Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
21-07-2024, Niedziela, 12:14


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn.zm./ oraz art.6 ust.2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. z 1996 r. Nr 132, poz.622 z późn.zm./, Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje:

§1-

Ustala się górne stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Bircza w wysokości:

1. 49,50 zł za l m3 + 7% podatku VAT = 52,96 zł za l m3 dla lokali użytkowych;

2. 49,50 zł za l m3 + 7% podatku VAT = 52,96 zł za l m3 dla jednostek samorządowych;

3. 1,87 zł za l m3 + 7% podatku VAT = 2,00 zł miesięcznie od osoby w gospodarstwie domowym;

4. 1,40 zł za l m3 + 7% podatku VAT = 1,50 zł miesięcznie od osoby w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła (szkło, makulatura, plastik, metal);

5. Wysokość opłaty miesięcznej w gospodarstwach domowych oblicza się jako iloczyn liczby osób zamieszkałych w danym lokalu, zameldowanych na okres stały lub czasowy z tym, że jeżeli w budynku zamieszkuje więcej niż 5 osób, opłata nie powinna być wyższa niż 10,00 zł.

§2.

Ustala się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych nieczystości ciekłych w wysokości:

-   2,50 zł za jednorazowe dostarczenie l m3 ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków,

-   4,87 zł za jednorazowe dostarczenie l m3 ścieków dla użytkowników lokali użytkowych usługowych i handlowych oraz odbiorców przemysłowych nie korzystających ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.

§3.

Traci moc uchwała Nr XXV/93/2004 Rady Gminy w Birczy z dnia 29 grudnia 2005 roku.

§4.

Wykonanie uchwały zleca się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Birczy.

§5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza.

§6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2006 roku i zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bircza.


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:45
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl