Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2024, Sobota, 17:08


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.8 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142 poz.!591,z późn.zm.) oraz art.5 ust.l oraz art.7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002r .Nr 9, poz.84 z późn.zm.) -Rada Gminy w Birczy

uchwala co następuje:

§1       
Ustala się następujące stawki podatku od nieruchomości na terenie Gminy Bircza:

1) od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych od Im2 powierzchni użytkowej           0,35

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków
mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej od l m2 powierzchni użytkowej  10,90

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu

kwalifikowanym materiałem siewnym od l m2 powierzchni użytkowej         4,80

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych od l m2 powierzchni użytkowej          3,40

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej
działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego
od l m2 powierzchni użytkowej            3,70

2) od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na
sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od l m2
powierzchni      0,37

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych od l ha powierzchni   3,61

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

od l m2 powierzchni     0,20

3) od budowli - 2 % ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. l pkt 3 i ust 3-7.

 

§2

Zwalnia się od podatku od nieruchomości:

1. Budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

§3

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy Bircza

§4

Traci moc Uchwała Nr XXIV/76/2004 Rady Gminy w Birczy z dnia 16 grudnia 2004 r w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości.

§5

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędzowym Województwa Podkarpackiego

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2006.


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:44
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl