Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 19:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr VIII z 2009 r.
Protokół Nr VIII/2009
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
 
odbytej w dniu 17 lipca 2009 roku, w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki
w Birczy.
 
 
                Sesja trwała od godz. 20.30 do godz. 21.30.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 10. Nieobecni byli Radni: Pan A.Buczek, Pani Grażyna Ćwan, Pan Zbigniew Dutkowski, Pan Czesław Mliczek oraz Pan Adam Wilgucki.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes GS „SCh” - Pan Marian Pempuś, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. inwestycji pn. :”Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II”,
- w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji gminnych prze3kraczających wielkość określoną w budżecie na 2009 rok,
- w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/181/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 4 grudnia 2008 roku (dot. przebudowy drogi powiatowej).
4.Zakończenie obrad.
 
 
Ad.1.
                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
                Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
                W tym punkcie porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wycofany projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – dot. inwestycji pn. :”Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II”.
Po wprowadzeniu w/w zmiany porządek obrad został przyjęty bez uwag.
 
Ad.3.
                W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podjęcia uchwał – jak niżej:
 
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLV/52/2009 w sprawi zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji gminnych przekraczających wielkość określona w budżecie na 2009 rok dot. kwoty 625.651,01 zł na realizację zadania pn. :”Budowa hali sportowo-widowiskowej w miejscowości Bircza – etap II”,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLV/53/2009 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXV/181/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 4 grudnia 2008 roku.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że stosowna uchwała budżetowa została podjęta w dniu 22 czerwca 2009 roku. Podjęte uchwały stanowią załącznik do protokołu.
 
Ad.4.
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął XLV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor:
Data: 2009-07-30 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-07-30 14:31:52

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl