Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVII/2008

Protokół Nr XVII/2008

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 19 listopada 2008 roku w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1900 do godz.1930.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli Radni: Pan Jan Brodzicki – Brzeżawa, Pani Elżbieta Chrobak – Korzeniec, Pan Ryszard Hajnold – Kotów i Pan Andrzej Kozioł – Kuźmina – wszyscy usprawiedliwieni.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad granice ustalone w budżecie gminy na 2008 rok,

  - w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji dróg gminnych,

  przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok.

 4. Zakończenie obrad.

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta Gminy jednogłośnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok.

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

Ad.3.

W tym punkcie porządku obrad podjęte zostały niżej wymienione uchwały:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/169/08 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań ponad granice ustalone w budżecie gminy na 2008 rok.

  W/w uchwałą upoważniono Wójta Gminy Bircza do zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Przemyskiego na realizację zadania inwestycyjnego w kwocie 796.000,00 zł pn.:”Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777R Pruchnik – Nienadowa – Bircza pomiędzy miejscowościami Nienadowa – Bircza km 15+320 – 34+425.

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/170/08 w sprawie zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji dróg gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2008 rok.

  W/w uchwałą Rada upoważniła Wojta Gminy Bircza do zaciągnięcia w 2008 roku zobowiązań w zakresie realizacji zadania inwestycyjnego w kwocie 793,5 tys. Na realizację zadania pod nazwą: “Remont drogi gmin nej Nr 116019 Korzeniec “Panieński Czub – Łodzinka Dolna”.

  Powyzsza inwestycja będzie realizowana w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą “Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXIV/171/08 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 45.103,56 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki – realizacja projektu “Nasza Szansa, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Obecna na sesji Dyrektor ZEAS-u – Pani Teresa Dutkowska wyjaśniła, że realizacja tego programu odbywa się od 1 września 2008 do końca lipca 2009 roku. Są to głównie zajęcia pozalekcyjne. Program ten realizowany jest przez Szkołę Podstawową w Lipie.

Pan Wójt zabierając głos powiedział, że życzyłby sobie, by każda szkoła na terenie gminy wzorowała się na działaniach szkoły w Lipie, gdyż to są dodatkowe środki pozabudżetowe.

Po udzieleniu wyjaśnień, uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok dot.kwoty 45.103,56 zł została podjęta jednogłośnie i jako Nr XXXIV/171/08 stanowi załącznik do protokołu.

Również załącznik do protokołu stanowi podjęta jednogłośnie uchwała Nr XXXIV/172/2008 w sprawie zmianw budżecie gminy na 2008 rok dot. kwoty 120.000 zł z przeznaczeniem na oświatę.

Pan Wójt wyjaśnił, że w dziale oświata wystąpił brak środków w wysokości 268.000 zł.

Na poprzedniej sesji dodaliśmy ok. 57.000 zł, dzisiaj – 120.000 zł, zmniejszając wydatki w dziale Transport – budowa chodnika przy drodze krajowej Nr 28 Zator-Sanok-Przemyśl-Medyka w miejscowości Korzeniec i Stara Bircza o kwotę 100.000 zł oraz 20.000 zł z działu gospodarka komunalna. Pozostałe brakujące środki zostaną uzupełnione na sesji grudniowej br.

Ad.4.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XXXIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziekując wszystkim za udział

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2008-12-10 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2008-12-10 12:32:31
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2008-12-10 12:45:05

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl