Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 06:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2009
Protokół Nr V/2009
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 21 maja 2009 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godz.19.00 do godz.20.00.
 
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Ponadto w sesji uczestniczyli: Sekretarz Gminy Bircza – Pani Czesława Wiśniowska, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XL/18/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 27 marca 2009     
   roku,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza.
5.Zakończenie obrad.
Ad.1.
                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
                Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji
Ad.2.
                Proponowany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.3.
                Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad.4.
                W tym punkcie porządku obrad podjęto niżej wymienione uchwały:
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/35/2009 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej - w kwocie 1.019.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo-zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/36/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy
na 2009 rok - kwota 11.785,00zł z przeznaczeniem na wybory uzupełniające do Rady Gminy Bircza, zarządzone na dzień 24 maja 2009 roku oraz na wybory do Parlamentu Europejskiego, zarządzone na dzień 7 czerwca 2009 roku,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/37/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok   - kwota 65.802,36 zł,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/38/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy 2009 rok - kwota 37.774,07 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu 2009 roku,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/39/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 4.108,08 zł,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/40/2009 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 195 o pow.0,2804 ha położonej w Leszczawie Dolnej,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/41/2009 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 427 o pow. 0,36 ha, położonej w miejscowości Brzuska,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLII/42/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XL/18/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 27 marca 2009 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2009.
Zmiana polegała na wyszczególnieniu wynagrodzenia dla pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie gminy oraz wynagrodzenia dla członków gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 310.000,00 zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.
Radny Pan Zb.Dutkowski wnioskował o odroczenie tego projektu uchwały do czasu powrotu Wójta ze zwolnienia lekarskiego, celem dokładnego wyjaśnienia, dlaczego zostały ujęte tylko miejscowości: Bircza, Nowa Wieś, Sufczyna, Korzeniec i Wola Korzeniecka.
Pan Dutkowski stwierdził, że Leszczawka i Leszczawa w bardzo dużym stopniu zostały dotknięte powodzią i to między innymi te miejscowości powinny otrzymać środki na usuwanie skutków powodzi.
                W związku z powyższym Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Dutkowskiego.
Wniosek został przyjęty poprzez Radę jednogłośnie.
                Wobec powyższego projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. środków pochodzących od Marszałka Województwa Podkarpackiego w kwocie 310.000,00 zł został odroczony do następnej sesji Rady Gminy, w której będzie uczestniczył Wójt.
Ad.5
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor:
Data: 2009-06-25 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-06-25 13:55:22

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl