Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 06:53


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XII/2008
Protokół Nr XII/2008
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 22 lipca 2008 roku w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godz.2000 do godz.2200.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny – Pan Andrzej Kozioł.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
- w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
4.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wycofany projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.
Po wprowadzeniu w/w zmiany porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.

Ad.3.

Jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 153.665,15 zł.
Pan Przewodniczący stwierdził, że środki ze sprzedaży działki w Żohatynie powinny być przeznaczone na remont drogi powiatowej, ponieważ mieszkańcy Żohatyna podjęli taką uchwałę na zebraniu wiejskim.
Radny Pan M.Kowalczyk pytał, co ze środkami ze sprzedaży działki oraz drewna pochodzącego z lasu mienia gminnego wsi Huta Brzuska.
Pan Przewodniczący ponownie wnioskował o przeznaczeniu środków ze sprzedaży działki w Żohatynie na potrzeby wsi Żohatyn.
Ponadto Pan Przewodniczący wnioskował, aby środki ze sprzedaży działek w danych miejscowościach były przeznaczane na potrzeby tych miejscowości.
Będąc przy głosie Pan Przewodniczący wnioskował, żeby sesje Rady Gminy były zwoływane w normalnym trybie, a tylko w wyjątkowych sytuacjach, kiedy trzeba np. przewnioskować pilne wpływy do budżetu, w trybie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym.
Pan Wójt wyjaśnił, że wpływy z działek są mieniem komunalnym i Rada Gminy decyduje o ich rozdysponowaniu.
Pan Przewodniczący wnioskował o wycofanie uchwały w kwocie 153.665,15 zł.
Pan Wójt wnioskował, żeby jednak ten projekt uchwały poddać pod głosowanie.
Radny Pan W.Bobowski stwierdził, że tak ważne uchwały powinny być przeanalizowane
i zaopiniowane przez komisje.
Pani Skarbnik stwierdziła, że w budżecie na 2008 rok nie było planowanych wpływów ze sprzedaży działek, dlatego sukcesywnie po sprzedaży działek, wpływy z ich sprzedaży są wprowadzane do budżetu gminy.
Radny Pan Zb.Dutkowski stwierdził, że dochody trzeba planować na etapie planowania budżetu.
Pan Wójt ponownie wnioskował, żeby w/w projekt uchwały poddać pod głosowanie.
Pan Lichota wnioskował o 5 min. przerwy oraz skomentował wydatki na realizcję budżetu i realizację inwestycji.
Pan Przewodniczący zapytał Pana Lichotę, co by było, gdyby zatrzymano budowę drogi ze środków pochodzących ze sprzedaży drewna.
Pan Lichota stwierdził, że w Malawie droga będzie wykonywana ze środków pochodzących ze sprzedaży drewna z lasu mienia gminnego wsi Malawa i prawdopodobnie trzeba będzie zwiększyć pozyskanie, aby tę drogę zakończyć.
 
Po przerwie Pan Przewodniczący wznowił obrady i stwierdził, że gmina powinna partycypować w kosztach remontu dróg powiatowych.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 153.665,15 zł.
Po przerwie Pan Dutkowski opuścił salę obrad.
Głosowanie przebiegało następująco: “za” uchwałą – 2 głosy, przeciw – 1 głos (Pan Zbigniew Urban) i 10 głosów wstrzymujących się.
Wobec powyższego w/w uchwała została podjęta i jako Nr XXIX/125/08 stanowi załącznik do protokołu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/126/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok – kwota 33.122,00 zł z przeznaczeniem na remont szkół podstawowych w: Kuźminie, Żohatynie, Leszczawie Dolnej i Sufczynie.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. środków z Programu Integracji Społecznej.
Pani Skarbnik przedstawiła rozdysponowanie środków z Programu Integracji Społecznej w ramach przeprowadzonych konkursów – jak niżej:
·         SP Kuźmina – 5.050,00 zł
·         SP Leszczawa Dolna – 10.220,00 zł
·         Zespół Szkół w Birczy - 15.000,00 zł
·         Gimnazjum w Birczy – 17.460,00 zł
·         Stowarzyszenie Transgraniczny Mikroregion “Dolina Wiaru” - 14.450,45
·         Lokalna Organizacja Turystyczna “Wrota Karpat Wschodnich” - 1.060,00 zł
·         Spółdzielnia Socjalna “Krępak” - 27.530,00 zł.
Po udzieleniu wyjaśnienia przez Panią Skarbnik uchwała w powyższej sprawie została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXIX/127/08 stanowi załącznik do protokołu.
Jednoglośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/128/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie planowanego deficytu.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXIX/129/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 170.000,00 zł z przeznaczeniem na: remont dróg powiatowych jako pomoc rzeczowa dla Powiatu Przemyskiego - 26.016,04 zł, remont dróg gminnych.- 93.983,96 zł oraz 50.000,00 zł na ewentualne bieżące remonty istniejącego wodociągu w miejscowości Bircza.

Ad.4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
Protokołował:
Tomasz Kropieniewicz

Autor:
Data: 2008-09-02 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2008-09-02 11:36:51
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2008-09-02 11:37:38

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl