Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 04:28


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokoły

Sesja trwała od godz.1800do godz.1930.W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecny był Radny miejscowości Brzeżawa – Pan Jan Brodzicki oraz Radny miejscowości Sufczyna – Pan Czesław Mliczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Andrzej Płocki, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 1. Przyjęcie porządku obrad.

 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.

 3. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Bircza”,

  - w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.:”Budowa hali sportowo-

  widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą miejscowości Bircza”,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

 4. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 5. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

W tym punkcie po przedstawieniu proponowanego porządku obrad, Pan Przewodniczący wyjaśnił, że na prośbę Wójta sesja została zwołana w trybie nadzwyczajnym z tego względu, że zachodzi potrzeba zatwierdzenia planu rozwoju miejscowości Bircza oraz uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego pn.:”Budowa hali sportowej w Birczy. Sprawy te wyszły w ciągu dwóch dni i dlatego została zwołana ta sesja.

Pan Przewodniczący zwrócił się do Radnych z prośbą, żeby tej sesji nie przedłużać, gdyż na początku lipca planowana jest kolejna sesja, która będzie związana z opracowaniem “Studium Rozwoju i Promocji Mikroregionu Dolina Wiaru”. Sesja ta będzie z udziałem sołtysów oraz zaproszonych gości.

W związku z tym w programie obecnej sesji nie ma punktu: Sprawozdanie Wójta z działalności za okres międzysesyjny oraz informacji przewodniczących z działalności komisji za okres międzysesyjny.

Do proponowanego porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie dwóch projektów uchwał:

 • w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok.

Wniosek Pana Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Wobec powyższego porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

Rada przystąpiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Bircza”.

Pan Wójt poinformował, że otworzył się program z możliwością uzyskania pieniędzy na rewitalizację centrum miejscowości.

Gmina Bircza, korzystając z tego programu mogłaby uzyskać kwotę 150.000 zł np. na wymianę chodników, parkingów itp.

W związku z tym na zebraniu wiejskim w miejscowości Bircza został wstępnie zatwierdzony plan rozwoju miejscowości Bircza z uwagami, w którym zostało ujętych kilka inwestycji, jedną z tych inwestycji jest wymiana chodników w Birczy. Są to ulice : od Pana Moździerza do Pana Buczka do budynku b. restauracji następnie ulica Szkolna od P.Segelinów aż do plebanii. Ogólny koszt tej inwestycji wynosi o. 225.000,00 zł, z tego środki unijne stanowiłyby kwotę 150.000,00 zł.

W związku z powyższym należałoby podjąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu miejscowości Bircza, przyjętego na zebraniu wiejskim w dniu 17.06.2007 r.

Radny miejscowości Bircza – Pan Wojciech Bobowski zabierając głos w tym temacie powiedział, że skoro otworzyła się taka możliwość uzyskania środków na chodniki, wobec tego poprosił Radnych o przyjęcie “Planu rozwoju miejscowości Bircza”.

Natomiast w żadnym punkcie nie może on być przyjęty, jeżeli będą inne okoliczności.

Plan ten został opracowany po to, by była podstawa do przyznania pieniędzy. Natomiast jako przedstawiony dokument nie spełnia wymogów planu, a już nie mówiąc o tym – planu rozwoju miejscowości Bircza.

Plan powinien określać rzeczowo, co się robi, kto to zrobi, w jakim terminie i za ile.

W związku z tym plan ten nie może stanowić podstawy do pracy nad tym jak będzie Bircza i cała Gmina wyglądać. On stanowi tylko podstawę do tego, żeby być może otrzymać środki. Przedstawiony plan jest to zlepek starego studium uwarunkowań, które było opracowane 8 lat temu plus nowe zakłady pracy, które powstały.

Natomiast, jeśli chodzi o plan rozwoju miejscowości Bircza, to powinno to być naszym priorytetowym zadaniem. Jeżeli w najbliższym czasie nie zostanie opracowany plan z nowym studium uwarunkowań łącznie z planem zagospodarowan ia przestrzennego, nie będziemy mogli mówić o rozwoju Gminy.

Pan Wójt w odniesieniu do wypowiedzi Pana Bobowskiego, podziękował za cenne uwagi i zwrócił się z prośbą do Rady o pomoc w opracowaniu w/w planu.

Pan Bobowski uważa, że podstawy takiego planu powinny być stworzone przez administrację, następnie przedstawione i przedyskutowane na zebraniach wiejskich, a potem przekazane do zatwierdzenia przez Radę.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia “Planu rozwoju miejscowości Bircza”.

W/w uchwała została podjęta jednogłośnie i jako Nr X/42/2007 stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007 – 2009.

Po przedstawieniu w/w projektu uchwały Pan Wójt poinformował, że Radni otrzymali dokumenty, z których wynika, że wniosek złożony do Ministra Sportu opiewał na kwotę niewiele powyżej 6 mln złotych, a ogółem inwestycja ma być zakończona w ciągu trzech lat, tj. 2006, 2007 i 2008 rok.

Jednak ta umowa nie została podpisana, kolejny termin miał być w czerwcu br., ostatecznie jednak został wyznaczony termin na 31 grudnia 2007 roku, czyli jest czas na dokładne przeanalizowanie tematu.

Środki nam nie przepadają, w roku 2007 otrzymamy 50.000 zł, w roku 2008 – 100.000 zł, w roku 2009 – 1.000.000 zł.

Pan Wójt poinformował, że kwotaok.12.000.000zł na budowę hali sportowej, to kwota wg kosztorysu, który został przygotowany do przetargu w ubiegłym roku.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu Józefowi Starzyk – kierownikowi budowy hali sportowej, który nieco przybliżył stan zaawansowania budowy hali sportowej w Birczy. Pan Starzyk poinformował, że na rok 2007 był opracowany harmonogram prac, który niestety zaczyna się chwiać z powodu braku ludzi. Do końca czerwca miały być zakończone ściany parteru, zostały wykonane w 45%. Miała być wykonana konstrukcja – słupy i ramy – wykonano tylko w 20%. W związku z powyższym w/w harmonogram przesunął się conajmniej o 1,5 miesiąca czasu.

Pan Wójt poprosił Pana Starzyka o przedstawienie, dlaczego budowa hali miała kosztować 6 mln, a teraz wg wyliczeń – 12 mln złotych.

Pan Starzyk poinformował, że po prostu ktoś popełnił błąd, informując jednocześnie, że stan surowy budowlany wynosi 3.717.000 zł po cenach z 2004 roku. Stan wykończeniowy – 3.396.000 zł również po cenach z 2004 roku, ale to jest sama budowlanka bez wszystkich instalacji.

Pan Starzyk wyjaśnił, że zostały pominięte: rozbudowa kotłowni i technologia, instalacje: elektryczna, telefoniczna, odgromowa, instalacja wod.kan., ścieki zewnętrzne.

Basen mógłby być wykonany w późniejszym terminie. Drogi i place – Pan Starzyk poinformował, że drogi można byłoby wykonać w 50%, żeby był dojazd i droga pożarowa, tę kwotę ewentualnie można byłoby zmniejszyć.  Urządzenie terenu zieleni - z tego można byłoby zrezygnować. W związku z tym, że zostaly pominięte te rzeczy – kwota 6,5 mln zł zamieniła się na kwotę ok. 13 mln zł

Żeby budynek był odebrany, musi spełniać wszystkie warunki. Kończąc swoją wypowiedź Pan Starzyk zwrócił się do Rady z prośbą o zwiększenie obsady na budowie, celem przyśpieszenia prac.

Radny Pan Wojciech Bobowski zabierając głos stwierdził, że nie wyobraża sobie takiego błędu, który kosztuje ok. 6 mln złotych. Ponadto stwierdził, że rozumie fakt, że kosztorys będzie opiewał na kwotę ponad 12 mln złotych i to ten okrojony. Napewno będzie to większa kwota, ponieważ materiały budowlane zdrożały bardzo dużo – np. pustaki – 5-cio -krotnie. Należy ten fakt wziąć pod uwagę.

Niemniej jednak, żeby ten plan uchwalać, to powinniśmy mieć przynajmniej obietnice, czyli promesę na te środki: 2 x 4 mln zł. Należy do tej sprawy podejść rozsądnie.

Pan Bobowski zapytał, ile na dzień dzisiejszy jest wniosków złożonych, ile jest zrealizowanych pieniędzy z Unii.

Jeżeli nie ma złożonego wniosku, w dokumentacji są błędy o 100%, to jaka jest szansa, że otrzymamy jakiekolwiek środki.

Pan Bobowski stwierdził, że wnioski na lata 2008 i 2009 powinny już być gotowe i Rada powinna je przeglądnąć. Jeżeli tych wniosków nie ma, to nie ma o czym marzyć, że otrzymamy jakąkolwiek dotację. Jeśli zaś chodzi o wykonawstwo i zatrudnienie, Rada w tym temacie jest niekompetentna – stwierdził Pan Bobowski.

 • 4 -

Pan Wójt uspakajał kierownika budowy hali sportowej, gdyż jak stwierdził on ponosi konsekwencje za podejmowane decyzje.

Pan Wójt powiedział, że przyjmując przygotowaną uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego chce uratować kwotę 1.150.000 zł.

“Jestem w stanie podpisać umowę na kwotę 1.150.000 zł, biorąc na siebie pełną odpowiedzialność pod warunkiem, że Rada podejmie przygotowaną uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą w miejscowości Bircza” na lata 2007-2009.

Pani Skarbnik nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności w tym temacie.

Natomiast ja podejmuję ryzyko, jeśli zrezygnuję z kwoty 1.150.000 zł, to znaczy, że nie nadaję się do kierowania Urzędem. Wierzę, że otrzymamy pieniądze z Unii Europejskiej. Jestem gotów ponieść konsekwencje za podpisanie umowy na kwotę 1.150.000 zł”.

Pan Sekretarz w odniesieniu do wypowiedzi Pana Bobowskiego w sprawie wniosków wyjaśnił, że nie można było dołączyć wniosków, ponieważ żaden program na mniejsze kwoty się nie otworzył, a więc Regionalny Program Operacyjny, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, w którym mamy największe szanse na pozyskanie środków, a także powinien się otworzyć nowy program – Program Współpracy Terytorialnej, gdzie mamy duże szanse na inwestycje przy udziale Mikroregionu Dolina Wiaru.

Te nabory są jeszcze nieaktywne, jeszcze nie są zatwierdzone wytyczne przez Komisję Europejską co do procedury harmonogramu naboru. Takie procedury prawdopodobnie ukażą się na przełomie września – października br.Dlatego też w tej chwili nie było technicznie możliwe przedstawienie jakiegokolwiek zarysu wniosku, ponieważ te fundusze są nieaktywne. Ponadto Pan Sekretarz poinformował, że dokonał przeglądu uchwał kilku gmin i gminy podejmują uchwały w podobnej formie, jak została przygotowana na tą sesję. Jest kwota wyrażona na środki pomocowe, natomiast jeśli te środki są niedostępne, wtedy zawsze można wziąć kredyt, ale z kolei wstawiając kwotę kredytu preferencyjnego, automatycznie zamykamy drogę do kwoty 8 mln złotych, gdyż uchwała określa wtedy te środki z kredytu, a nie z jakiegokolwiek funduszu. Kwota 8 mln złotych, to jest 75% wartości tych 12 mln pomniejszone o kwotę 690.000 zł, które zostały już wydatkowane i o środki unijne.

Pan Sekretarz dodał, że w najbliższym czasie będzie sesja Rady Gminy poświęcona właśnie opracowaniu planu rozwoju Gminy we współpracy z Mikroregionem “Dolina Wiaru”.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos stwierdził, że gdyby było przedstawione stosowne wyjaśnienie do uchwały, to on wogóle nie zadawałby takiego pytania. Chodzi o to, żeby nas traktować poważnie.

Pan Przewodniczący odnosząc się do tej sprawy stwierdził, że to, że są obawy ze strony Rady, jest zrozumiałe. Jest to inwestycja na kwotę ok. 12 mln złotych, ale musimy ten problem jakoś rozwiązać.

Jeśli jednak na dzień dzisiejszy nie podejmiemy uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, to trzeba będzie się zastanowić nad tym, co dalej będzie z budową hali.Nie podejmując w/w uchwały będzie oznaczało, że po prostu przerywamy prace przy budowie hali, dlatego dzisiaj musimy jakoś ten problem rozwiązać.

Pan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego uważa, że jednak ten plan Rada powinna przyjąć. Taka właśnie decyzja Rady będzie dla dobra nas wszystkich.

Pan Andrzej Płocki – z-ca Wójta zabierając głos powiedział, że jeśli budowa hali została rozpoczęta, to należy zrobić wszystko, żeby tę budowę zakończyć. W związku z tym Rada powinna się dobrze nad tym zastanowić.

Pan Przewodniczący – napewno wszystkim zależy na tym, żeby tę halę jak najszybciej wybudować, obawy są, gdyż niewiadomo, czy będą środki.

Pan Przewodniczący, mimo obaw ze strony Radnych wnioskował o przyjęcie przedstawionego projektu uchwały w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego ..... .

Radny Pan Artur Buczek zabierając głos powiedział, że nie wyobraża sobie faktu, żeby w tym roku nie zalać stropu na hali. Musimy się nad tym poważnie zastanowić.

Pan Buczek prosił Radnych o wyrozumiałość, żeby nawet zrezygnować z prac w terenie, a bardziej przypilnować prace przy budowie hali sportowej, z której będą korzystać dzieci z terenu całej gminy.

Pan Wójt uspokajał Radnych, że nie ma żadnego zagrożenia, żeby nie zakończyć pewnego etapu budowy hali sportowej.

Mimo powyższego Pan Wójt poinformował, że musi na kilka dni przerwać prace na hali, gdyż zbliża się sezon turystyczny i musi być pomalowany budynek Urzędu Gminy.

Pan Wójt jeszcze raz powtórzył, że nie ma żadnego zagrożenia, a konsekwencje podejmowanych decyzji on ponosi osobiście.

Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz w odniesieniu do wypowiedzi Pana Wójta wyraził zadowolenie na taką, a nie inną postawę, że jak określił Pan Mielnikiewicz – Pan Wójt nie chowa głowy w piasek.

Pan Mielnikiewicz dodał, że szkoda tylko, że jest tak mało wyjaśnienia do przedstawionych cyfr.

W związku z tym, że nikt z Radnych nie zabierał głosu w sprawie wieloletniego programu inwestycyjnego, Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie przedstawiony projekt uchwały.

Uchwała w sprawie Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007 – 2009 została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr X/43/2007 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2007 – kwota 260.418,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że na przebudowę chodników w Birczy przeznacza się 255.387,00zł, natomiast na segregację odpadów w Gminie Bircza – 5.031,00 zł. W/w kwoty pochodzą ze zmniejszenia: 100.000,00 zł z kanalizacji z Leszczawy Dolnej, 160.418,00 zł z kanalizacji Rudawka.

Radny Pan Mielnikiewicz miał obawy, jeśli chodzi o środki, które przy uchwalaniu budżetu gminy na 2007 rok były przeznaczone na kanalizację w miejscowości Leszczawa Dolna, co będzie dalej z tą inwestycją, kiedy zostanie rozpoczęta.

Podobnie Radny miejscowości Kotów, Rudawka - Pan Ryszard Hajnold również był zaniepokojony o budowę kanalizacji w miejscowości Rudawka.

Pan Wójt, chcąc uspokoić Panów Radnych z miejscowości Leszczawa Dolna oraz Rudawka, Kotów, zapewniał, że nie ma żadnego zagrożenia ani dla Leszczawy, ani dla Rudawki. Jeśli tylko program się otworzy, Rada podejmie uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy i środki wrócą na swoje miejsce.

Jeśli otworzy się dany program, dopiero wówczas będzie można składać wnioski o dofinansowanie ze środków unijnych.

Radny Pan Kozioł uważa, że w Birczy najpierw należy wybudować wodociąg, gdyż od wielu lat ciągle występuje problem z wodą.

Pan Wójt odpowiadając wyjaśnił, że budżet gminy na 2007 rok został opracowany pod kątem inwestycji, gdyż przekonany był, że program na zadania inwestycyjne zostanie uruchomiony w tym roku, ale niestety tak się nie stało.

Ponadto Pan Wójt poinformował, że wodociąg w Birczy jest w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę, budowa kanalizacji w Leszczawie Dolnej – w trakcie załatwiania pozwolenia na budowę, na budowę kanalizacji w Rudawce pozwolenie już jest, ale nie ma programu, natomiast otworzył sie program na chodniki i stąd proponowane zmiany w budżecie. Pan Wójt ponownie powtórzył, że jeśli otworzy się program na kanalizację, środki spowrotem wrócą na swoje miejsce. Nic tu się nie robi ze szkodą dla mieszkańców danej miejscowości.

Pan Bobowski stwierdził, że ta dyskusja Radnych sprowadza się do tego, że musi być opracowany plan rozwoju gminy, Rada musi wiedzieć jakie zadania należy realizować w pierwszej kolejności. Wówczas, jeżeli nic nie wyjdzie z jednego programu, to środki można w kolejności przy otwartym programie przerzucic na inny.

Dlatego właśnie musi być opracowany plan inwestycyjny, w którym będą określone zadania i w jakiej kolejności będą realizowane.

W tym celu powinna się odbyć sesja poświęcona wyłącznie temu tematowi.

Każdy z Radnych chce dobrze, chce coś zrobić dla swojej miejscowości i stąd ta dyskusja.

Pan Bobowski uważa, że na dzień dzisiejszy należy podjąć uchwałę w takiej wersji jak została przygotowana i jak najszybciej przystąpić do opracowania planu rozwoju gminy w oparciu o przygotowane przez Wójta i jego pracowników materiały.

Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok – kwota 260.418,00 zł.Uchwała została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się i stanowi załącznik do protokołu.

W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. działki Nr 556/13 o pow. 0,38 ha zabudowanej budynkiem wielorodzinnym w stanie surowym (budynek b.ZBL Bircza).

Po krótkiej dyskusji przy 2 głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr X/44/2007, która stanowi załącznik do protokołu.

Następnie Pani Skarbnik przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2007 rok dot. kwoty – 129.449,00 zł.

Pani Skarbnik udzieliła następującego wyjaśnienia do przedstawionego projektu uchwały:

 • do uchwały budżetowej, która była podejmowana w marcu br. były brane pod uwagę kwoty na wynagrodzenia pracowników takie, jakie były wówczas.

  W tej chwili trochę się to zmieniło i po wszystkich wyliczeniach na dzień dzisiejszy jest to kwota łącznie z ZUS-em 1.878.394,97 zł. Plan na ten rok wynosił 1.750.513,00 zł, czyli różnica wynosi 127.881,97 zł. Na tę kwotę składa się między innymi: kwota, która została zmniejszona w dziale administracja przy uchwalaniu budżetu, wynagrodzenie dla Z-cy Wójta, powrót Pani Haber-Słowińskiej z urlopu wychowawczego, zatrudnienie nowego kierownika budowy, staż pracy dla jednego z pracowników, nagroda jubileuszowa, ekwiwalent za urlop, do tego jeszcze dochodzi odpis na fundusz socjalny i na PFRON.

W związku z tym, że nie było pytań do przedstawionego projektu uchwały – Pan Przewodniczący poddał go pod głosowanie.

Za uchwałą głosowało 3 osoby, 10 osób wstrzymało się od głosu.

Wobec powyższego uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2007 rok – kwota 129.449,00 zł jako Nr X/45/2007 stanowi załącznik do protokołu.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący Rady odczytał pismo-wniosek do Radnych Rady Gminy w Birczy o nadanie tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Arniemu Wellmanowi.

Niniejsze pismo stanowi załącznik do protokołu.

Pan Wójt uważa, że warto docenić działania Pana Wellmana podejmowane na rzecz Gminy Bircza, a szczególnie dla miejscowości Lipa, Brzeżawa i Malawa.

Pan Wójt poinformował, że kolejną osobą wnioskowaną do przyznania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza będzie Pan Piotr Kruk.

Pan Bobowski w odniesieniu do powyższej sprawy stwierdził, że jeżeli chodzi o honorowanie zasłużonych postaci, to jak najbardziej, ale Rada najpierw musi podjąć uchwałę ustalającą kryteria, zasady przyznawania tytułu Honorowego Obywatela Gminy, nie ma innej drogi.

Należy pamiętać, że w Birczy też są tacy ludzie, których należałoby uhonorować, np. Ksiądz Dziekan Franciszek Rębisz, Dyrektor Szkoły - Rudawski.

Ponadto Pan Bobowski uważa, że w Birczy popełniany jest ciągle błąd, gdyż organizując uroczystości takie jak np.: Dni Birczy, dożynki zaprasza się wiele osób z zewnątrz, natomiast nie zaprasza się ludzi z Birczy. A jeżeli się zaprasza gości, to należy ich godnie przyjąć.

Pan Bobowski złożył następujące zapytanie:”czy w związku ze zwołaniem sesji na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie nie jest konieczne załączenie wniosku wnioskodawcy w tej sprawie do każdego zaproszenia”.

Pan Bobowski prosił o odpowiedź na piśmie.

Ad.6.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął X sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-05-19 09:56:50
Udostępnił:
Data: 2008-05-19 09:56:50

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl