Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 16:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja odbyła się w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy i trwała od godz.17-tej do godz.18-tej.

Proponowany porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

Otwarcie sesji.

Wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze i złożenie ślubowania przez Radnych.

Stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.

Sprawy organizacyjne.

Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

Zgodnie z art.20 ust.2 ustawy o samorządzie gminnym, pierwszą sesję nowo wybranej rady zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający

w ciągu siedmiu dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła zbiorcze wyniki wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 roku

w Dzienniku Ustaw z dnia 20 listopada 2006 r. Nr 207, poz.1530.

W związku z faktem, że Przewodniczący Rady Gminy Bircza nie zwołał pierwszej sesji nowej rady w ustawowym terminie do dnia 27 listopada 2006 r., więc na podstawie art.20 ust.2a cytowanej wyżej ustawy pierwszą sesję Rady Gminy Bircza zwołał Komisarz Wyborczy w Przemyślu Postanowieniem Nr 60/2006 z dnia 29 listopada 2006 r.

Zgodnie z art.20 ust.2c ustawy o samorządzie gminnym otwarcia pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy w Birczy dokonała najstarsza wiekiem Radna Pani Elżbieta Chrobak, witając Radnych oraz pogratulowała Radnym wyboru.

Następnie Pani Chrobak odczytała Postanowienie Nr 60/2006 Komisarza Wyborczego w Przemyślu z dnia 29 listopada 2006 roku w sprawie zwołania pierwszej sesji Rady Gminy Bircza.

W/w postanowienie stanowi załącznik do protokołu.

Pani Chrobak poinformowała, że jednym z pierwszych punktów sesji jest złożenie ślubowania przez Radnych i wręczenie Radnym zaświadczeń o wyborze.

Pani Chrobak wyjaśniła, że ślubowanie odbędzie sie w ten sposób, iż po odczytaniu roty ślubowania, wywołani kolejno Radni będą wypowiadali słowo “ślubuję”.

Po odczytaniu roty ślubowania:

“Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej, ślubuję uroczyście obowiązki Radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej Gminy i jej mieszkańców” Pani Chrobak poprosiła najmłodszego wiekiem Radnego Pana Artura Buczka o odczytywanie kolejno nazwisk Radnych.

W tym momencie przed przystąpieniem do złożenia ślubowania obecny na sesji Wójt poprzedniej kadencji – Pan Jerzy Góralewicz poinformował, że wszystkie uchwały podjęte na niniejszej sesji mogą być nieważne, ponieważ Pan Jan Brodzicki będąc pracownikiem Urzędu Gminy bez względu na to, czy jest na urlopie bezpłatnym, czy jest w pracy powinien

w terminie do 7-miu dni po ogłoszeniu oficjalnych wyników wyborów przez Państwową Komisję Wyborczą złożyć oświadczenie o tym, że przyjmuje funkcję radnego i złoży wniosek

o udzielenie urlopu bezpłatnego.Termin 7-mio dniowy upłynął 27 listopada 2006 r.

 

W związku z tym, że Pan Brodzicki nie złożył stosownego oświadczenia w w/w terminie,

jego mandat radnego wygasza – dodał Pan Góralewicz.

Pan Góralewicz kontynuując swoją wypowiedź poinformował, że w dniu sesji rozmawiał

z radcą prawnym i według niego Pan Brodzicki nie powinien składać ślubowania, bo może się okazać, że podjęte uchwały na tej sesji, między innymi i uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady mogą być nieważne.

Pan Jan Brodzicki odnosząc się do wypowiedzi Pana Góralewicza stwierdził,

że: “byłem i jestem na urlopie bezpłatnym do końca grudnia. Uważam, że jeżeli zostałem wybrany przez społeczeństwo, powinienem dzisiaj złożyć ślubowanie, tak też zamierzam uczynić”.

Pan Jerzy Góralewicz ponownie powtórzył, że Pan Jan Brodzicki jest w stosunku pracy i nie powinien składać ślubowania do czasu wyjaśnienia sprawy.

Mimo powyższego Pan Brodzicki stwierdził ponownie, że skoro społeczeństwo go wybrało, jego obowiązkiem jest złożenie ślubowania przed Radą.

Radny Pan Arur Buczek odczytywał kolejno nazwiska radnych, którzy wypowiadali słowo:”ślubuję”.

Po złożeniu ślubowania Radnym zostały wręczone zaświadczenia o wyborze.

 

Ad.3.

Pani Elżbieta Chrobak stwierdziła, że na skład Rady Gminy w ilości 15 Radnych,

obecnych jest 15, zatem Rada jest prawomocna do obradowania i podejmowania uchwał.

 

Ad.4.

Przed przyjęciem porządku obrad Radny Pan Wojciech Bobowski wnioskował

o wprowadzenie punktu:”złożenie ślubowania przez Wójta Gminy”.

Wniosek nie został przyjęty.

Wobec powyższego przystąpiono do realizacji kolejnych punktów porządku obrad.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do wyboru Przewodniczącego Rady Gminy.

Na Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszono 2 kandydatury:

Pana Wojciecha Bobowskiego,

Pana Zbigniewa Urbana.

W/w kandydaci wyrazili zgodę.

 

Komisja Skrutacyjna została powołana w następującym składzie:

Lichota Jan - przewodniczący

Buczek Artur – członek

Wilgucki Adam – członek

Komisja Skrutacyjna przygotowała karty do głosowania. Przewodniczący komisji objaśnił sposób głosowania, a następnie przeprowadzono głosowanie.

W wyniku tajnego głosowania Przewodniczącym Rady Gminy w Birczy został wybrany Pan Zbigniew Urban.

Uchwała Nr I/1/2006 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy stanowi załącznik do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi protokół Komisji Skrutacyjnej z wyboru Przewodniczącego Rady Gminy w Birczy.

 

 

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad ustalono, że następna sesja Rady Gminy

w Birczy odbędzie się w dniu 4 grudnia 2006 roku ogodz.14.30.

Głównym tematem tej sesji będzie złożenie ślubowania przez Wójta Gminy oraz powołanie składów osobowych stałych komisji Rady Gminy.

 

Ad.7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

I sesję Rady Gminy w Birczy V kadencji, dziękując wszystkim za udział.

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:48
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl