Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1500 do godz.1730.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczył Pan Józef Żydownik -

Wójt Gminy Bircza.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

Przyjęcie porządku obrad.

Złożenie ślubowania przez Wójta.

Wybory Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:

a/ zgłaszanie kandydatów,

b/ wybór komisji skrutacyjnej,

c/ przeprowadzenie głosowania,

d/ ogłoszenie wyników głosowania.

Ustalenie rodzajów, powołanie składów osobowych oraz ukonstytuowanie się stałych komisji Rady Gminy.

Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

Zakończenie obrad.

 

 

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz Wójta Gminy – Pana Józefa Żydownika.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący nawiązał do sprawy Radnego Pana J.Brodzickiego, przedstawiając opinię radcy prawnego – Pana Jana Duszyka.

Opinia stanowi załącznik do protokołu.

Pan Przewodniczący dodał, że w obecnej sytuacji Pan Brodzicki jest radnym i może brać udział w głosowaniach przy podejmowaniu uchwał.

Pan Brodzicki podziękował Panu Przewodniczącemu za przedstawioną informację.

 

Ad.3.

Kolejnym punktem porządku obrad sesji było złożenie ślubowania przez Wójta Gminy.

Wobec powyższego Pan Józef Żydownik, wybrany w wyborach w dniu 26 listopada 2006 roku na Wójta Gminy Bircza złożył przed Radą ślubowanie:

 

“Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg”.

 

Pan Przewodniczący podziękował Panu Wójtowi za złożenie ślubowania, informując jednocześnie, że od tej pory Wójt może przystąpić do wykonywania swoich obowiązków.

Pan Wójt – Józef Żydownik – pogratulował wszystkim radnym wyboru oraz zadeklarował pełną współpracę z radnymi dla dobra calej Gminy.

 

Ad.4.

Na wiceprzewodniczącego Rady Gminy została zgłoszona kandydatura Radnego Pana Tadeusza Kołcza.

Pan Kołcz wyraził zgodę.

 

Wobec powyższego Rada w głosowaniu jawnym wybrała komisję skrutacyjną

w składzie:

Pan Jan Lichota - przewodniczący

Pan Artur Buczek – członek

Pan Lucjan Mielnikiewicz – członek

Przygotowano karty do głosowania, komisja objaśniła sposób głosowania

i przeprowadzono głosowanie.

W wyniku tajnego głosowania Wiceprzewodniczącym Rady Gminy w Birczy został wybrany Pan Tadeusz Kołcz, uzyskując 15 głosów.

Protokół komisji skrutacyjnej oraz karty do głosowania stanowią załącznik

do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi uchwała Nr II/2/2006 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy.

 

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Rada większością głosów powołała niżej wymienione stałe komisje:

1) Komisja Rewizyjna w składzie: Dutkowski Zbigniew

Mliczek Czesław

Kozioł Andrzej

 

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w składzie: Lichota Jan

Kowalczyk Michał

Wojtowicz Wiesław

 

Komisja Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny w składzie:

Mielnikiewicz Lucjan

Buczek Artur

Brodzicki Jan

Komisja Oświaty w składzie:

Chrobak Elżbieta

Buczek Artur

Lichota Jan

 

Komisja Ładu i Porządku Publicznego w skladzie:

Wilgucki Adam

Wojtowicz Wiesław

Hajnold Ryszard

 

Po powołaniu składów osobowych komisji Pan Przewodniczący zarządził

10-cio minutową przerwę w celu ukonstytuowania się komisji.

Wobec powyższego stałe Komisje Rady Gminy w Birczy ukonstytuowały się następująco:

Komisja Rewizyjna:

przewodniczący – Dutkowski Zbigniew

członkowie: - Mliczek Czesław

- Kozioł Andrzej

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego:

przewodniczący - Lichota Jan

członkowie: - Kowalczyk Michał

- Wojtowicz Wiesław

Komisja Kultury Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny:

przewodniczący - Mielnikiewicz Lucjan

członkowie: - Buczek Artur

- Brodzicki Jan

Komisja Oświaty:

przewodniczący - Chrobak Elżbieta

 

członkowie: - Buczek Artur

- Lichota Jan

Komisja Ładu i Porządku Publicznego:

przewodniczący - Wilgucki Adam

 

- Wojtowicz Wiesław

- Hajnold Ryszard

 

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady poinformował,

że kolejna sesja Rady Gminy w Birczy planowana jest na 22 grudnia br.

Pan Przewodniczący zwrócił się do poszczególnych komisji o opracowanie planów pracy

na rok 2007 i przedstawienie ich do zatwierdzenia na najbliższej sesji Rady.

 

Ad.7.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął

II sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział 

 

Protokołowała:

 

Teresa Ślimak

 


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:48
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:48

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl