Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 11:55


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 19 pkt. l lit "a" i pkt 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.z 2002 r. Nr 9 póz.84 z późn. zmianami),

Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§1-

Ustala się dzienne stawki opłaty targowej dla osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach w następującej wysokości:

1. Przy sprzedaży płodów rolnych:

Płody rolne (nabiał, niewielkie ilości warzyw i owoców)

a) Sprzedaż obnośna przez sprzedającego zajmującego powierzchnie placu za każdy
rozpoczęty m2 4.00 zł

b) Sprzedaż z ławy, straganu przez sprzedającego zajmującego powierzchnię sprzedażną
za każdy rozpoczęty m2           4.00 zł

2. Przy sprzedaży art. przemysłowych i spożywczych pochodzenia zagranicznego

a) Sprzedaż obnośna ( z ręki, kosza, wózka, stolika itp.) przez sprzedającego zajmującego
powierzchnię placu za każdy rozpoczęty m2    4.00 zł

b) sprzedaż z ławy straganu przez sprzedającego zajmującego powierzchnię sprzedażną
za każdy rozpoczęty metr2       4.00 zł

3. Przy sprzedaży z samochodów art. spożywczych, płodów rolnych i przemysłowych:

a) Sprzedaż z samochodu osobowego 7.00 zł
Sprzedaż z samochodu ciężarowego o dopuszczalnym ciężarze całkowitym do 3,5 t
lub przyczepy                                                                                             7.00 zł

b) Sprzedaż z pojazdu samochodowego lub przyczepy o dopuszczalnym ciężarze
całkowitym powyżej 3,5 t        7.00 zł

4. Przy sprzedaży części zamiennych do pojazdów mechanicznych i zajęcie powierzchni
sprzedażnej - za każdy rozpoczęty m2 4.00 zł

§2.

1. Pobór opłaty targowej następuje w drodze inkasa.

2. Inkaso opłaty targowej prowadzi sołtys miejscowości Bircza.

3. Wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej wynosi 20% od pobranej kwoty.

l. Stawka nie może przekroczyć kwoty 612,81 zł dziennie. §4. l. Poboru opłaty targowej dokonuje się w dniach prowadzenia handlu.

§5.

Traci moc uchwała Nr XXIV/81/2004 Rady Gminy w Birczy z dnia 16 grudnia 2004 r. w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej oraz sposobu jej poboru.

§6.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§7.

1.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

2.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia i ma zastosowanie w roku podatkowym 2006.


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:44
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:44

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl