Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
Uchwała Nr XII/96/2003
Rady Gminy w Birczy
z dnia 10 grudnia 2003 rokuw sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza na 2004 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142,poz.l591,z późn.zm.) oraz art.5 ust. l oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r.Nr 9, poz.84 z późn.zm.)
Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje:

§1

Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza:
1) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od Im powierzchni użytkowej    0,33
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od l m2 powierzchni użytkowej    9,46
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od l m2 powierzchni użytkowej    4,25
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania
świadczeń zdrowotnych od l m2 powierzchni użytkowej    3,03
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od l m2 powierzchni użytkowej    3,27
2) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od l m2
powierzchni    0,33
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni
wodnych od l ha powierzchni    3,41
 
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od l m2 powierzchni    0,17
3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. l pkt 3 i ust 3-7.

§2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:
l. Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza

§4

Traci moc Uchwała Nr H/12/2002 Rady Gminy w Birczy z dnia 11 grudnia 2002 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2002 r Nr 89 poz. 1968).

§5

l .Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego
2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwala_Nr_XII_96_2003.docPlik DOC 26.50 Kb
2. uchw_XII_96_2003_str1.JPG 54.05 Kb
3. uchw_XII_96_2003_str2.JPG 33.95 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl