Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:21


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2008

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym,  na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1900 do godz.1930.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli Radni: Pan Jan Brodzicki, Pan Zbigniew Dutkowski, Pan Andrzej Kozioł oraz Pan Czesław Mliczek  wszyscy usprawiedliwieni.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza - Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy - Pani Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy - Pan Tomasz Kropieniewicz oraz Dyrektor Gimnazjum w Birczy - Pani Monika Bodnar.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał: - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

  4. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zwiększający dochody budżetu o kwotę 16.985,40 zł.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że w/w projekt uchwały został sporządzony na podstawie umowy finansowej nr 11/397/2007 zawartej pomiędzy Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji - Narodową Agencją Programu Młodzież w działaniu w siedzibą w Warszawie a Szkolnym Klubem Europejskim Eurobirczanie działającym przy Gminie Bircza w wysokości  14.699,33 zł oraz umowy nr 194/2008 zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Kultury z siedzibą w Warszawie a Gminą Bircza na dofinansowanie ogólnopolskiego programu rozwoju chórów szkolnych Śpiewająca Polska w wysokości  2.286,07 zł.

Pan Sekretarz dodał, że jest to 100% dofinansowanie do obydwu projektów, także Gmina nie dokłada żadnych środków ze swojego budżetu.

Obecna na sesji Pani Monika Bodnar  Dyrektor Gimnazjum w Birczy przedstawiła ogólne informacje dot. realizacji w/w projektów.

Po udzieleniu wyjaśnień do projektu uchwały Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie.

Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 16.985,40 zł została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXI/54/08 stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXI/55/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 42.290,00 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że zmniejszenie dochodów i wydatków wynika z aneksu do umowy, który został sporządzony na podstawie wyniku przetargu nieograniczonego z dnia 9 lutego 2008 roku na wykonanie zadania pn.Przebudowa chodników w miejscowości Bircza.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXI/56/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 31.470,44 zł.

Pani Skarbnik wyjaśniła, że jest to korekta do uchwały budżetowej, ponieważ w uchwalonym budżecie na 2008 rok w rozdziale 75412  Ochotnicze straże pożarne niewłaściwie zakwalifikowano zobowiązania wynikające ze sprawozdania RB-28S za 2007 rok, tj, ujęcie zobowiązań majątkowych w wydatkach bieżących.

Po podjęciu w/w uchwał Pan Sekretarz poinformował, że w niedługim czasie ponownie może zaistnieć potrzeba zwołania sesji w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym na wniosek Wójta, ponieważ już są sygnały, że Gmina Bircza jako jedna z 51 gmin w Województwie Podkarpackim otrzymała środki na Program Integracji Społecznej,

tj. 96.400 euro i w tym roku do wydania jest 115.000 zł z tego programu. Procedura jest taka, że Pan Wójt powołuje Zarządzeniem komisję konkursową, która będzie przyjmować wnioski od organizacji pozarządowych, od instytucji działających na terenie Gminy Bircza i może zdarzyć się taka sytuacja, że z dnia na dzień otrzymamy informację, że wpłyną pierwsze zaliczki na konto, środki te będą musiały być rozdysponowane i tak jak wyszła sprawa z programem dot. Gimnazjum, tak może być i w tej sytuacji, że trzeba będzie zwołać sesję w ciągu 2-3 dni, prosząc Radnych o zrozumienie i poważne potraktowanie podobnych sytuacji.

Ad.4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXI sesję Rady Gminy w Birczy, dziekując wszystkim za udział.

Protokołowała:

Teresa Ślimak

 
Autor:
Data: 2008-05-15 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-05-19 11:22:25
Modyfikował(a): Paweł Malarczuk
Data: 2008-05-19 11:34:35

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl