Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:36


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XI/2008

  Protokół Nr XI/2008

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 03 lipca 2008 roku w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy.

Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.2000 do godz.2045.

W sesji uczestniczyli Radni w iczbie 15. Nieobecni byli Radni: Pani Elżbieta Chrobak, Pan Michał Kowalczyk, Pan Andrzej Kozioł oraz Pan Czesław Mliczek – wszyscy usprawiedliwieni.

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

  2. Przyjęcie porządku obrad.

  3. Podjęcie uchwał:

    - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

  4. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew, witając Radnych oraz Wójta Gminy i Panią Skarbnik.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały jednogłośnie wprowadzone nastepujace projekty uchwał:

  • w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego,

  • w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Boguszówka, Nowa Wieś i Łodzinka Górna”.

Porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot.kwoty 12.785,00 zł.

Pan Wójt poinformował, że w ubiegłym roku był wykonywany remont hali sportowej w SP Kuźmina, został złożony wniosek do Ministerstwa i otrzymaliśmy kwotę 12.785,00 zł z przeznaczeniem na zakup wyposażenia do hali sportowej

Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/117/08/ w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – jak zał. do protokołu.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/118/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 13.500,00 zł – wpływy ze sprzedaży działek z przeznaczeniem na zmniejszenie deficytu.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 95.615,00 zł z przeznaczeniem na budowę chodnika przy drodze krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Przemyśl-Medyka w miejscowości Korzeniec i Stara Bircza.

Pan Wójt wyjaśnił, że zgodnie z zawartym porozumieniem kontynuujemy budowę chodników w miejscowości Bircza i Korzeniec przy drodze krajowej.

W Birczy prace będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych, natomiast w Korzeńcu będzie ogłoszony przetarg.

Dlatego został przygotowany projekt uchwały dot. w/w kwoty z przeznaczeniem na udział własny. To było podstawą zwołania sesji w trybie pilnym – dodał Pan Wójt, ponieważ w dniu 7.07.2008 r. uchwała musi być dostarczona do Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad w Rzeszowie, Rejon w Lesku.

Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/119/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 95.615,00 zł – jak zalącznik do protokołu.

Pan Wójt uzupełnił swoje wyjaśnienie, że kwotę 30.000 zł przenosimy z wodociągu w Birczy, natomiast kwotę 65.615,00 zł – z rozbudowy i modernizacji budynku byłej biblioteki na potrzeby Gimnazjum w Birczy.

Jednogłosnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/120/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 34.503,00 zł z przeznaczeniem na remont drogi Leszczawa Górna-Kopań.

Pan Wójt poinformował, że od Marszałka Województwa otrzymaliśmy kwotę 100.000 zł na remont tej drogi i gmina również musi dołożyć środki w takiej wysokości, narazie przeznaczamy środki w takiej wysokości jak wyżej, czyli 34.503,00 zł ze sprzedaży działki w Leszczawie Dolnej.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII//121/08 w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Przemyskiego w kwocie 26.016,04 zł.

Pan Wójt wyjaśnił, że na wniosek Radnych w miejscowościach wymienionych w uchwale, tj.: Nowa Wieś, Rudawka i Kotów, Lipa, Brzuska oraz Leszczawka zostały wykonane prace przy drogach powiatowych. W ślad za tą uchwałą na najbliższą sesję zostanie przygotowany projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/122/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Boguszówka”.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/123/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Nowa Wieś”.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXVIII/124/2008 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Łodzinka Górna”.

Po podjęciu uchwał Pan Wójt poinformował, że otrzymał pismo od Dyrektora Szpitala Wojewódzkiego w Przemyślu, informujące, że z dniem 1.08.2008 rok ma być zlikwidowane Pogotowie Ratunkowe w Birczy, karetka zostanie zabrana z Birczy do Przemyśla.

Pan Wójt poinformował również, że wspólnie z Panem Bobowskim podjął działania zmierzające do pozostawienia karetki pogotowia w Birczy.

W poniedziałek 7 lipca będzie znane ostateczne stanowisko w tej sprawie.

Pan Bobowski zabierając głos w tej sprawie powiedział, że sprawa jest o tyle skomplikowana, że nie znamy powodu takiej decyzji i dlatego trzeba dotrzeć do żródła.

Musimy zrobić wszystko, żeby karetka pozostała w Birczy.

Pod koniec obrad Pan Wójt poinformował, że są ogólne naciski ze strony Radnych, sołtysów dot. wykonywania prac na drogach, ale żeby wszyscy mieli świadomość, że środków zabraknie w dziale Transport i trzeba będzie dokonać zmian w budżecie, ”po prostu budżet musi być przemodyfikowany”, tymczasem Pan Wójt prosił o udzielenie urlopu od 7.07 do 11.07.2008 r.

Pan Wójt poinformował również, że będą zmiany techniczne z zadaniami inwestycyjnymi, konkretnie chodzi o budowę świetlicy w Leszczawie Dolnej, drogę Leszczawka -Pastewnik oraz Rudawkę.

Żeby odbyło się to w sposób prawidłowy, zadania te należy technicznie przygotować jako inwestycje.

Kończąc, Pan Wójt zwrócił się do Radnych o wsparcie w realizacji zadań gminy.

Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Protokołowała: Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-08-13 00:00:00
Udostępnił: Paweł Malarczuk
Data: 2008-08-13 08:38:12
Modyfikował(a): Paweł Malarczuk
Data: 2008-08-13 08:38:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl