Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 06:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VII/2008

 Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1900 do godz.2000.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Michał Kowalczyk

oraz Pan Andrzej Kozioł.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz oraz Radny Powiatu - Pan Józef Piotrowski.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg,

  przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok,

  - w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

 4. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

Do proponowanego prządku obrad na wniosek Wójta zostały jednogłośnie wprowadzone 3 projekty uchwał:

 • w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – szt.2,

 • w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/36/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 lutego 2008 roku.

  Po wprowadzeniu zmian wnioskowanych przez Wójta, porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

 

Ad.3.

W tym punkcie porz. obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie uchylenia uchwały Nr XIX/36/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 28 lutego 2008 roku,

 • jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 162.000,00 zł pochodząca ze sprzedaży budynku b. ZBL Bircza,

 • jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. zmniejszenia deficytu o kwotę 218.412,00 zł.

Radny Pan Zbigniew Dutkowski po podjęciu w/w uchwały stwierdził, że według niego w przyszłym roku na drogi powiatowe wogóle nie będzie środków.

Wobec powyższego Pan Dutkowski zażądał, by z kwoty 218.412,00 zł – 50.000 zł przeznaczyć na drogę w miejscowości Leszczawka.

Zarówno Pan Wójt, jak i Pan Przewodniczący usiłowali wyjaśnić Panu Dutkowskiemu, że kwota 218.412,00 zł, to jest kwota, którą Rada na sesji w dniu 28 lutego bieżącego roku przyznała na drogę powiatową Wara - Stara Bircza.

Pan Wójt dodał, że dowiedział się w Starostwie, że droga ta nie została ujęta do przetargu, który ma się odbyć w maju br., dlatego uchyla się tę uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 218.412,00 zł oraz zmniejsza się deficyt o tę kwotę. Sprawa ta powinna być dla wszystkich jasna.

Radny Pan Jan Lichota zabierając głos powiedział, że droga, o której mowa, jest drogą naszą wspólną, korzystają z niej wszyscy mieszkańcy gminy.

Jeżeli wytworzyła się taka sytuacja, że ktoś nam daje 5.000.000 zł, a my dajemy 1.200.000 zł

(odejmując 218.412,00 zł), to powinniśmy taką szansę wykorzystać. Skoro jesteśmy w Unii, to powinniśmy podejmować wszelkie środki, które przychodzą z Unii. Gdyby została podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na przebudowę drogi Wara-Stara Bircza w kwocie 1.395.202,00 zł, wniosek został pozytywnie rozpatrzony, to byłby wykonany odcinek ok. 20 km drogi.

Pan Lichota powiedział również, że gdyby chodziło o inną drogę, to także głosowałby za przyznaniem środków z budżetu gminy.

“Skoro ja traktuję wszystkich poważnie, chciałbym, żeby i mnie poważnie traktowano”.

Kończąc Pan Lichota zwrócił się do Pani Skarbnik z prośbą, by na następna sesję przedstawić informację, w jakiej wysokości on wraz ze swoją żoną pozyskał środków pozabudżetowych w roku 2007.

Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że temat ten był dość dokładnie przedyskutowany na sesji w dniu 7 maja bieżącego roku. Jednak w związku z tym, że błędnie zostały podjęte uchwały, została zwołana ponownie sesja, celem podjęcia prawidłowych uchwał.

Pan Przewodniczący jeszcze raz wyjaśnił, że całe zadanie, o którym toczy sie dyskusja ma kosztować 7.790.405,29 zł, w tym Powiat – 1.395.202,00 zł i Gmina 1.395.202,00 zł.

Natomiast pozostałe środki w kwocie 5.000.000 będą pochodzić ze środków unijnych, jeśli oczywiście wniosek zostanie pozytywnie rozpatrzony.

Jeśli jednak wniosek nie przejdzie, to z budżetu gminnego środki nie zostaną wydane.

Wiadoma rzeczą jest, że każdy Radny dąży do tego, żeby na jego terenie jak najwięcej wykonać, ale tutaj należy wziąć pod uwagę fakt, że z tej drogi korzystają mieszkańcy całej gminy.

Radny Pan Dutkowski ponownie zabierając głos w tej sprawie po raz drugi zażądał 50.000 zł z kwoty 218.412,00 zł na drogę w Leszczawce, gdyż jak stwierdził – wie, że w przyszłym roku nie otrzyma żadnych środków.

Ponadto Pan Dutkowski dodał, że w ubiegłym roku w Leszczawie został wykonany odcinek 300 mb. drogi i do dnia dzisiejszego przy tym odcinku nie wykonano poboczy, a my znowu mamy wyłożyć własne środki.

Pan Dutkowski uważa, że jeśli na sesji dyskutuje się o drogach powiatowych, to powinna być zaproszona kompetentna osoba, która udzieliłaby właściwych informacji związanych z remontem dróg powiatowych.

Następnie Pan Przewodniczący udzielił głosu Panu J.Piotrowskiemu – Radnemu Powiatu, który również zwrócił się z prośbą o podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego z przeznaczeniem proponowanych środków na remont drogi powiatowej Wara-Stara Bircza. Jeśli Rada nie podejmie stosownej uchwały, to środki zostaną przeznaczone na drogę Radymno-Medyka.

Pan Piotrowski w skrócie wyjaśnił, jak przedstawia się cała procedura dot. uzyskania środków unijnych na remont przedmiotowej drogi.

Pan Przewodniczący podsumował temat i prosił o przegłosowanie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 1.395.202,00 zł na remont drogi powiatowej Wara – Stara Bircza.

Przed głosowaniem o głos poprosił Radny Pan Wojciech Bobowski, twierdząc, że taka uchwała powinna być sprecyzowana w porozumieniu zawartym przed faktem jej podjęcia. Ze Starostwa powinien przyjść list intencyjny, my powinniśmy odpowiedzieć i w tej drodze podejmuje się uchwałę – tak to powinno być.

Pan Bobowski kontynuując swoja wypowiedź powiedział, że nie jest wcale przeciwny temu, żeby dofinansować przedmiotowa drogę, wręcz odwrotnie, poczynili już z Wójtem pierwsze kroki, żeby udało się uzyskać te środki.

Wiadomo, kto jest wnioskodawcą uchwały i na czyj wniosek gmina jest zadłużana, żeby potem nie było mówione, że to Rada zadłuża gminę.

Pan Bobowski skierował dwa pytania do Pani Skarbnik:

 1. Czy te zobowiązania są zobowiązaniami wymagalnymi, żeby to było jednoznacznie i jasno określone.

 2. Czy damy sobie radę, czy nie?

Ponadto Pan Bobowski powiedział, że podejmując te uchwałę, jesteśmy zobowiązani dać tę kwotę, natomiast Powiat – nie.

Jeśli już podejmiemy te uchwałę, to musimy się starać, żeby przeforsować wniosek, celem otrzymania środków.

Pan Bobowski zapytał Panią Skarbnik, czy prawidłowo jest sformułowana uchwała.

Pani Skarbnik odpowiedziała, że ona tej uchwały nie opracowywała, Starostwo przekazało gotowy projekt uchwały i ma nadzieję, że jest prawidłowy.

Następnie Pani Skarbnik przechodząc do tematu udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego poinformowała, że w dniu dzisiejszym został zmniejszony deficyt o kwotę 162.000,00 zł i 218.412,00 zł, natomiast odnosząc się do całej tej sprawy Pani Skarbnik powiedziała, że powtórzy to, co powiedziała na sesji w dniu 7 maja bieżącego roku, a mianowicie: “w takim układzie – jak mamy Wieloletni Plan Inwestycyjny i mamy zobowiązania na przyszły rok, twierdzę że przekraczamy 60% zobowiązań, to jest nie do podważenia. Natomiast musimy zastanowić się nad WPI o przesunięciu terminu realizacji tego zadania, ponieważ na temat innych inwestycji na przyszły rok nie mam wiedzy i nie wiem jakie wnioski zostały złożone, na jakie zadania, jakie wnioski przejdą i jaki będzie nasz udział własny. Wracając do WPI – jest tam zabezpieczona kwota ze środków unijnych 8.297.000,00 zł, w tej chwili nawet nie jest złożony wniosek, także wydatek musi być ujęty w projekcie budżetu na przyszły rok w wysokości 9.405.000,00 zł, natomiast po stronie dochodów nie można umieścić tej kwoty, ponieważ nie ma złożonego wniosku o środki unijne.

W świetle dzisiejszych dokumentów, mając na uwadze WPI, z którego wynika, że w 2009 roku mamy zakończyć tę inwestycję, mimo, że na tej sesji zmniejszyliśmy deficyt o te dwie kwoty: 162.000 zł i 218.412 zł, przekraczamy 60% zobowiązań. I tutaj – powtórzyła Pani Skarbnik, musimy się zastanowić nad WPI w ten sposób, żeby realizację hali wydłużyć w czasie. Niech każdy dobrze zrozumie, że nie rezygnujemy z budowy hali, tylko wydłużamy termin budowy. Ostateczna decyzja należy do Państwa Radnych – dodała Pani Pani Skarbnik – ja poinformowałam jak przedstawia się sprawa w świetle dokumentów i twierdzę, że nie ma żadnej rezerwy. Ja się obawiam, że w przyszłym roku będą składane wnioski o środki unijne na wodociąg i kanalizację, wówczas trzeba będzie zabezpieczyć udział własny, to na pewno nie będziemy mieli z czego.

Pani Skarbnik jeszcze raz podkreśliła , że wiąże nam ręce ten Wieloletni Plan Inwestycyjny, gdyż w przyszłym roku nie otrzymamy 8 mln złotych.

Następnie głos zabrał Pan Wójt informując, że do Ministerstwa został złożony wniosek tylko na elementy, które Minister Sportu traktuje tę inwestycję jako halę. Czyli Ministerstwo będzie nas rozliczać tylko z budynkiem hali, a nie z części hotelowej i placu przylegającego.

Pan Wójt jednoznacznie stwierdził, że budynek hali w przyszłym roku zostanie zakończony i nie ma żadnego zagrożenia. Ponadto Pan Wójt poinformował, że w przyszłym tygodniu skompletuje zespół chętnych osób do Ministerstwa, łącznie z nim i Panią Skarbnik, prosząc Radnych chętnych do udziału w tej delegacji, celem rozeznania i ustalenia pewnych spraw dot. budowy hali, a konkretnie chodzi o kwotę 1.050.000 zł z Ministerstwa.

Pan Wójt jeszcze raz podkreślił, że nie ma żadnego zagrożenia. Narazie mówimy o wirtualnych pieniądzach. Wnioski składamy, bo tak trzeba zrobić, nie wiadomo ile tych wniosków przejdzie.

Do końca maja br. będą składane wnioski na następujące zadania:

 • na drogę Leszcawka-Kuźmina,

 • na kanalizację w Leszczawie,

 • na wodociąg w Birczy.

W sierpniu będą składane następne wnioski. To, czy wnioski złożone w maju przejdą, dowiemy się dopiero we wrześniu.

Jeżeli zostanie złożony wniosek na halę na kwotę 8 mln zł, to w budżecie musimy zabezpieczyć 800.000 zł środków własnych, czy to jest tak dużo na nasz budżet – zapytał Pan Wójt.

Pan Wójt dodał, że: “przy otrzymaniu kwoty 1.050.000 zł z Ministerstwa Sportu, jesteśmy w stanie zakończyć budynek w części hala sportowa, łącznie z dachem.

W związku z tym, że nie mamy pewności, że otrzymamy środki, chę skompletować zespół kilku osób i pojechać do Warszawy.

Konsekwencje podejmowanych decyzji tutaj na sesji ponoszę ja – Wójt Gminy Bircza.

Uważam, że idziemy w dobrym kierunku i nie ma żadnego zagrożenia. Ja żadnych pieniędzy nie defrauduję. Budżet roku 2006 zamknął się zobowiązaniami w wysokości 1.950.000 zł, a na koniec roku wyszło 1.500.000 zł i ile zadań zrealizowano. Jest ciężko, ale to nie oznacza katastrofy”.

Pan Lichota ponownie zabierając głos stwierdził, że gdyby chodziło o jakąkolwiek inną drogę, to on na pewno również głosowałby za przyznaniem środków.

Następnie głos zabrał Sekretarz - Pan T. Kropieniewicz, który nawiązując do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego potwierdził, że Pani Skarbnik ma rację, że zobowiązanie, które jest ujęte w tym planie w kwocie 8.297.000 zł, biorąc pod uwagę, że będziemy składać wniosek na drogę Leszczawka – Kuźmina i wodociąg w Birczy i też będziemy musieli do końca maja, bądź w czerwcu lub początku lipca, kiedy będą rozpatrywane wnioski pod względem formalnym, pokazać nasz udział, czyli 30%, to jest 1.500.000 zł droga Leszczawka-Kuźmina – około 700.000 zł – kolejne 30%, gdyż są takie zasady, że do wniosku trzeba załączyć albo uchwałę budżetową, albo uchwałę w sprawie zaciągnięcia zobowiązania. Trzeba wziąć pod uwagę, że ten Wieloletni Plan Inwestycyjny musi być w niedługim czasie skorygowany o te 8 mln złotych. Z tej kwoty należy wykroić pieniądze na zobowiązanie 1,5 mln zł na wodociąg i zobowiązanie około 700.000 zł na drogę Leszczawka-Kuźmina. Jeśli Rada dzisiaj podejmie uchwałę o zaciągnięciu zobowiązania na drogę Wara-Stara Bircza, ona nie będzie kolidować z niczym, ale trzeba będzie się zastanowić, co należy zrobić z WPI w najbliższym czasie. Czy być może negocjacje w Ministerstwie Sportu oraz Banku Gospodarstwa Krajowego umożliwią nam skorygowanie tej kwoty, bo napewno RIO odrzuci nam uchwały o zobowiązaniach finansowych na rok przyszły pod względem wodociągu, kanalizacji w Leszczawie i drogi Leszczawka-Kuźmina”.


Pan Sekretarz powtórzył, że ta uchwała jeszcze teraz nie koliduje z niczym, ale w związku z tym, że będzie składany wniosek na te dwie inwestycje do Regionalnego Programu Operacyjnego, na pewno Rada będzie musiała zastanowić się co zrobić z WPI. Jest to kwestia 2 – 3 tygodni, do miesiąca czasu. Te 8 mln z, które w WPI są zapisane, obciążają budżet do roku 2009, więc cały przyszły rok razem z naszymi środkami budżetowymi – 9.405.000 zł.

Z kolei w miesiącu sierpniu br. ma się ukazać nabór na infrastrukturę sportową i edukacyjną, gdzie też jakaś furtka nam się otworzy i wtedy może z tych 8 mln zł 70% będziemy w stanie uzyskać. Ten WPI – to jest takie założenie hipotetyczne. Uchwała w sprawie WPI została podjęta pod kątem Ministerstwa Sportu.

Pan Sekretarz jeszcze raz powtórzył, żeby Państwo Radni mieli świadomość, że uchwałę w sprawie WPI w najbliższym czasie trzeba będzie skorygować.

Pani Skarbnik zaproponowała, żeby zorganizować spotkanie robocze, na którym można byłoby wszystko wyjaśnić, żeby ktoś z Radnych kiedyś nie zarzucił, że czegoś nie wiedział.

Pan Sekretarz – te 3 inwestycje są do ujęcia w prognozie długu w tych 60% obciążenia budżetu, ale pod warunkiem, że ta uchwała w sprawie WPI będzie w jakiś sposób skorygowany.

Pan Przewodniczący uważa, że po wypowiedzi Pana Wójta powinniśmy być uspokojeni. Powinniśmy też zastanowić się, czy chcemy, żeby wreszcie na terenie naszej gminy coś się działo, czy nie. Bo tu nie chodzi o to, żeby zrobić 1 kilometr drogi tu, czy tam, ale tutaj chodzi o poważny odcinek, to jest poważna inwestycja i kiedyś ktoś nas za to oceni, zarówno Wójta jak i Radnych. To jest konkretna inwestycja i teraz od Państwa Radnych zależy, każdy ma swój głos i niech zagłosuje zgodnie z własnym sumieniem.

Pan Bobowski ponownie zabierając głos stwierdził, że z wypowiedzi Pana Sekretarza wynika, że niedługo będziemy znowu podejmować uchwały, które znowu zwiększą nasze zobowiązania i być może wtedy w związku z tym, że uchwała ta zostanie podjęta dzisiaj, spowoduje to, że nie będzie możliwe podjęcie kolejnych uchwał.

Pan Sekretarz odpowiedział, że jeżeli się nie skoryguje WPI – to tak będzie.

W związku z tym Pan Bobowski potwierdził, że należy skorygować WPI, a na dzień dzisiejszy należy zagłosować za przyznaniem środków na remont drogi Wara-Stara Bircza, gdyż to jest pewna szansa, którą należy wykorzystać.

Dalej Pan Bobowski powiedział, że głosując za ta uchwałą, odpowiadamy politycznie, jeśli decydujemy się pomóc Wójtowi, to musimy tak postępować, żeby rzeczywiście pomóc w realizacji zadań gminy.

Pan Bobowski proponował zorganizowanie spotkania z przedstawicielami Starostwa, celem wyjaśnienia sobie wzajemnie pewnych spraw.

Pan Wójt zobowiązał się, że zorganizuje takie spotkanie i powiadomi Radnych.

Następnie przystąpiono do podjęcia uchwał:

 • jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XXIV/84/08 w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji dróg, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok,

 • również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIV/85/08 w sprawie udzielenia w 2009 roku pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego.

Wszystkie podjęte uchwały stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

Pod koniec obrad Pan Wójt poinformował, że przyśpieszone zostały prace z budową kanalizacji w Leszczawie Dolnej, uzgodnienia w ZUD zostaną przyśpieszone i w najbliższych dniach ma być uzgodniona dokumentacja, następnie będziemy się starać o pozwolenie na budowę.

Pan Wójt poinformował również, że niestety na nabycie działek w Leszczawie Dolnej koło Kościoła nikt się nie zgłosił. Przetarg odbył się w dniu dzisiejszym.

Wobec tego będzie ogłoszony przetarg ponownie.

Pan Wójt będąc przy głosie poinformował także, że w miesiącu maju będą składane 3 wnioski o dofinansowanie oraz 3 wnioski w miesiącu sierpniu br.

Wnioski będą składane wszędzie, gdzie będzie to możliwe, ale które zostaną zakwalifikowane, to się okaże w terminie późniejszym.

Pan Wójt poinformował, że zamierza podpisać umowę stałą na obsługę wniosków, ponieważ zatrudnianie firmy jednorazowo z punktu widzenia ekonomicznego jest negatywne, stąd decyzja o zatrudnieniu stałej firmy. Za jaką kwotę, jaki harmonogram prac – Radni zostaną poinformowani w innym terminie.

Pan Wójt jeszcze raz prosił o zgłoszenie się osób chętnych do wyjazdu do Warszawy, gdyż taki wyjazd jest konieczny, Radni mieliby większy obraz o pewnych sprawach.

Pani Skarbnik potwierdziła, że wyjazd do Warszawy jest konieczny, ponieważ nie wiadomo z jakich przyczyn Ministerstwo Sportu nie chce przesłać projektu umowy.

Pani Skarbnik będąc przy głosie poinformowała, że w biurze Rady Gminy będą do wglądu informacje o sytuacji finansowej gminy. Budżet jest jawny, żeby ktoś mi nie zarzucił, że czegoś nie wie. Żeby nie było takich sytuacji, że ktoś z Państwa Radnych powie, że coś jest ukryte, ja naprawdę chciałabym żeby każdy Radny o wszystkim wiedział.

Ponadto, jeśli są jakieś wątpliwości, bądź uwagi do realizacji zadań, realizacji budżetu, to Komisja Rewizyjna może w każdej chwili dokonać kontroli, w celu rozwiania wątpliwości i wyjaśnienia pewnych spraw.

 

Ad.4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała:
Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-06-30 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-07-02 14:27:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl