Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2024, Sobota, 18:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały

 

.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit."c" i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tj. Dz. U. z 2001 roku Nr 142, póz. 1591 z późniejszymi zmianami / art. 48 ust. l pkt. 2 ustawy z dnia 26 listopada l 998 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2003 roku Nr 15, póz. 148 z późniejszymi zmianami /, Rada Gminy w Birczy uchwala co następuje :

§1-

Gmina Bircza postanawia zaciągnąć w 2005 roku kredyt długoterminowy w wysokości 600.000,00 / słownie: sześćset tysięcy 00/100 zł./ na finansowanie deficytu budżetu 2005 roku.

§2.

Spłata kredytu będzie następować z dochodów gminy / podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny / z uwzględnieniem w planach budżetowych w latach 2006-2008 obejmujących spłatę.

§3-

Upoważnia się Wójta Gminy Bircza do zaciągnięcia zobowiązań wekslowych w celu zabezpieczenia umowy, zgodnie z warunkami określonymi w tej umowie.

§4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§5-
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.   


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:44
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl