Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 06:50


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1700do godz. 1930.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości Brzuska – Pan Tadeusz Kołcz.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz oraz w początkowej części sesji Panie: Aleksandra Ryzner, Halina Fedczak i Elżbieta Skrzyszowska.

Lista uczestniczących w sesji stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Bircza o obowiązku złożenia oświadczenia

  dotyczącego pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi

  w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia31 sierpnia 1990 roku,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego

  i Wiceprzewodniczącego Radfy, dla Przewodniczących i Członków stałych komisji oraz

  Radnych Rady Gminy w Birczy.

 7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok dotyczący wprowadzenia do budżetu gminy kwoty 5.000,00 zł na podstawie porozumienia zawartego z Zarządem Powiatu Przemyskiego.

Wobec powyższego porządek obrad po wprowadzeniu wniosku Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z poprzeniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny, przedstawiona przez Pana J. Żydownika stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad przewodniczący niżej wymienionych komisji przedstawili informację z działalności komisji za okres międzysesyjny:

 • przewodniczący Komisji Budżetu – Pan Jan Lichota,

 • przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego – Pan Adam Wilgucki,

 • przewodnicząca Komisji Oświaty – Pani Elżbieta Chrobak.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad podjęte zostały niżej wymienione uchwały:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VII/20/2007 w sprawie powiadomienia Sekretarza Gminy Bircza o obowiązku złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służbie w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 sierpnia 1990 roku,

 • większością głosów (12 “za” i 2 głosy wstrzymujące się) została podjęta uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 170 o pow.0,24 ha, położonej w miejscowości Brzeżawa,

 • większością głosów (12 “za” i 2 głosy wstrzymujące się) została podjęta uchwała

  Nr VII/22/2007 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dotyczący zbycia działki Nr 1355 o pow. 0,24 ha, położonej w miejscowości Brzeżawa,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VII/23/2007 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr VII/24/2007 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości diety dla Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, dla Przewodniczących i Członków stałych komisji oraz Radnych Rady Gminy w Birczy.

  Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący odczytał opinię prawną dot.wynajęcia pomieszczeń dla potrzeb nowo utworzonej Spółdzielni Socjalnej “Krępak” w Birczy. Opinia stanowi załącznik do protokołu.Następnie Pan Przewodniczący stwierdził, że po pierwszym spotkaniu, które odbyło się w Urzędzie Gminy przy udziale P.Wójta był za tym, żeby przekazać lokal dla celów Spółdzielni, ale po uzyskaniu opinii prawnej, zmienił zdanie.Pan Przewodniczący jednoznacznie stwierdził, że lokal powinien być udostępniony na ogólnych zasadach.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Pani A.Ryzner, która poinformowała Radnych, że 16.02.2007 r. została powołana w Birczy Spółdzielnia Socjalna “Krępak” skupiająca osoby bezrobotne z obszaru Gminy Bircza. Ponadto Pani Ryzner poinformowała, że działalność Spółdzielni będzie się koncentrowała na obszarze usług socjalnych i wszelkiego rodzaju usług na rzecz lokalnej społeczności, między innymi:

cateringu, prowadzenia kawiarni i biura turystycznego. W przyszłości Spółdzielnia zamierza zająć się tworzeniem przedszkoli wiejskich oraz reintegracją społeczną osób leczących się od uzależnień.

W związku z powyższym obecne na sesji Panie – założycielki Spółdzielni zwróciły się do Rady Gminy z prośbą o wynajęcie pomieszczeń w celu prowadzenia

w/w działalności. Chodziło o przydział lokali na: punkt informacji turystycznej (w nim siedziba spółdzielni) oraz kawiarnię i kuchnię w Gminnym Ośrodku Kultury w Birczy. Bez odpowiedniego lokalu niestety Spóldzielnia nie będzie w stanie prowadzić swojej działalności.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy – Pan Józef Piotrowski nie wyraził zgody na wynajęcie pomieszczeń, a zwłaszcza kuchni i sali klubowej na stałe, uzasadniając odpowiednio swoje stanowisko.

Pan Piotrowski poinformował jednocześnie, że ze strony GOK-u jest udzielana pomoc, między innymi poprzez udostępniania sali na spotkania, dostępu do internetu itp. Radny Pan R.Hajnold zabierając głos powiedział, że jest przeciwny wynajmowaniu pomieszczeń dla celów Spółdzielni w Gminnym Ośrodku Kultury w Birczy.

Pan Hajnold zapropnował budynek świetlicy w Rudawce i poinformował, że 15.04.2007 r. w miejscowości Rudawka będzie zebranie wiejskie, na które właśnie zaprosił Panie obecne na sesji (Panią Fedczak, Panią Ryzner i Paną Skrzyszowską). Radny Pan A.Buczek równiez potwierdził, że niestety w GOK-u nie ma takich pomieszczeń, żeby można było wynająć tylko dla cełów Spółdzielni. Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, że idea jest szczytna i godna poparcia. Jeśli w GOK-u nie ma lokalu, to spróbujmy znaleźć inne pomieszczenie. Ponadto Pan Lichota uważa, że na początkową działalność Spółdzielni Panie powinny zdobyć środki, a nie oczekiwać wsparcia finansowego od Gminy. “Jestem przeciwny przyznawaniu na początku środków dla Spółdzielni” - dodał Pan Lichota.

Radny Pan L.Mielnikiewicz poinformował, że uczestniczył w jednym ze spotkań oragnizowanym przez Panie uczestniczące w sesji i uważa, że takie spotkania prowadzą między innymi do do tego, żeby naszą gminę dobrze postrzegać.“Dlatego moje zdanie jest takie, żeby tym Paniom pomóc, żeby znaleźć jakąś alternatywę. Ci ludzie chcą promować naszą Gminę”.

Pan Wójt zabierając głos, przede wszystkim podziękował Paniom obecnym na sesji za bezinteresowne wykonanie działań zmierzających do uaktywnienia społeczności lokalnej. “ Panie Te włożyły w rozruch spółdzielni wiele energii i nie możemy tego zniszczyć. Jeśli coś się tworzy, potrzebne są określone środki i uważam, że tym osobom należy bezwzględnie pomóc. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby na działalność Spółdzielni wynająć pomieszczenia GOK-u. Nie bądźmy przeciwni ludziom, którzy naprawdę chcą uaktywnić działalność miejscowej społeczności. Moje stanowisko jest takie, żeby tej Spółdzielni pomóc pod każdym względem, a to napewno przyczyni się do rozwoju naszej Gminy.”Kończąc Pan Wójt powiedział, że wspiera działalność tej Spółdzielni w szerokim tego słowa znaczeniu. Pan Przewodniczący w odniesieniu do Pana Wójta – Pan Wójt nie dopowiedział skąd weźmiemy środki na dofinansowanie Spółdzielni.

Radny Pan Bobowski zabierając głos wyjaśnił na jakich zasadach działa Spóldzielnia, że jest to jednostka dochodowa. Rada Gminy może pomóc, ale musi więcej wiedzieć na temat działalności spółdzielni.

Pan Bobowski uważa, że należy wykonać biznes-plan, zapoznać Radnych i wówczas Rada podejmie stosowna decyzję.Pani Ryzner zapewniła, że Radni w najbliższych dniach otrzymają materiały o działalności spółdzieni.Będąc przy głosie Pani Ryzner zwróciła się z prośbą do Rady, by przynajmniej przez pierwsze dwa miesiące udostępnić lokal nieodpłatnie, natomiast później za symboliczną kwotę.W/w Panie opuściły salę obrad.

W dalszej części obrad Pan Przewodniczący poinformował Radnych, że przeprowadził rozmowę z właścicielem Apteki – Panem A.Ciećko w sprawie wydłużenia godzin pracy apteki w Birczy. Pan Ciećko wyraził zgodę na ewentualną zmianę godzin pracy apteki, tj. od godz.9-tej do godz.17 -tej lub od godz. 10-tej do godz.18-tej. Radni zdecydowali, żeby na najbliższą sesję zaprosić Pana Ciećko i Pana Tomakę Wojciecha. Pan Buczek stwierdził, że należy czynić starania o utworzeniu drugiej apteki w Birczy. Ponadto Pan Buczek proponował, żeby porozmawiać z Panem Tomaką o rejestracji pacjentów i wydawaniu numerków, wg których pacjenci byliby przyjmowani, żeby nie czekać cały dzień w poczekalni.

Pan Buczek wnioskował o wykonanie drenażu boiska sportowego przy Zespole Szkół w Birczy. Pan Buczek będąc przy głosie poinformował, że 18 kwietnia 2007 roku uczniowie będą sprzątać rzeki na terenie gminy, potrzebne więc będą worki i rękawice oraz każdy może się dołączyć do tej akcji. Radna Pani Elżbieta Chrobak pytała, co stoi na przeszkodzie, że do tej pory Pan G.Kwaśnicki – nauczyciel w SP Korzeniec, Zespole Szkół w Birczy oraz Gimnazjum w Birczy nie otrzymał mieszkania służbowego w SP Korzeniec. Jest to dobry i młody nauczyciel, mieszkańcy na zebraniu wiejskim wyrazili pozytywną opinię, więc dlaczego ta sprawa utknęła w martwym punkcie. Radny Pan A.Kozioł zwrócił się z prośbą o wyżwirowanie drogi Kuźmina – Leszczawka. Radny Pan Adam Wilgucki prosił o wyznaczenie miejsca na wjazd samochodów z towarem do sklepu abc w Birczy. Radny Pan Czesław Mliczek zapytał, co z mieszkaniem Państwa Dądelów. Na powyższe pytania i uwagi Pan Wójt odpowiedział następująco:

 • drenaż boiska sportowego przy Zespole Szkół będzie wykonany w najbliższych dniach.

 • jeśli chodzi o sprzątanie rzek, Pan Wójt poinformował, że podjął działania z mieszkańcami w sprawie utrzymania porządku w Birczy, prowadzi rozmowy indywidalne, gdyż tylko takie przynoszą okreslone efekty.

 • Odnośnie przydziału mieszkania w SP Korzeniec – Pan Wójt poinformował, że Dyrektorzy szkół otrzymali pismo i sami będą mogli decydować o mieszkaniach znajdujących sięw budynkach szkolnych.

 • Jeśli chodzi o mieszkanie Państwa Dądelów, Pan Wójt poinformował, że dopóki Pani Dądela nie wróci z urlopu zdrowotnego, nie można podjąć żadnych działań.

Pod koniec obrad Pan Wójt poinformował, że jest bardzo zawiedziony, gdyż Rada na sesji budżetowej zmniejszyła wydatki w dziale Administracja o kwotę 50.000,00 zł.

Z tych środków Pan Wójt planował przyznać nagrody niektórym osobom pracującym przy budowie hali sportowej w Birczy.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął

VI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:49
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl