Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 16:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr I/2009

 Protokół Nr I/2009

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 26 lutego 2009 roku w sali Nr 12 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki.

 

 

Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym,

na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.1800 do godz.2000.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecny był Radny Pan Andrzej Kozioł oraz Radny Pan Czesław Mliczek.

Ponadto w sesji uczestniczyli:Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz Prezes ZGKiM

w Birczy – Pan Jan Brodzicki.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Przyjęcie protokołów z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy.

 4. Podjęcie uchwał:

  - w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu “Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009 r.” - wspierającego rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach działania 2.2 “Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne”, Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego

  z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa,

  - zmieniajaca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bircza do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl,

  - w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,

  - w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza,

  - w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy w Birczy.

 5. Zakończenie obrad.

 

Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witajac radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

 

Ad.2.

Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wycofany projekt uchwały w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz jednogłośnie wprowadzono dwa projekty uchwał: w sprawie przystąpienia Gminy Bircza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Przemyska” oraz w sprawie zatwierdzenia zmian Planu Odnowy miejscowości Bircza.

Porządek obrad po wprowadzeniu zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.

 

Ad.3.

Protokoły z dwóch ostatnich sesji Rady Gminy, tj. z dnia 18.12.2008 r. oraz 29.12.2008 r. zostały przyjęte przez Radę jednogłośnie.

Ad.4.

W tym punkcie porządku obrad Rada przystapiła do podejmowania uchwał – jak niżej:

 • jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu “Podkarpacki program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009 r.” - wspierajacego rozwój edukacyjny uczniów szkół ponadgimnazjalnych w ramach dzialania 2.2. 'Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne” “Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, priorytet II, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu Państwa.

  Pan Wójt wyjaśnił, że Województwo Podkarpackie otrzymało dodatkowe środki na stypendia.

  Dwa lata temu porozumienie było zawierane z Powiatem Jarosławskim, natomiast obecnie porozumienie zostanie zawarte z Powiatem Sanockim w przedmiocie wspólnej realizacji projektu “Podkarpacki Program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenów wiejskich w 2009 r”.

  Uchwała w powyższej sprawie została podjęta przez Radę jednogłośnie i jako Nr XXXVIII/1/09 stanowi załącznik do protokołu.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/2/09 w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Rady Gminy w Birczy - Pana Jana Brodzickiego, który z dniem 1.02.2009 r. został powołany na stanowisko Prezesa Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o w Birczy.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/3/09 zmieniajaca uchwałę w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Gminy Bircza do Zgromadzenia Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl.

  W miejsce Pana Tomasza Kropieniewicza został powołany Radny Pan Wojciech Bobowski.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/4/09 w sprawie zatwierdzenia zmian “Planu odnowy miejscowości Bircza”.

Pan Wójt wyjaśnił, że w związku z ubieganiem się o środki unijne, należało umieścić pewne zmiany w tym planie, które zostały zatwierdzone przez zebranie wiejskie miejscowości Bircza.

 • Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/5/09 w sprawie przystąpienia Gminy Bircza do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Ziemia Przemyska”.

  Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt.

 • Następnie P.Wójt przedstawił projekty uchwał w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. działek w miejscowościach:

  Rudawka, Leszczawka, Brzeżawa i Brzuska.

  Pan Wójt wyjaśnił, że na te działki odbyły się przetargi, które zakończyły się wynikiem negatywnym, w związku z tym proponuje obniżyć ceny tych działek.

  W wyniku krótkiej dyskusji Radni wnioskowali, żeby obniżyć ceny wszystkich działek w poszczególnych miejscowościach o 20%.

  Wobec powyższego Pan Wójt kolejno przedstawiał poszczególne projekty uchwał i tak:

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/6/09 w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. działki Nr 147 o pow.0,21 ha, położonej w miejscowości Brzuska,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/7/09 w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. działki Nr 115 o pow.0,65 ha, położonej w miejscowości Brzeżawa,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/8/09 w sprawie wysokości obniżki ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. działki Nr 270 o pow.0,41 ha, położonej w miejscowości Rudawka,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/9/09 w sprawie wysokości obniżki ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. działki Nr 187/2 o pow.0,12 ha położonej w miejscowości Leszczawka,

 • jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XXXVIII/10/09 w sprawie wysokości obniżki ceny nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. działki Nr 312 o pow. 0,25 ha

  położonej w miejscowości Rudawka.

Ad.5.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodniczący Rady zamknął

XXXVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

Protokołowała:

Teresa Ślimak


Autor:
Data: 2009-03-24 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-03-24 12:13:23

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl