Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:22


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
Uchwała Nr XII/98/2003
Rady Gminy w Birczy
z dnia 10 grudnia 2003 roku


w sprawie: określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

Na podstawie art .18 ust 2 pkt.8 ustawy z dnia 08.06.1990 r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142 póz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 15 i art 19 pkt. l lit a i pkt 2 (Dz.U.z 2002 r. Nr 9 poz.84 z późń. zmianami)
Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§1

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:
1. Przy sprzedaży płodów rolnych:
Płody rolne (nabiał, niewielkie ilości warzyw i owoców)
a) Sprzedaż obnośna przez sprzedającego zajmującego powierzchnię placu
za każdy rozpoczęty metr    3.00 zł.
b) Sprzedaż z ławy, straganu przez sprzedającego zajmującego powierzchnię
sprzedażną
za każdy rozpoczęty m2    3.00 zł.
2.   Przy sprzedaży art. przemysłowych i spożywczych pochodzenia zagranicznego
a)Sprzedaż obnośna (z ręki, kosza, wózka, stolika, itp.)
przez sprzedającego zajmującego powierzchnię placu
za każdy rozpoczęty m2    3.00 zł.
b)sprzedaż z ławy straganu przez sprzedającego zajmującego powierzchnię
sprzedażną za każdy rozpoczęty metr    3.00 zł
 
3. Przy sprzedaży z samochodów art. spożywczych   płodów rolnych i prze¬mysłowych:
a)Sprzedaż z samochodu osobowego    6.00 zł
Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym
do 3,5 t lub przyczepy 6.00 zł
b) Sprzedaż z pojazdu samochodowego lub przyczepy o dopuszczalnym
ciężarze całkowitym powyżej 3,5 t    6.00 zł
4. Przy sprzedaży części zamiennych do pojazdów mechanicznych
i zajęcie powierzchni sprzedażnej - za każdy rozpoczęty m2    3.00 zł

§2

l .Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa .
2.Inkaso opłaty targowej prowadzi sołtys miejscowości Bircza.
3. Wy nagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi 20 % od pobranej
kwoty.

§3

1.Stawka nie może przekroczyć kwoty 579.32 zł dziennie .

§4

1. Poboru opłaty targowej dokonuje się w dniach prowadzenia handlu.

§5

Traci moc uchwała Nr II/18 72002 Rady Gminy w Birczy z dnia 11 grudnia 2002 r w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.(Dz.Urz. Województwa Podkarpackiego z 2002 r Nr 89 poz. 1971)

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§7

l .Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2004.


Pliki:
Lp. Nazwa Typ pliku Rozmiar
1. Uchwala_Nr_XII_98_2003.docPlik DOC 27.00 Kb
2. uchw_XII_98_2003_str1.JPG 54.02 Kb
3. uchw_XII_98_2003_str2.JPG 55.41 Kb
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:41
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:41

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl