Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
Uchwała Nr XII/90/2003
    Rady Gminy w Birczy
    z dnia 10 grudnia 2003 roku


w sprawie ustalenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych z terenu Gminy Bircza.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm./ oraz art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz.622 z późn.zm./,
Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bircza w wysokości:
1.    46,00 zł za 1 m3 + 7% podatku VAT = 49,22 zł za 1 m3 dla lokali użytkowych;
2.    46,00 zł za 1 m3 + 7% podatku VAT = 49,22 zł za 1 m3 dla jednostek samorządowych;
3.    1,59 zł za 1 m3 + 7% podatku VAT = 1,70 zł miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym;
4.    1,40 z za 1 m3 + 7% podatku VAT = 1,50 zł miesięcznie od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła (szkło, makulatura, plastik, metal);
5.    Wysokość opłaty miesięcznej w gospodarstwach domowych oblicza się jako iloczyn liczby osób zamieszkałych w danym lokalu, zameldowanych na okres stały lub czasowy z tym,
że jeżeli w budynku zamieszkuje więcej niż 5 osób, opłata nie powinna być wyższa
niż 8,50 zł.

§ 2.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych w wysokości:
•    2,30 zł za jednorazowe dostarczenie 1 m3 ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,
•    4,87 zł za jednorazowe dostarczenie 1 m3 ścieków dla użytkowników lokali użytkowych usługowych i handlowych oraz odbiorców przemysłowych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III/25/2002 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 grudnia 2002 roku.

§ 4.

Wykonanie uchwały zleca się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka    z o.o. w Birczy.

§ 5.

Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 roku i zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwala_Nr_XII_90_2003.docPlik DOC 26.50 Kb
2. uchw_XII_90_2003.JPG 73.93 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl