Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 16:42


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVI/2008

Protokół Nr XVI/2008 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 8 listopada 2008 roku, w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki.

Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1800 do godz.2000.

W sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta Gminy – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pan Tomasz Kropieniewicz oraz Radny Powiatu Przemyskiego – Pan Józef Piotrowski.

 

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.

 4. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny..

 5. Przedstawienie wyników kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w Urzędzie Gminy w Birczy.

 6. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w

  miejscowości Leszczawa Górna, stanowiącej własność Pana Józefa Hreczka zam. Leszczawa Górna 29, 37 – 740 Bircza,

  - w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Rudawka stanowiącej własność Pani Marii Preisner zam.Rudawka 26, 37-740 Bircza,

  - w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza w miejscowościach: Borownica, Kuźmina, Żohatyn, Huta Brzuska, Jawornik Ruski.

  - w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Henrykowi Burdon,

  - w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

 7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

 8. Zakończenie obrad.

   

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta został jednogłośnie wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad Wójt Gminy – Pan Józef Żydownik złożył informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad informację za okres międzysesyjny złożył przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota.

Ad.5.

W tym punkcie porządku obrad Sekretarz – Pan Tomasz Kropieniewicz poinformował Radnych, że w okresie od 3.09. do 3.10.2008 roku w Urzędzie Gminy została przeprowadzona kontrola przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli, informując o wynikach kontroli.

Protokół z kontroli znajduje się do wglądu w Urzędzie Gminy.

Pan Wójt odnosząc się do przedstawionego protokołu kontroli stwierdził, że nie jest zadowolony z wyników kontroli, ponieważ w miejscowościach, gdzie odbywają się zebrania wiejskie, stan gospodarki nierochumościami jest bardzo negatywnie postrzegany. W związku z tym P. Wójt jednoznacznie stwierdził, że ustala termin zmian kadrowych na to stanowisko do 31.12.2008r. Muszą zmiany kadrowe nastąpić, można np.przenieść tego pracownika do gospodarki komunalnej. P.Wójt powtórzył, że obecnie stanowisko to jest bardzo źle postrzegane na zebraniach wiejskich, dlatego “wnioskuję o dokonanie zmian kadrowych. Oczekuję, że Sekretarz Gmniy zapozna Radę z regulaminem organizacyjnym, informując kto przejmie to stanowisko. Oczywiście ja nie mowię tu o zwalnianiu. Oczekuję kogoś bardziej mobilnego na tym stanowisku, to musi być człowiek, który będzie służył mieszkańcom, ja nie mogę brać na siebie niekompetentność oraz arogancję pracowników, tak jak to miało miejsce w 2000r. Wówczas wylądowałem na bruku. Jeśli teraz wyląduję, to z głową podniesioną, ale nie będę brał odpowiedzialności za niekompetentność i arogancję pracowników. Zmiany kadrowe to jest mój jedyny wniosek. Sądzę że do końca bieżącego roku termin jest wystarczający, oczywiście nie tylko na tym stanowisku, Urząd musi być zreformowany do końca 2008r. Urząd ma służyć ludziom, niestety tej służby na razie nie widzę, szczególnie na stanowisku gospodarki nieruchomościami “.

Ad.6 .

W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał- jak niżej:

 • jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatelstwa Panu Henrykowi Burdon.

  Pan Sekretarz odczytał wniosek dotyczący nadania tyt. Honorowego Obywatela w/w osobie.

  Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że chodzi tu o osobę płk. zasłużonego dla miejscowości Bircza, wobec tego wyraził nadzieję, że uchwała zostanie podjęta.

  Pan Przewodniczący przypomniał o regulaminie nadawaniu tyt. Honorowego Obywatela, prosząc by stosowano się do zapisów tego regulaminu, gdyż jest to jedna z bardzo ważnych decyzji podejmowanych przez Radę Gminy.

  Następnie opinię Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny odczytał członek komisji p. Artur Buczek. Niniejsza opinia jest pozytywna i stanowi załącznik do protokołu.

  Wobec powyższego uchwała w sprawie nadania tyt. Honorowego Obywatela Gminy Bircza Panu Henrykowi Burdon została podjęta jednogłośnie i jako nr XXXIII/158/08 stanowi załącznik do protokołu.

  Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomosci stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki nr 91 położonej w Żohatynie. Pan Sekretarz wyjaśnił, że przetarg odbył się trzy-krotnie, każdy z nich odbył się wynikiem negatywnym, poprostu nikt się nie zglosił na przetarg. Dotyczy to również działki nr 180 w miejscowości Jawornik oraz działki nr 6/1 w miejscowosci Huta Brzuska.

  Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nierochumościami Wójt może obniżyć cenę w drugim przetargu do 50% wartości działki.

  W tym momencie P. Przewodniczący poprosił Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego o przedstawienie opini w powyższej sprawie. Opinia ta stanowi załącznik do protokołu.

  P. Wójt zabierając głos powiedział, że po przeanalizowaniu tego tematu, dokonanie wizji działek w terenie oraz zasiągnięciu opini mieszkańców tych miejscowości, składa wniosek o obniżenie 50% ceny wartości maksymalnej działki jaką daje prawo, mimo, że do komisji wnioskował o obniżenie o 30% wartości dzialki.

  P. Przewodniczący zabierając głos potwierdził zdanie Wójta w powższej sprawie, tym bardziej że chęć zakupu przedmiotowych działek wyrażają mieszkańcy naszej Gminy, którzy będą płacić podatki do tut. Urzędu Gminy.

  Po przeprowadzonej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała nr XXXIII/159/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki nr 6/1 położonej w miejscowości Huta Brzuska.

 • Również jednogłośnie została podjęta uchwała nr XXXIII/160/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki nr 180 położonej w miejscowości Jawornik Ruski

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała XXXIII/161/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki nr 91 położonej w miejscowości Żohatyn.

  W/w uchwały upoważniają Wójta Gminy Bircza do obniżenia ceny wywoławczej o 50% na sprzedaż działek w tych trzech miejscowościach.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała nr XXXIII/162/08 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza – pod poszerzenie cmentarza w miejscowości Kużmina. Wyjaśnienia do uchwały udzielił p. Sekretarz.

 • Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości polożonej w miejscowości Rudawka stanowiącej własność p. Marii Preisner zam. Rudawka 26 oraz projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Bircza nieruchomości położonej w miejscowości Leszczawa Górna stanowiącej własność P. Józef Hreczka zam. Leszczawa Górna 29.

  P. Sekretarz wyjaśnił, że w obydwóch przypadkach chodzi o uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych, zaszła konieczność nabycia nieruchomości celem uregulowania stanu formalno- prawnego.

  Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. Działki nr 263 w miejscowości Borownica.

  Ten projekt uchwały był przedstawiany na jednej z wcześniejszych sesji, wówczas Radny Pan Wojciech Bobowski miał zastrzeżenia, co do sytuacji czy działka jest dzierżawiona.

  P. Sekretarz wyjaśnił, że rzeczywiście działka jest dzierżawiona, ale w umowie dzierżawy jeden z paragrafów przewiduje możliwość rozwiązania tej umowy przed terminem jej zakończenia.

  Radny P. Bobowski zawierając głos w tej sprawie, zapytał czy ta umowa została rozwiązana.

  P Sekretarz odpowiedział, że jeszcze nie została rozwiązana.

  P. Bobowski ponownie zabierając głos stwierdził, że w tej sytuacji nie można przeznaczać przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży.

  Wobec powyższego P. Wójt wnioskował o wycofanie w/w projektu uchwały, celem wyjaśnienia sprawy.

  Następnie P. Sekretarz przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r. dot. Kwoty 64.852,00zł.

  Wyjaśnienia do uchwały udzieliła p. Skarbnik.

  Po udzieleniu wyjaśnienia jednogłośnie została podjęta uchwała nr XXXIII/165/08 w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r.

  Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2008r. dot. Kwoty 31.656zł.

  Radny P. Bobowski poprosił o wyjaśnienie tej uchwały.

  P. Skarbnik udzieliła wyjaśnienia.

  P. Bobowski wnioskował, by w przyszłości uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy były przygotowywane wraz uzasadnieniem, prosząc jednocześnie o pisemne wyjaśnienie do przedstawionej wyżej uchwały, gdyż udzielone wyjaśnienie przez p. Skarbnik nie usatysfakcjonowało go.

  P. Wójt prosił o poinformowanie, kto jest winien za zaistniałą sytuację.

   
 • P. Wojt prosił o pisemne wyjaśnienie w tej sprawie oraz wyciągnięcie konsekwencji służbowych od osoby odpowiedzialnej za zaistniałą sytuację.

  Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przy 1 głosie wstrzymującym się

 • Również jednogłośnie została podjęta uchwała nr XXXIII/167/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. dot. kwoty 12.000zł.

 • Kolejno został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2008r.dot. kwoty 10.000zł z przeznaczeniem na remont kościoła w Birczy.

  P. Wójt poinformował, że zapoznał się z opinią prawnika w tej sprawie i stwierdził, że opinia jest p rawidłowa.

  P. Wójt zwrócił uwagę P. Skarbnik, dlaczego P. Prawnik nie dostarczono kompletu dokumentów celem wydania opini w powyższej sprawie.

  P. Wójt z całą odpowiedzialnością stwierdził że podjęcie tej uchwały jest zgodne z prawem.

  Jeśli będzie nieprawidłowa to Regionalna Izba Obrachunkowa uchyli ją w trybe nadzoru.

  Radny P. Bobowski odnosząc się opinii prawnika wnioskował o podjęcie przedmiotowej uchwały jednocześnie prosił o uzupełnienie wniosku.

  Radny P. Buczek podziękował Wójtowi za przygotowanie powyższego projektu uchwały.

  Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008r. dot. kwoty 10.000zł. - dotacja dla Parafii Rzymsko- Katolickiej w Birczy z przeznaczeniem na remont kościoła w Birczy została podjęta jednogłośnie i jako nr XXXIII/168/08 stanowi załącznik do protokołu. 

Ad.7.

W tym punkcie porządku obrad Radni kierowali pytania i uwagi do P.Wójta – jak niżej:

  Pan A.Kozioł – Radny miejscowości Kuźmina – interweniował w sprawie remontu drogi po powodzi, prosząc o powołanie Komisji.

  Pan Wójt zapewnił, że w poniedziałek 10.11.2008r. o godz. 8.30 wraz z pracownikiem będzie na miejscu, celem dokonania oględzin i podjęcia stosownej decyzji.

  P. Z. Dutkowski- zwrócił się z prośbą o ułożenie i zakopanie kręgow przy drodze w Leszczawce.

  P. M. Kowalczyk wnioskował o naprawę zniszczonego asfaltu w Łazach i wyżwirowanie drogi w Hucie Brzuskiej.

  P. Przewodniczący- zwrócił się z prośbą o wyliczenie, w jakiej wysokości Gmina udzieliła dotację na remont dróg powiatowych w 2008 roku.

  Pan J. Brodzicki zwrocił się z prośbą o podjęcie działań w celu zahamowania transportu ciężkich samochodów przez las gminny. Samochody te są własnością P. Ostafińskiego.

  P. J. Lichota wnioskował o wycięcie kilku dębów przy drodze gminnej w kierunku P. Kopczaka, które zagrażają bezpieczeństwu.

  P. Wojt zapewnił, że poruszane przez Radnych tematy zostaną w miarę możliwości załatwione.

  W dalszej części obrad P. Wójt poinformował, że otrzymał pilny faks od Starosty Przemyskiego, że jest możliwość wykonania drogi Nienadowa-Bircza-Pruchnik. Zadanie to ma kosztować

  6 mln zł. Z dokonanych pomiarów wynika, że na terenie naszej Gminy długość w/w drogi wynosi 10,5 km. Starostwo sfinansowałoby koszt w wysokości 1,5 mln. zł, kolejne 1,5 mln zł sfinansują proporcjonalnie Gminy: Bircza, Krzywcza i Dubiecko. Według obliczeń na Gminę Bircza przypadłoby koszt 796.000zł.

  P. Wójt proponował, żeby ten wniosek poprzeć, gdyż to jest droga strategiczna w kierunku Rzeszowa. Kwota 796.000zł. nie jest aż tak dużą kwotą.

  P. Wójt zapytał Radę czy upoważni go do podpisania wstępnego porozumienia w tej sprawie.

  Jeżeli zostanie zawarte porozumienie, to Gmina będzie finansować remont tej drogi proporcjonalnie do całej kwoty remontu drogi po przetargu.

  P. Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o przyznaniu kwoty ok. 800.000zł na remont drogi Nienadowa-Bircza-Pruchnik.

  Rada jednogłośnie przyjęła ten wniosek.

  Pan Wójt zobowiązał się że na bieżąco będzie Radę informował o podejmowanych działaniach w powyższej sprawie.

  P. Wójt poinformował że w lipcu bieżącego roku miała miejsce powódź, w wyniku której przy osuwisku w Sufczynie na odcinku ok. 15 m została uszkodzona ława kamieniowa.

  Mimo telefonów do Starostwa oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu nie przyniosło to żadnych efektów. W tej sytuacji może dojść do zamknięcia tej drogi, dlatego P. Wójt zwrócił się z prośbą do obecnego na sesji Radnego Powiatu P. Józefa Piotrowskiego,

  by podjął stosowne działania w tym kierunku, tym bardziej że ta inwestycja kosztowała ok. 2 mln. zł., licząc na mocne działanie w tej sprawie ze strony Radnego Powiatu.

  P. Przewodniczący również zwrócił się z apelem do P. Piotrowskiego o podjęcie działań, by Powiat bardziej przyłożył się do prac remontowych na drogach powiatowych, gdyż po upływie miesiąca połatane przez powiat drogi z powrotem wracają do punktu wyjścia.

  P. Przewodniczący uważa, że przy odbiorze robót na drogach powiatowych powinni uczestniczyć Radni i Sołtysi z danych miejscowości.

  P. Wójt także popiera zdanie P. Przewodniczącego, jeśli prace zostaną wykonane niedbale, to nie należy podpisywać protokołu odbioru, a jeśli prace nie zostaną odebrane, Powiat nie otrzyma pieniędzy.

  Na sesję przybył P. Jan Żurowski, który posiada swój zakład w miejscowości Rudawka. Pan Żurowski zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe przy remoncie drogi prowadzącej do zakładu. Jest to droga gminna i korzystają z niej również inni mieszkańcy. Droga ta wymaga natychniastowego remontu.

  Pan Wójt potwierdził, że jest to droga gminna, korzystają z niej różni mieszkańcy i należałoby udzielić wsparcia finansowego przy remoncie przedmiotowej drogi.

  P. Przewodniczący oraz P. Dutkowski także uważają, że należy dofinansować remont tej drogi.

  P. Wójt proponował, żeby Zastępca Wójta- P. Janusz Chrobak wraz z Komisją Ładu i Porządku Publicznego pojechał, na miejsce w dn. 10.11.2008r., celem dokonania wizji na miejscu, a następnie zostaną podjęte dalsze kroki.

  Radny P. Bobowski zabierając głos stwierdził, że komisja powinna pojechać na miejsce, celem dokonania oględzin i podjęcia stosownych decyzji, zaś P. Żurowski powinien zwrócić się z wnioskiem pisemnym o dokonanie remontu drogi gminnej prowadzącej do jego zakładu, który zatrudnia ok. 60 osób. Można również przedstawić koszty, jakie P. Żurowski poniósł na remont tej drogi.

  W dalszej części obrad P. Wójt poinformował, że firma jego małżonki (głównie koparka) pracowała przy usuwaniu skutków powodzi na terenie Gminy w miejscowościach: Nowa Wieś, Leszczawka, Leszczawa Dolna, Sufczyna, Rudawka, Stara Bircza i Wola Korzeniecka. Powódz miała miejsce w miesiącu lipcu i wrześniu bieżącego roku.

  Do tej pory nie została wystawiona faktura za wykonane prace przy usuwaniu skutków powodzi.

  P. Wójt poinformował również że firma jego małżonki jest o 10,00 zł brutto tańsza za godzinę pracy koparki od firmy, która wygrała przetarg na wykonywanie prac na terenie Gminy. Razem koszt wykonanych prac wyniósł 15 tys. zł.

 • Jednak w związku z tym że pojawiły sie pewne zapisy w internecie, małżonka wystawi fakturę tylko za paliwo, natomiast praca jego syna i koparki ( 208,5godzin) będzie potraktowana jako darowizna na rzecz Gminy Bircza.

  “Chciałbym żeby wszyscy o tym wiedzieli, by znowu nie było niedomówień.

  Więcej usług na rzecz Gminy firma mojej małżonki nie będzie wykonywać, ponieważ ma dość prac prywatnych. Żeby nikt nie posądzał mnie, że ja doję kasę gminną, dlatego faktura zostanie wystawiona tylko za paliwo.

 • Każdy Radny otrzyma dokładne rozliczenie, jakie prace w danej miejscowości zostały wykonane przez firmę mojej żony”.

  Następnie P. Wójt miał uwagi, co do ustalenia listy gości zaproszonych na obchody 90-tej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę . Pan Wójt uważa, że Starosta Przemyski powinien zaprosić Wójtów oraz dyrektorów instytucji powiatowych, natomiast Wójt

  z Przewodniczącym – dyrektorów z instytucji z terenu Gminy. Pan Wójt powiedział także, że nie widzi potrzeby zapraszania gości zza granicy na takie uroczystości.

  Na przyszłość P. Przewodniczący zażądał, by lista gości zaproszonych była do niego również dostarczana.

  P. Piotrowski starał się wyjaśnić ten temat.

  P. Buczek również miał uwagi do tego tematu.

  P. Bobowski uważa, że przed takimi uroczystościami należy usiąść do stołu i wspólnie porozmawiać w celu ustalenia listy osób które mają być zaproszone na daną uroczystość.

 • Ad. 8.

  W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział. 

    

Protokołował:

Tomasz Kropieniewicz


Autor:
Data: 2008-12-10 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2008-12-10 09:47:15
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2008-12-10 09:48:25

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl