Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:20


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr X z 2009 r.
Protokół Nr X/2009
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
 
odbytej w dniu 7 sierpnia 2009 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
                Sesja trwała od godz.20.00 do godz.21.00.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 10. Nieobecni byli Radni: Pan Ryszard Hajnold, Pan Tadeusz Kołcz, Pan Michał Kowalczyk, Pan Andrzej Kozioł oraz Pan Czesław Mliczek. - wszyscy usprawiedliwieni.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz niektórzy sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza w miejscowościach: Nowa Wieś i Boguszówka, 
            - w sprawie wysokości obniżki ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza.
       4. Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
                Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban,
witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
                Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wprowadzony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
Po wprowadzeniu w/w zmiany porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
                W tym punkcie porządku obrad zostały podjęte niżej wymienione uchwały:
 
jednogłośnie podjęto uchwałę Nr XLVII/58/2009 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu w kwocie 1.019.000 zł na finansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ”Budowa ujęcia wody, stacji uzdatniania, zbiorników wyrównawczo-zasobowych wody, sieci wodociągowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza”.
Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/59/2009 w sprawie zmian w budzecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 4.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zadania pn.”Adaptacja samochodu marki “Lublin III” do celów pożarniczych dla OSP Lipa.
 
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/60/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok dot. kwoty 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu “Zwyczaje i rękodzieło w Kuźminie”,
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/61/2009 w sprawę zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. zbycia działki Nr 174/1 o pow. 0.0210 ha, położonej w miejscowości Nowa Wieś.
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/62/2009 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dot. zbycia działki Nr 51/6 o pow. 0,9129 ha położonej w miejscowości Boguszówka
jednogłośnie została podjęta uchwała Nr XLVII/63/2009 w sprawie ceny zbywanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Bircza dot. obniżenia ceny wywoławczej o 50% na sprzedaż działki Nr 51/8 o pow.0,09 ha położonej w miejscowości Boguszówka.
 
                Wyjaśnień do uchwał udzielał Pan Wójt.
 
Ad.4.
                W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
                Teresa Ślimak

Autor:
Data: 2009-09-11 00:00:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-09-11 13:25:02

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl