Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 18:40


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XV/2008

 Protokół Nr XV/2008

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 8 października 2008 roku, w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

 

Sesja została zwołana na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja została otwarta przez Przewodniczącego Rady Gminy w Birczy – Pana Zbigniewa Urban.

Po otwarciu sesji Pan Przewodniczący ze względu na chorobę Wójta, zarządził przerwę w obradach wyznaczając nowy termin sesji na dzień 21 października 2008 roku o godz.1000 z porządkiem obrad proponowanym na dzień 8 października 2008 r. 

21 październik 2008 roku

Sesja odbyła się w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny miejscowości Sufczyna – Pan Czesław Mliczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy

 4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.

 6. Przedstawienie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza, dyskusja.

 7. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza,

  - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza,

  - w sprawie zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie i przyjęcia do realizacji Projektu WND-PO KL. 09.01.02-18-435/08 pn.”Nasza szansa” realizowanego w ramach Priorytetu nr IX POKL, Działania 9.1,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza w miejscowościach: Stara Bircza, Rudawka, Jasienica Sufczyńska,

  - w sprawie zmian w Statucie Gminy Bircza,

  - zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Birczy,

  - w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Bircza”,

  - w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy miejscowości Stara Bircza”,

  - w sprawie stałych obwodów głosowania,

  - w sprawie zwiększenia kapitału założycielskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej sp. z o.o. w Birczy,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 8. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 9. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

W tym punkcie porządku obrad Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie następujących zmian do proponowanego porządku obrad:

 • wykreślenie punktu 6:”Przedstawienie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza, dyskusja” oraz w punkcie 7. “Podjęcie uchwał” – wykreślenie podpunktów: - “w sprawie oceny aktualności Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza” i “w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza”.

  Wówczas pkt 7 przyjmuje Nr 6, punkt 8 przyjmuje Nr 7, natomiast punkt 9 – Zakończenie obrad przyjmuje pkt 8.

  Ponadto Pan Wójt wnioskował o wprowadzenie w punkcie 7 trzech projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok

  Wnioskowane przez Wójta zmiany zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

  Również jednogłośnie został przyjęty porządek obrad po wprowadzeniu zmian wnioskowanych przez Wójta. 

Ad.3.

Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny, tj. od dnia 29.08.2008 r. do dnia 21.10.2008 r.

Ad.5.

Informację o działaności stałych komisji za okres międzysesyjny złożyli:

 • Pan Jan Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,

 • Pan Adam Wilgucki – przewodniczący Komisji Ładu i Porządku Publicznego,

 • Pan Lucjan Mielnikiewicz – przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny,według protokołów znajdujących się do wglądu w biurze Rady.

Ad.6.

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał – jak niżej

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/143/08 w sprawie zawarcia umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie i przyjęcia do realizacji Projektu WND-PO KL. 09.01.02-18-435/08 pn.”Nasza szansa” realizowanego w ramach Priorytetu nr IX POKL,

  Działania 9.1.

  Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Sekretarz.

 • Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy.

 • Radny Pan Brodzicki stwierdził, że jest zorientowany w temacie i proponowana kwota 110.000 zł jest za małą kwotą, żeby pokryć zobowiązania tej jednostki.

Pan Wójt wyjaśnił, że proponowana kwota 110.000 zł – jest to kwota, która wystarczy na pokrycie zobowiązań budżetowych, natomiast na rozwój spółki – nie, chyba, że Rada zdecyduje inaczej i zagłosuje nad kwotą np. 150.000,00 zł.

Pani Skarbnik zabierając głos powiedziała, że ma ograniczone możliwości, gdyż jest koniec roku.

Radny Pan Zbigniew Dutkowski zapytał: “do kiedy my będziemy wspierać spółkę?

Do tej pory wraz z proponowaną dzisiaj kwotą 110.000 zł – w ciągu roku dokładamy kwotę 250.000 zł. Ponadto skąd Pani Skarbnik weźmie kwotę 110.000 zł, żeby przelać na spółkę”.

Pan Dutkowski stwierdził, ze proponowana kwota 110.000 zł, to jest kwota na pokrycie długów spółki, a nie na podniesienie kapitału zakładowego, zobowiązania spółki rosną z dnia na dzień i będą coraz wyższe.

Pan Dutkowski nie widzi dalej przyszłości spółki. Gmina nie może ciągle dopłacać do tej jednostki.

Zdaniem Pana Dutkowskiego ze strony Prezesa Spółki Komunalnej są bardzo słabe działania.

Potwierdził to również Pan J.Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu.

Pan Lichota jest za tym, żeby przeznaczyć proponowane 110.000 zł na rzecz spółki, ale Pan Prezes musi przedstawić plan działania tej jednostki na najbliższe lata.

Radny Pan Bobowski stwierdził, że proponowana w projekcie uchwały - kwota 110.000 zl napewno będzie przeznaczona na pokrycie zobowiązań.

Radni muszą zdać sobie jednak sprawę z tego, że upadłość, bądź likwidacja spółki będzie więcej kosztować, niż 110.000 zł.

Dlatego tak bardzo ważne jest przedstawienie realistycznego planu działania spółki, przynajmniej do końca przyszłego roku.

Póki co Gmina ma prawo bez żadnego przetargu zlecać różne prace remontowe i budowlane spółce, w której ma 100% udziału. Ta spółka nie musi uczestniczyć w żadnym przetargu.

“Musimy Prezesowi pomóc i w tej chwili jestem za tym, żeby podjąć uchwałę w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki”.

Pan Bobowski jeszcze raz powtórzył, że likwidacja lub upadłość spółki będzie jeszcze więcej kosztować.

Radny Pan L.Mielnikiewicz uważa, że należy Prezesowi pomóc, ale Prezes musi się wykazać, musi przedstawić kierunki działania na najbliższe lata.

Radny Pan Buczek jest również za tym, żeby dzisiaj zagłosować za przekazaniem kwoty 110.000 zł na rzecz spółki, ale tylko jeszcze ten jeden raz. W międzyczasie Pan Prezes musi przedstawić biznes-plan działania spółki.

Pan Przewodniczący zabierając głos stwierdził, że w tym roku powinniśmy pomóc Prezesowi, podnosząc kapitał spółki, natomiast nie możemy cały czas dokładać do tej jednostki.

Pan Prezes musi się wykazać i poinformować Radę, jakie są jego założenia i plany na lata przyszłe.

Póki co do tej pory co roku dokładamy do spółki – dodał Pan Przewodniczący. Nie możemy tak postępować w nieskończoność.

Kończąc, Pan Przewodniczący wnioskował, żeby podjąć dzisiaj przedstawioną w uchwałę, żeby zamknąć ten rok, a potem zastanowimy się, co dalej. Jednak Prezes musi mieć tę świadomość, że musi przedstawić wizję na lata przyszłe i następnie je realizować.

Radny Pan A.Buczek ponownie zabierając głos powiedział, że z punktu widzenia moralnego powinniśmy podjąć uchwałę w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki, ale Prezes musi się wykazać, czyli musi przedstawić biznes-plan.

Po dość długiej dyskusji Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy.

Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXXII/144/08 stanowi załącznik do protokołu.

 

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/145/2008 w sprawie zmian w

budżecie gminy na 2008 rok dot. Kwoty 28.000,00 zł.

Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt.

W ślad za uchwałą w sprawie podniesienia kapitału zakładowego spółki, jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. Kwoty 110.000,00 zł

z przeznaczeniem dla spółki komunalnej - Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/147/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. Kwoty 160.000,00 zł.

Jednogłośnie zostala podjęta uchwała Nr XXXII/148/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 199.590,49 zł.

Wyjaśnienia do w/w uchwał udzielała Pani Skarbnik oraz Pan Wójt.

Następnie jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/149/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 448/16 o pow.0295 ha położonej w miejscowości Stara Bircza.

Powyższa uchwała została dostosowana do uwag Wojewody Podkarpackiego.

Również jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/150/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. zbycia działek w miejscowości Stara Bircza: Nr 15/2 o pow.0,51 ha, Nr 48/1 o pow.0,14 ha, Nr 45/1 o pow. 0,05 ha oraz Nr 47/2 o pow.0,01 ha.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/151/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działki Nr 329 o pow.0,17 ha, położonej w miejscowości Jasienica Sufczyńska.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/152/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. zbycia działek: Nr 404 o pow.0,49 ha,

Nr 405 o pow.0,97 ha oraz Nr 411/1 o pow.1,19 ha, położonych w miejscowości Jawornik Ruski.

W/w uchwała również została dostosowana do uwag Wojewody Podkarpackiego.

Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. zbycia działki Nr 62/1 o pow. 0,52 ha w miejscowości Rudawka.

W związku z tym, że do przedstawionego projektu uchwały były uwagi, Pan Wójt wnioskował o wycofanie jej z porządku obrad.

Wniosek Wójta został przyjęty jednogłośnie.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/153/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Stara Bircza” oraz uchwała Nr XXXII/154/08 w sprawie zatwierdzenia “Planu Odnowy Miejscowości Bircza”.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/155/08 w sprawie zmian w Statucie Gminy Bircza. Uchwała dot. wprowadzenia do załącznika Nr 2 do Statutu Gminy Bircza - “Wykaz Gminnych Jednostek Organizacyjnych” po punkcie 11 punktu 12 i 13 w brzmieniu:

   • 12. Środowiskowy Dom Samopomocy w Birczy,

   • 13. Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Birczy.

    Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/156/08 w sprawie stałych obwodów głosowania.

Pan Sekretarz wyjaśnił, że obwód głosowania Nr 1 w Birczy został podzielony na dwa obwody głosowania z tego względu, że liczba mieszkańców przekroczyła 3000 osób.

Wobec powyższego po podjęciu przedmiotowej uchwały Gmina Bircza będzie liczyć 9 obwodów głosowania, tj.:

 • obwód głosowania Nr 1 obejmujący sołectwa: Bircza, Nowa Wieś,

 • obwód głosowania Nr 2 obejmujący sołectwa: Boguszówka, Kotów, Korzeniec, Łodzinka Dolna, Łodzinka Górna, Rudawka, Stara Bircza, Wola Korzeniecka,

 • obwód głosowania Nr 3 obejmujący sołectwa: Leszczawa Dolna, Leszczawa Górna, Leszczawka,

 • obwód głosowania Nr 4 obejmujący sołectwa: Kuźmina, Roztoka,

 • obwód głosowania Nr 5 obejmujący sołectwa: Lipa, Malawa, Dobrzanka,

 • obwód głosowania Nr 6 obejmujący sołectwa: Borownica, Jawornik Ruski, Żohatyn,

 • obwód głosowania Nr 7 obejmujący sołectwa: Brzuska, Jasienica Sufczyńska, Sufczyna,

 • obwód głosowania Nr 8 obejmujący sołectwo: Huta Brzuska,

 • obwód głosowania Nr 9 obejmujący sołectwo: Brzeżawa.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/157/08 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Birczy.

Zmiany w przedmiotowej uchwale zostały dostosowane do uwag Wojewody Podkarpackiego.

Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Sekretarz.

Radny Pan Bobowski zwrócił się z prośbą, by na przyszłość takie i podobne projekty uchwał zawierały stosowne wyjaśnienia.

Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXII/157/1/2008 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 45.600 zł.

Wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.

Wszystkie podjęte przez Radę uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Pan Przewodniczący zgodnie z pismem Wojewody Podkarpackiego odczytał dane zawarte w oświadczeniu majątkowym swoim i Wójta za rok 2007.

Ponadto Pan Przewodniczący odczytał również pismo Księdza Parafii Rzymsko-Katolickiej pw.Św.Stanisława Kostki w Birczy z prośbą o wsparcie finansowe remontu Kościoła w Birczy.

Pan Wójt odnosząc się do przedstawionej prośby uważa, że kwotą 10.000 zł można byłoby jeszcze wspomóc prace przy Kościele w Birczy.

Jeśli Rada uzna za stosowne, że należy dofinansować remont Kościoła w Birczy, to na najbliższą sesję Rady Gminy zostanie przygotowany stosowny projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Pan Wójt dodał, że wykonanie elewacji zewnętrznej Kościoła w Birczy przyczyni się do poprawy wizerunku miejscowości Bircza.

Pan Przewodniczący w pełni poparł zdanie Wójta, zwracając się z prośbą do Radnych o przychylne ustosunkowanie się do pisma Parafii Bircza, tym bardziej, że jest to obiekt zabytkowy.

Pan J.Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego również zwrócił się do Radnych z prośbą o pozytywne ustosunkowanie się do prośby Księdza Proboszcza Parafii Bircza.

Radny Pan Mielnikiewicz także poparł w/w prośbę i będąc przy tym temacie zwrócił się do P.Wójta z prośbą o zorganizowanie spotkania Księdza Parafii Leszczawa Dolna, Radnych oraz sotysów miejscowości Leszczawa i Leszczawka, celem podjęcia działań zwiazanych z uporządkowaniem cmentarza w Leszczawie Dolnej.

Pan Wójt odpowiedział, że jest to cmentarz parafialny i tutaj największa rola należy do Księdza Proboszcza Parafii Leszczawa, który powinien zmobilizować parafian do tego, by poprawić wizerunek cmentarza.

Radny Pan Bobowski zwrócił się z prośbą, by wszelkie ważne decyzje podejmowane przez Radę, Wójta były zamieszczane w internecie na Forum Birczy.

Pan Przewodniczący poinformował, że w dniu 22.10.2008 r. odbędzie się spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Bircza, w którym powinni uczestniczyć również wszyscy Radni, prosząc jednocześnie Radnych o wzięcie udziału w tym spotkaniu.

Pan Sekretarz zwrócił się z prośbą do przewodniczących poszczególnych komisji o spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza dot. budowy Parku Wiatrowego w miejscowości

Kuźmina. Spotkanie to odbyłoby się przy udziale Prezesa Bieszczadzkiej Energetyki Wiatrowej. Wskazane byłoby, żeby w tym spotkaniu uczestniczyli wszyscy Radni, celem dokładnego rozeznania tematu i podjęcia stosownej decyzji, która ostatecznie powinna zakończyć się podjęciem właściwej uchwały Rady Gminy na najbliższej sesji.

Pan Wójt zwrócił się z prośbą do Komisji Rewizyjnej o skontrolowanie prac wykonanych przy usuwaniu skutków powodzi na terenie Gminy Bircza przez firmę jego małżonki, prosząc jednocześnie, by Radni i sołtysi danych miejscowości uczestniczyli w tej kontroli.

Ad.8.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXII sesję Rady Gminy w Birczy, dziekując wszystkim za udział.

 

Protokołował:

Tomasz Kropieniewicz


Autor:
Data: 2008-12-10 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2008-12-10 09:13:43
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2008-12-10 09:16:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl