Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2024, Sobota, 18:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
Uchwała Nr X/77/2003
Rady Gminy w Birczy
z dnia 24 lipca 2003 roku


w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada z 1998 roku o finansach publicznych / Dz.U. z 2003 roku Nr 15 póz. 148 z późniejszymi zmianami /, Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:

§ 1.

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę   87.360,00 zł  z tytułu części rekompensującej subwencji ogólnej zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów nr ST3-4820-25/2003 z dnia 26.05.2003 roku.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę   87.360,00 zł z przeznaczeniem na :
- wydatki związane z remontami szkół podstawowych i budynku urzędu gminy
- wypłatę zasiłków
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Birczy
3. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej określają załączniki Nr l i 2 do niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza .

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr l do uchwały Rady Gminy Nr /77/2003   z dnia 24 lipca 2003 roku

Dochody w dostosowaniu do uchwały budżetowej.

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Kwota

/zwiększenie +/

 

 

758

 

Różne rozliczenia

 

87.360,00

 

75805

 

Część rekompensująca subwencji

 

87.360,00

 

292

 

Subwencje ogólne z budżetu państwa

 

87.360,00

 

                                                         

                                                         Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy         Nr X/77/2003 z dnia 24 lipca 2003 roku

Wydatki w dostosowaniu do uchwały budżetowej.

 

Dział

Rozdział

Paragraf

 

Wyszczególnienie

 

 

 

Kwota

/zwiększenie + /

 

 

750

 

Administracja publiczna

 

27.360,00

 

75023               

 

Urzędy Gmin

 

27.360,00

 

4210

 

Zakup materiałów i wyposażenia

 

17.360,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

10.000,00

 

801

 

Oświata i wychowanie

 

30.000,00

 

80101

 

Szkoły podstawowe

 

30.000,00

 

4300

 

Zakup usług pozostałych

 

30.000,00

 

853                  

 

Opieka społeczna

20.000,00

 

85314

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

społeczne

20.000,00

 

3110

 

Świadczenia społeczne

 

20.000,00

 

921

 

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

 

10.000,00

 

92109

 

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

 

10.000,00

 

2550

 

Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury

 

10.000,00

 

 

 


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwala_Nr_X_77_2003.docPlik DOC 48.00 Kb
2. uchw_X_77_2003.JPG 50.86 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl