Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VI/2008

Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1900 do godz.2100.

W seji uczestniczyli Radni w liczbie 15.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:
  - o przyjęciu zobowiązań na 2009 rok w kwocie 1.395.202,00 zł,
  - o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 1.395.202,00 zł.

 4. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz Panią Skarbnik i Wójta Gminy.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały jednogłośnie wprowadzone 2 projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Po wprowadzeniu proponowanych zmian, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt przedstawił 2 projekty uchwał:

 1. o przyjęciu zobowiązań na 2009 rok w kwocie 1.395.202,00 zł,

 2. o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 1.395.202,00 zł.

Po przedstawieniu w/w projektów uchwał Pan Wójt poinformował, że do Ministerstwa Edukacji w Warszawie zostały złożone wnioski na wykonanie prac remontowych w niżej wymienionych szkołach podstawowych:

 • SP Kuźmina - na kwotę – 87.900,00 zł, w tym wkład własny Gminy – 43.950,00 zł,

 • SP Żohatyn - na kwotę – 100.000,00 zł, w tym wkład własny Gminy – 50.000,00 zł,

 • SP Sufczyna - na kwotę – 49.500,00 zł, w tym wkład własny Gminy – 24.750,00 zł,

 • SP Leszczawa Dolna – na kwotę 99.850,00, w tym wkład własny Gminy – 49.925,00 zł.

Pan Wójt kontynuując poinformował również, że do 29 maja bieżącego roku otwiera się Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego: działanie 2.3 - drogi gminne oraz działanie 2.2 – kanalizacja.

Do każdego zadania, na które składane są wnioski wkład własny gminy będzie wynosił od 25 do 35%.

Ponadto do Marszałka Województwa będzie składany wniosek na drogę gminną Leszczawka-Kuźmina.

Pan Wójt poinformował Radnych, że do każdego zadania, na które ubiegamy się o środki, musi być opracowane studium wykonalności, na które również muszą być wyłożone określone środki.

Następne wnioski do RPO będą składane w sierpniu bieżącego roku, otwiera sie program działanie 5.1 – rozbudowa gimnazjum oraz działanie 5.3 – budowa hali sportowej.

Pan Wójt poinformował również, że wnioski składane do RPO w maju, jeśli zostaną pozytywnie rozpatrzone, to środki otrzymamy nie szybciej niż w grudniu br., natomiast wnioski, które będą składane do RPO w sierpniu, jeśli zostaną rozpatrzone pozytywnie, środki otrzymamy nie szybciej, niż w pierwszym półroczu 2009 roku.

Następnie Pan Wójt poprosił Panią Skarbnik o przedstawienie sytuacji finansowej w gminie.

Pani Skarbnik poinformowała, że w chwili obecnej stan kredytów wynosi 2.719.606,00 zł, planowany deficyt 2008 roku wynosi 5.517.846,10 zł oraz spłata kredytów i pożyczek w 2008 roku wynosi 707.809,31 zł. Łączny limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 6.225.655,41 zł oraz stan kredytów wcześniej zaciągniętych w kwocie 2.719.606,00 zł, co daje około 56% w stosunku do planowanych dochodów, a może być maksymalnie 60%.

Warto więc zastanowić się, jakie zadania będą realizowane w przyszłym roku i latach następnych tak, aby wybrać najważniejsze, strategiczne inwestycje dla gminy, zachowując płynność finansową.

Pan Wójt ponownie zabierając głos powiedział, że jesteśmy przygotowani do realizacji następujących zadań:

 • drogi,

 • kanalizacja w Rudawce,

 • ŚDS,

 • wodociąg w Birczy,

 • rozbudowa gimnazjum,

 • kanalizacja w Leszczawie Dolnej (wniosek będzie składany do PROW).

Pan Wójt zwrócił się do Państwa Radnych z prośbą o wsparcie w realizacji zadań gminy.

Pani Skarbnik ponownie zabierając głos, poinformowała, że w przypadku podjęcia uchwał, które przedstawił Wójt, jest duże ryzyko przy budowie hali sportowej.

Na budowę hali planowane jest uzyskanie dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.150.000 zł, przy założeniach ujętych w WPI, tj. inwestycję mamy zakończyć do końca 2009 roku

Na następnej sesji musimy zmienić WPI w ten sposób, że kwota w WPI zaplanowana na 2009 rok zostanie przesunięta na dalsze lata.

Po stronie zarówno dochodów, jak i wydatków zaplanowane są również środki do pozyskania z Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy taki wniosek nie został złożony, ponieważ nie zostały uruchomione stosowne programy. Zgodnie z postanowieniami WPI, zadanie ze środkami unijnymi lub bez tych środków musi być zakończone, by wykorzystać środki z Ministerstwa Sportu. W przypadku nie otrzymania środków unijnych, a maksymalnie może to być około 5.000.000 zł, a nie jak zaplanowane jest w WPI ponad 8 mln zł, wówczas musielibyśmy założyć środki własne, których nie jesteśmy w stanie założyć. Niespełnienie warunków postawionych przez Ministerstwo może spowodować w przyszłości zwrot dotacji wraz z należnymi odsetkami.

W tej sytuacji musimy mieć świadomość, że istnieje przesłanka do rezygnacji z dotacji z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.150.000,00 zł, gdyż do 2009 roku nie będziemy w stanie sprostać postawionym wymogom.

Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, że te zadania, które przedstawił Pan Wójt do wykonania, jest to wielka trudność, gdyż chcemy zrobić dużo w krótkim czasie, dlatego musimy się dobrze zastanowić i znaleźć złoty środek.

Pan Lichota kontynuując powiedział, że chyba nic się nie stanie, jeżeli hala sportowa pozostałaby na obecnym poziomie do roku 2009.

 

Z drugiej strony odpuścić tę drogę – to jest 22 km i droga ta służy dla nas wszystkich, niedługo tą droga nie da się przejechać.

Hala jest bardzo ważną inwestycją, ale jednak w sytuacji tej drogi powinniśmy wykorzystać szansę podjęcia środków unijnych.

Pan Przewodniczący przychyla się do wniosku Pana Lichoty i jest za tym, żeby przyjąć prawidłową uchwałę.

Wniosek ten również popiera Pan Wójt, ale chciałby mieć akceptację Rady.

Pan Wójt przyznaje, że jest to duża kwota, ale droga służy mieszkańcom całej gminy i od nas zależy, czy ta droga zostanie zmieniona. Jest to jedna z dróg strategicznych na terenie gminy.

Pan Przewodniczący prosił, żeby przyjąć uchwałę w formie przedstawionej przez Wójta. Jeśli tej uchwały nie podejmiemy, to Starostwo się od nas odwróci – dodał Pan Przewodniczący.

Radny Pan A. Kozioł zabierając głos powiedział: “wyjdźmy z twarzą do końca kadencji. Trzymajmy się zadań, które założyliśmy na początku kadencji i zrealizujmy te zadania.

Jeśli będziemy mieć środki, to będziemy dofinansowywać drogi powiatowe, a teraz należy się skupić na budowie wodociągu i hali w Birczy. Problem wody w Birczy istnieje od lat i czas najwyższy, żeby go rozwiązać”.

Pan Kozioł wyraźnie sprzeciwiał się podjęciu uchwały dot. przyznania środków na drogę Wara – Stara Bircza.

Pan Mielnikiewicz podkreślił, że w przyszłych dwóch latach chciałby spełnić oczekiwania mieszkańców Leszczawy w zakresie budowy kanalizacji w tej miejscowości.

Kontynuując dalej swoją wypowiedź Pan Mielnikiewicz powiedział:”rozpoczęliśmy budowę hali sportowej w Birczy, należałoby dalej kontynuować to zadanie. Realizuje się bardzo wiele zadań, jestem pełen podziwu, ale żeby nam się to nie cofnęło, żebyśmy nie doprowadzili do zarządu komisarycznego.

Popieram Pana Kozioła – zrealizujmy to, co założyliśmy na początku kadencji.

Ja zaczynam się bać i bardzo proszę Państwa Radnych o rozwagę”.

Pan Przewodniczący ponownie zabierając głos powiedział: ”jesteśmy Radnymi Rady Gminy Bircza i musimy podejmować uchwały dotyczące całej Gminy. Wiem, że zadaniem priorytetowym jest budowa hali sportowej oraz budowa wodociągu w Birczy, ale jeżeli tu jest inwestycja, która ma być dofinansowana w wysokości 5 mln złotych ze środków unijnych, to grzechem byłoby nie wykorzystać takiej szansy. Uważam, że powinniśmy dojść do pewnego konsensusu”.

Pan Lichota ponownie zabierając głos powiedział: “ po to tu jesteśmy, żebyśmy

należycie rozwiązali problem. Hala w Birczy jest też dla mnie bardzo ważną inwestycją strategiczną. Wodociąg, kanalizacja, hala, to zadania założone, ale jeśli w ciągu roku pojawiają się nowe zadania, które mogą być dofinansowane ze srodków unijnych, to również

należy poważnie potraktować to zadanie i rozsądnie podejść do tematu. Nie chodzi o to, żeby komuś coś zabrać, a komuś dać, chodzi o to, żeby droga, o której mowa, była przejezdna.

Dlatego jesteśmy tu po to, żeby dojść do pewnego konsensusu. Czy nam się to podoba, czy nie, jesteśmy Radnymi całej gminy, dlatego powinniśmy coś sensownego ustalić”.

Radny Pan Mielnikiewicz ponownie zabierając głos powiedział:”wiem, że powinniśmy patrzeć globalnie na gminę. Ale jeżeli spowodujemy, że zablokujemy się, to nie ruszymy z niczym, czyli na 2 lata bierzemy urlop - tak to rozumiem”.

Radny Pan Adam Wilgucki pytał, co z drogami gminnymi, wyborcy nas z tego rozliczą. “Jestem za tym, żeby remontować drogi powiatowe, ale drogi gminne też muszą być remontowane”.

Radny Pan Lichota skierował pytanie do Pani Skarbnik - czy teraz, gdy przyjmiemy to zobowiązanie w wysokości 1.395.202,00 zł, czy inne inwestycje są zagrożone?

 

Pani Skarbnik odpowiedziała, że jeśli dzisiaj zostanie podjęta uchwała w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w w/w kwocie, to w najbliższym czasie musimy zmienić WPI bez ujmowania środków z Ministerstwa w kwocie 1.150.000 zł, ponieważ tak dużej inwestycji w tak krótkim czasie i przy tak ogromnym nakładzie nie jesteśmy w stanie udźwignąć, a do tego jeszcze pojawiają się nowe zadania.

Pan Przewodniczący jeszcze raz zwrócił się do Radnych z prośbą o przyjęcie uchwał przedstawionych przez Wójta, podkreślając że droga, o której mowa jest też zadaniem priorytetowym. Drogi gminne wykonujemy w 100% za środki gminne, a w tej sytuacji do drogi o odcinku 22 km dodajemy tylko 17% środków z budżetu Gminy Bircza.

Pan Buczek zapytał następująco: “czy my przekładając naszą halę, czy Panowie z innych miejscowości nie zostaną zagrożeni?

Radny Pan Bobowski zabierając głos stwierdził, że ma mieszane uczucia

i uważa, że najbardziej zagrożona jest Pani Skarbnik, jeśli chodzi o te 60% zobowiązań.

Dlatego Pan Bobowski prosił Panią Skarbnik o dokładne i zdecydowane przedstawienie sprawy.

Pan Bobowski zapytał, czy w przypadku przyjęcia tego zobowiązania, będzie zagrożona budowa hali, gdyż nie wykorzystamy tej dotacji z Ministerstwa Sportu i przez następne 20 lat możemy zapomnieć o jakiejkolwiek dotacji.

Z drugiej strony ktoś nam daje duże dofinansowanie inwestycji i wskazane byłoby skorzystać z takiej szansy.

My powinniśmy znać źródło sfinansowania.

Pan Bobowski proponował, żeby zrezygnować z remontów dróg powiatowych, na które w lutym Rada przyznała środki w wysokości 550.000 zł i do tego szukać jeszcze 800.000 zł.

Jest to sytuacja niełatwa, dlatego żeby zminimalizować to zagrożenie, musimy znaleźć stosowne rozwiązanie, w związku z tym tutaj Pani Skarbnik powinna zdecydowanie powiedzieć jak należy postąpić.

Pan Wójt zabierając głos powiedział, że postaramy się tak zrobić, zeby niektóre zadania poszły w zobowiązania 2009 roku.

“Jeżeli będziecie mi Państwo pomagać, to żadnego zagrożenia nie będzie. Nie ma żadnego zagrożenia w realizacji budowy hali sportowej w Birczy. W przyszłym roku budynek hali sportowej będzie oddany do użytku bez infrastruktury towarzyszącej.

Kanalizacja w Leszczawie będzie rozpoczęta, również będzie realizowana kanalizacja w Rudawce, wodociąg i stacja uzdatniania wody w Birczy, droga Leszczawka – Kuźmina.

Musicie mnie Państwo wspierać. Ja się staram, ale oczekuję od Państwa pomocy.

Jeśli zajdzie potrzeba zatrzymania na pewien okres danego zadania, to musimy to zrobić wspólnie.

Jeśli Państwo doceniacie moją pracę, to mnie mobilizuje do dalszego działania.

Zapewniam Państwa, że nie ma żadnego zagrożenia budżetu”.

Pan Bobowski prosił o wypowiedź Panią Skarbnik.

Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała: “wszyscy patrzycie z drugiej strony biurka i na praktykę, natomiast ja patrzę ze strony dokumentów i na realia. Zwracam uwagę, że niektóre proponowane inwestycje nie będziemy w stanie nawet rozpocząć, dlatego proszę o poważne rozważenie i dokonanie wyboru, które inwestycje będziemy realizować. Przedstawiając Państwu powyższą sytuację stwierdzam, że istnieje zagrożenie budżetu, tym bardziej, że 18 mln zł, to są wydatki bieżące. Musicie Państwo sobie zdawać sprawę, że podjęta dzisiaj uchwała może być uchylona przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Podejmując tę uchwałę, musicie mieć Państwo świadomość, że przekroczymy 60% budżetu, dlatego w najbliższym czasie musimy zmienić WPI w ten sposób, że przekładamy realizację tej inwestycji w czasie, tzn. wydłużamy okres realizacji, rezygnując jednocześnie z kwoty 1.150.000 zł z Ministerstwa Sportu.

 

Pan Lichota zapytał – jeśli zmienimy WPI, czy nie będzie groźby dla tych strategicznych inwestycji, jak: kanalizacja, wodociąg i czy nie przekroczymy tych 60% obciążenia budżetu?

Pani Skarbnik odpowiedziała – “pod warunkiem, że będą znane wartości chociażby udziału własnego, a na dzień dzisiejszy nie mamy takiej wiedzy”.

 

Pan Wójt ponownie zabierając głos stwierdził, że bardzo ceni, to co powiedziała Pani Skarbnik, “ale możecie być Państwo spokojni o pozostałe inwestycje. Przy mocnym wsparciu ze strony Państwa, nie ma żadnego zagrożenia, ale musimy przemodyfikować budżet”.

Radny Pan Bobowski – “z wypowiedzi Pani Skarbnik jasno i jednoznacznie wynikało, że podejmując wnioskowaną dzisiaj przez Wójta uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania w kwocie 1.395.202,00 zł - łamiemy prawo”.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że “ jeśli w ślad za tym pójdzie skreślenie innych inwestycji – to nie, ale decyzja, jakie – należy do Państwa Radnych”.

Pan Przewodniczący jeszcze raz zwrócił się do Państwa Radnych z prośbą o podjęcie wnioskowanej przez Wójta uchwały, ponieważ ta uchwała w dniu jutrzejszym musi trafić do Starostwa.

Radny Pan Mielnikiewicz - “głosując dzisiaj za tą uchwałą, czy w przyszłym roku jest możliwość rozpoczęcia budowy kanalizacji w Leszczawie Dolnej”.

Pan Wójt odpowiedział, że jeszcze w roku bieżącym będzie składany wniosek do PROW.

Pani Skarbnik ponownie zabierając głos prosiła Radnych, żeby środki ze sprzedaży działek przeznaczyć na zmniejszenie deficytu.

 

Pan Bobowski ponownie – “rozumiem, że podejmując wnioskowaną dzisiaj przez Wójta uchwałę, to kwota 218.412,00 zł przyznana na jednej z wcześniejszych sesji na remont drogi Wara-Stara Bircza nie będzie uruchomiona i o tę kwotę zostanie zmniejszony deficyt”.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że wspólnie z Wójtem po konsultacji z Powiatem Przemyskim postara się przygotować na najbliższą sesję uchwałę o zmniejszeniu deficytu o kwotę przeznaczoną w 2008 roku na remont drogi Wara-Stara Bircza w kwocie 218.412,00 zł

 

Pan Bobowski proponował, żeby dzisiejszą uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania podjąć w formie obietnicy zaciągnięcia zobowiązania i obietnicy udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Po dość burzliwej i długiej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIII/80/08 w sprawie obietnicy zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok oraz uchwała Nr XXIII/81/08 w sprawie obietnicy udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

W/w uchwały stanowią załącznik do protokołu.

 

Pod koniec obrad Pan Wójt poinformował, że zlecił opracowanie studium na budowę kanalizacji w Rudawce firmie, z którą współpracował dzisiaj i podpisze z tą firmą umowę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad.4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:
Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-06-30 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-07-02 14:19:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl