

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl