Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
5-12-2021, Niedziela, 09:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

 

                                                               Bircza, dnia 13 lutego 2013 r.
OŚ. 6220.1.2013
 
Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania
 
             Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)
 
zawiadamiam
 
że na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu, Plac Dominikański 3,
37-700 Przemyśl zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa mostu w miejscowości Sufczyna” na istniejących podporach – zadanie realizowane w ciągu drogi powiatowej nr 1777 R Pruchnik – Nienadowa - Bircza w km 30+640 , gm. Bircza, na działkach ew. nr 148, 170, 171, 237, 328, 172, 173, 174, 176/1, obręb Sufczyna.
 
Informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a. do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium oraz o możliwości składania uwag i wniosków w Urzędzie Gminy w Birczy, ul. Ojca Świętego Jana Pawła II 2, 37 – 740 Bircza, pok. nr 7 , w godz. 7:30-14:30, w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
            Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2008r. Nr199, poz. 1227 z późn. zm.) przedsięwzięcie zaliczane jest do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
            Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje się po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przemyślu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie. Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.
           
Zgodnie z art. 35 § 5 k.p.a. do terminów załatwiania sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
 
 
Wójt Gminy Bircza
 Józef Żydownik
 
 
 
Otrzymują:
  1. Strony postępowania wg wykazu;
  2. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Bircza;
  3. Strona Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Birczy;
  4. Tablica ogłoszeń miejscowości Bircza;
  5. Miejsce realizacji przedsięwzięcia;
  6. a/a.
 
 
Opr. mgr Beata Worotyłko, Tel. 16/6726091 wew. 13

Autor: Jadwiga Haber-Slowińska
Data: 2013-02-14 15:34:01
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2013-02-14 15:35:54

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl