Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2024, Sobota, 17:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Uchwały
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z pózn.zm./ oraz art. 24 ust.l ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków /Dz.U. Nr 72, póz. 747 z pózn.zm./, Rada Gminy w Birczy uchwala, co następuje: §1. Zatwierdza się taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków, przedłożone przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. §2. Wykonanie uchwały zleca się Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Birczy. §3. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bircza. §4. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2006 roku i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2006 roku. 2. Uchwała zostaje podana do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń na terenie Gminy Bircza.
Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:45
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl