Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 08:13


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1700 do godz.1830.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie       . 

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Jerzy Góralewicz, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz oraz inspektor d/s dróg i mostów – Pan Stanisław Moździerz.

 

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.    Przyjęcie porządku obrad.

3.    Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

4.    Podjęcie uchwał:

- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok.

5.    Wnioski i zapytania Radnych.

6.    Zakończenie obrad.

 

 Ad.1.

            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Andrzej Pankiewicz, witając Radnych oraz pozostałe osoby uczestniczące w sesji.

            Na podstawie listy obecności – Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

            Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę bez uwag.

 

Ad.3.

            Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.4.

            W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt poinformował, że jest możliwość uzyskania środków z funduszy unijnych w ramach Podkarpackiego Programu Wyrównywania Szans Rozwoju Obszarów Wiejskich z przeznaczeniem na wykonanie dróg.

Po przeprowadzonych konsultacjach Pan Wójt zaproponował, żeby wykonać drogę łączącą  Birczę z Wolą Korzeniecką (koło Pana Dańczaka). Ponadto Pan Wójt wyjaśnił, że jest możliwość uzyskania środków  pod warunkiem, że Rada Gminy zabezpieczy w budżecie taką samą kwotę. Wiąże się z tym podjęcie stosownej uchwały.

Na pytanie “dlaczego właśnie została wybrana w/w droga” - Pan Moździerz odpowiedział,

że droga ta spełnia kryteria, jakie są wymagane przy składaniu wniosku o dofinansowanie.

W związku z tym, został wykonany kosztorys przedwykonawczy, opiewający na kwotę

204.984,00 zł, z czego połowę kwoty musimy zabezpieczyć w budżecie gminy, żeby uzyskać dofinansowanie w wysokości 100.000,00 zł.

            Wobec powyższego Radni jednogłośnie podjęli uchwałę Nr XL/17/2006

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok  - kwota 104.984,00 zł, z przeznaczeniem

na realizację zadania pn.:”Modernizacja  drogi gminnej nr 1 1617 R Bircza – Wola Korzeniecka na odcinku 900 mb.”

  

Środki przeniesiono z działu Transport w ramach wydatków z dróg publicznych gminnych,

tj.: z m-ci Bircza – 41.211,00 zł, z m-ci Wola Korzeniecka – 8.773,00 zł oraz 55.000,00 zł

z usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Uchwała stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

 

            Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XL/18/2006 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2006 rok  dot. zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości

400.000 zł na finansowanie deficytu budżetu 2006 roku.

 

Ad.5.

            Radny Pan Zbigniew Urban wnioskował, żeby remont drogi, o której mowa
w punkcie 4, był wykonany w okresie nie później niż we wrześniu, ponieważ drogi wykonane

w późniejszym okresie narażone są na szybsze niszczenie.

 

            Pan Wójt wyjaśniając powiedział, że sprawa ta zależy od tego, kiedy zostanie rozpatrzony wniosek oraz czy zostanie on rozpatrzony pozytywnie.

 

            Pan Wójt będąc przy głosie stwierdził, że należałoby rozważyć możliwość naprawy nawierzchni parkingu w Birczy. Zadanie to należałoby wykonać w roku bieżącym.

 

            Pan Przewodniczący wnioskował, żeby rozwiązać problem wywozu śmieci

z miejscowości Bircza, gdyż bardzo często kontenery są całe załadowane, a ponadto wokół

kontenerów jest pełno śmieci, głównie kartonów papierowych wyrzucanych  przez  właścicieli

sklepów.

 

            Pan Zbigniew Urban uważa, że w powyższej sprawie należy zorganizować spotkanie z właścicielami sklepów i uzgodnić, by śmieci szczególnie kartony były odbierane

bezpośrednio ze sklepów w konkretne dni. W spotkaniu tym powinien uczestniczyć przedstawiciel Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy.

 

            Pan Urban zwrócił się z prośbą  do Pana Wójta, by przyśpieszyć sprawę uzyskania pozwolenia na budowę garażu dla OSP Borownica.

 

            Pan Wójt odpowiedział, że niestety pewnych spraw nie da się przyśpieszyć,

takie są procedury.

 

Ad.6.

            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

XL (czterdziestą) sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

Protokołowała:

            Teresa  Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:47
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl