Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 18:51


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr VII z 2009 r.
Protokół Nr VII/2009
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
 
odbytej w dniu 30 czerwca 2009 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
                Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godz.20.30 do godz.21.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli: Radna Pani E. Chrobak, Radny Pan Michał Kowalczyk oraz Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza – jak załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Złożenie ślubowania przez nowo wybraną Radną Rady Gminy w Birczy.
3.Przyjęcie porządku obrad.
4.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zatwierdzenia zmian w planach odnowy miejscowości: Bircza, Kuźmina i Lipa.
5.Zakończenie obrad..
 
Ad.1.
                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
                Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
                W tym punkcie porządku obrad Pani Grażyna Ćwan, która w dniu 24 maja 2009 roku w wyborach uzupełniających została w obwodzie głosowania Nr 9 w miejscowości Brzeżawa wybrana Radną Gminy Bircza, złożyła ślubowanie i od tej pory przystąpiła do wykonywania mandatu radnego.
 
Ad.3.
                W tym punkcie porz. obrad na wniosek Wójta jednogłośnie wycofano projekt uchwały
w sprawie zatwierdzenia zmian w planie odnowy miejscowości Kuźmina oraz wprowadzono projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok.
Po wprowadzeniu w/w zmian, porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.4.
                W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał:
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIV/50/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian “Planu odnowy miejscowości Bircza”,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLIV/51/2009 w sprawie zatwierdzenia zmian “ Planu odnowy miejscowości Lipa”,
przy dwóch głosach wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr XLIV/52/1/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – dotycząca kwoty 55.000,00 zł oraz kwoty 214.119,63 zł.
Wyjaśnienia do w/w uchwały udzieliła Pani Skarbnik.
 
Po podjęciu uchwał, za zgodą Wójta – wnioskodawcy sesji- odbyła się krótka dyskusja.
                Pan Stanisław Gajewski Sołtys wsi Stara Bircza miał pretensje do Przewodniczącego Rady, że sołtysi nie są powiadamiani o sesjach nadzwyczajnych. Ponadto Pan Gajewski prosił o udzielenie wyjaśnienia do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki, a ponadto uważa on, że w przyszłości tego typu uchwały powinny być podejmowane w obecności sołtysów.
                Pan Przewodniczący przeprosił sołtysów za to, że nie byli powiadomieni o sesjach nadzwyczajnych, dodając, że były to sesje zwołane na wniosek Wójta w późnych godzinach wieczornych i dlatego tak się stało.
Pan Przewodniczący zapewnił, że od tej pory sołtysi będą zapraszani na każdą sesję.
                Następnie glos zabrał Pan Jan Lichota - przewodniczący Komisji Budżetu I Rozwoju Gospodarczego - udzielając wyczerpującego wyjaśnienia do uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
                W dalszej części obrad Pan Przewodniczący poinformował, że na ostatniej sesji w dniu 22 czerwca br. została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dotycząca kwoty 1.410.000,00 z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, informując jednocześnie że Radni przegłosowali, iż tymi środkami będzie dysponował Wójt.
Pan Przewodniczący dodał ponadto, że jeżeli ktoś chciałby się dowiedzieć, w jaki sposób te środki będą rozdysponowane, to należy zwracać się do Wójta i pozostałych Radnych, ponieważ on był przeciwny podjęciu tej uchwały z tego względu, że na miejscowości: Borownica, Jawornik    i Żohatyn nie została przeznaczona ani jedna złotówka, żeby wszyscy miel tego świadomość.
Pani M Chrobak Sołtys Wsi Borownica skierowała pytanie do Wójta, dlaczego na tę miejscowość nie zostały przeznaczone żadne środki na usuwanie skutków powodzi, skoro podobnie jak w innych miejscowościach – w Borownicy w wyniku ulewnych opadów deszczu powstalo bardzo wiele zniszczeń, a ponadto na jednej z sesji prosiła o koparkę i do tej pory koparka do Borownicy niestety nie dojechała.
                Pan Wójt odpowiedział że w Borownicy jest przedcież wykonywany odcinek drogi asfaltowej
                Pan Przewodniczący wyjaśniał, że przedmiotowa droga wykonywana jest wyłącznie z środków Powiatu, a Gmina nie dokłada żadnych środków.
                Pan Wójt uzupełnił swoją wypowiedź, że Powiat otrzymał środki dzięki Posłowi Panu Tomańskiemu.
                Pani Chrobak w związku z powyższym poinformowała, że zorganizuje zebranie, by Pan Wójt wyjaśnił, dlaczego Borownica nie otrzymała żadnych środków na usuwanie skutków powodzi.
                Sołtys wsi Żohatyn – Pan Jan Baran – zapytał, dlaczego nie jest remontowany Ośrodek Zdrowia w Żohatynie, od trzech lat mieszkańcy czekają na remont tego budynku.
                Pan Przewodniczący nawiązując do wypowiedzi sołtysa wsi Żohatyn – Pana Barana – również zwrócił się z prośbą o wykonanie remontu budynku Ośrodka Zdrowia w Żohatynie- dodając, że prace, które są niezbędne do wykonania przy tym budynku, nie poniosą za sobą zbyt dużych kosztów.
 
Ad.5.
 
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor:
Data: 2009-07-30 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-07-30 14:30:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl