Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 18:27


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr XII z 2009 r.

Protokół Nr XII/2009 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
odbytej w dniu 16 września 2009 roku, w Sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz. 9.00 do godz. 12.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny: Pan Wiesław Wojtowicz (nieobecność usprawiedliwiona).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska ,Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa – Wiśniowska, Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy – Pan Jan Brodzicki, Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani Jadwiga Haber- Słowińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Czesława Pankiewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
  4. Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
  5. Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
  6. Podjęcie uchwał:
- w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości,
-w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (dot. lokali mieszkalnych: Nr 5 i Nr 6 w budynku Nr 13, położonych przy ul. Rynek w Birczy),
- w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok.
7. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8. zakończenie obrad.
Ad. 1
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
Ad.2
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone n/w projekty uchwał:
- w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok ( 2 uchwały)
- w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.
Ad. 3
Protokół obrad z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.
Ad. 4
Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik przedstawił informację Radnym o swej działalności w okresie międzysesyjnym.
Informacja ta stanowi załącznik do niniejszego protokołu.
Ad. 5
W tym pkt. obrad  głos zabrał Pan Lucjan Mielnikiewicz – Przewodniczący Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny, który poinformował Radnych o spotkaniu swojej Komisji w miesiącu maju z Dyrektorem i pracownikami GOK,SiT. Zwrócił uwagę na to, by wszelkie planowane imprezy kulturalne były odpowiednio wcześniej uzgadniane z dyrektorem GOK,SiT. Pan Radny prosił również, oczywiście o ile istnieje taka możliwość, aby pracownikom przyznać jakieś premie, co wcześniej było praktykowane. Ponadto Pan Radny wyraził swoje zadowolenie z pracy Pani Dyrektor GOK,SiT i stwierdził, że z pewnością przyniesie to w przyszłości owocne wyniki i sukcesy.
Ad. 6
Radni przystąpili do podejmowania uchwał.
1.      Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.
Prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej – Pan Jan Brodzicki, przedstawiając uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości.
Rozpoczęła się dyskusja.
Pan Lucjan Mielnikiewicz zapytał Pana Prezesa, ile będzie za odpady płaciła 5 osobowa rodzina.
Pan Prezes przedstawił swoją propozycję, aby opłata wynosił 12 zł od worka.
Pan Zbigniew Dutkowski stwierdził, że z tej uchwały nic szczególnego nie wynika, że brak jest jasno określonych stawek od osoby, co będzie niezrozumiałe dla ludzi. Zaproponował uchylenie uchwały.
Pan Radny Kozioł, zapytał Prezesa ZGKiM, czy posiada wykaz miejscowości, które zalegają z opłatami za odpady, bo z informacji, które posiada, to miejscowości sąsiednie płacą, a problem tkwi w Birczy.
Głos zabrała Pani Sekretarz Gminy, informując Radnych o swojej kontroli w ZGKiM pod względem finansowym. Jak poinformowała, ZGKiM na dzień 30.06.2009 roku ma zobowiązania na kwotę 231.000 zł. Są to zobowiązania w stosunku do ZUS, pracownicze, firm wywozowych, Zakładu Energetycznego, ZGK w Przemyślu.
Pan Radny Wilgucki, powiedział, że Komisja Ładu i porządku publicznego spotkała się z Prezesem ZGKiM i wspólnie ustalili, żeby opłata za odpady wynosiła 12 zł za worek, niezależnie od tego ile osób jest w domu.
Pan Radny Buczek, zaproponował, żeby tą uchwałę uszczegółowić, by było wszystko jasne dla mieszkańców.
Pan Radny Lichota zaproponował, żeby podnieść cenę za odpady z 4 zł na 5 zł i dokonywać limitowania worków wydawanych mieszkańcom.
Pan Radny Urban, stwierdził, że wszyscy muszą wreszcie się nauczyć do płacenia za rzeczy, które są tak oczywiste. Zwrócił uwagę, aby ,Zakład Gospodarki Komunalnej wreszcie zaczął pracować, bo Rada Gminy może jak najbardziej wspomagać Zakład, np. jeśli chodzi o pomoc w zakupie sprzętu, a nie pokrywać zobowiązania.
Pan Radny Bobowski, wyjaśnił, że ta uchwała to określenie górnych stawek jakie mogą być opłacane, forma w jaki sposób to będzie załatwione zależy od Prezesa ZGK i Wójta.
            Pan Radny Dutkowski ponownie złożył wniosek o odrzucenie uchwały.
Głos zabrał Pan Wójt, informując zebranych, że uchwała jest prawidłowa i , że ewentualnie w uchwale w par. 1 można dodać ust. 2 i wprowadzić zapis ile będzie wynosiła maksymalnie opłata za odpady od osoby.
Uchwałę poddano pod głosowanie w wyniku czego została odrzucona. (7 głosów za odrzuceniem uchwały, pozostali wstrzymali się).
2.      Uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (mieszkanie po P. Dądela)
 
Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Bobowski, sprzeciwiając się zbyciu tego lokalu, uzasadniając to brakiem opinii zebrania wiejskiego mieszkańców Birczy. Powiedział:
 „ Taki lokal na wszelki wypadek powinien w Gminie pozostać”.
Pan Radny Buczek, zgodził się w zupełności z Panem Bobowskim i zaznaczył, że bez zgody zebrania wiejskiego nawet nie ma o czym rozmawiać.
Pan Radny Urban uznał, że lokal należy wystawić do przetargu nieograniczonego, ale zaznaczył, że jeden lokal można by było zostawić do dyspozycji Gminy, w razie przypadków losowych.
Głos zabrała Pani Radna Chrobak, mówiąc, że jeżeli w tej sprawie nie było opinii mieszkańców, należy najpierw jej zasięgnąć. Zauważyła również, że lokal socjalny Gmina ma obowiązek posiadać.
Pan Radny Lichota poparł wystąpienie Pani Chrobak. Radny powiedział:”…. z tego co się orientuję na lokal socjalny zostało przeznaczone mieszkanie w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej i że lokal socjalny nie musi być przecież koniecznie w Birczy, ale zebranie wiejskie jest jak najbardziej potrzebne”.
Pan Radny Mielnikiewicz podnosząc temat, poinformował Radnych, o tym, że w Szkole Podstawowej w Leszczawie Dolnej były 2 lokale mieszkalne i że w jednym z nich Gmina zrobiła bibliotekę a drugie nie nadaje się zupełnie na lokal socjalny.
Głos zabrał Pan Wójt, mówiąc: „…Wpłynęło sporo podań z prośbą o wynajęcie tego mieszkania, uważałem, że najrozsądniej będzie je wystawić na sprzedaż, aby nikt nie miał pretensji do mnie o jakąś stronniczość, chciałem żeby było sprawiedliwie i by każdy miał równe szanse kupna tego lokalu w drodze przetargu.  Jestem i dążę do sprzedaży lokali mieszkalnych wolnych i tych zajętych z uwagi na ich opłakany stan techniczny. Jeśli nie pozbędziemy się tych lokali to w najbliższym czasie będziemy musieli ponieść kolosalne koszty z ich remontami, a Gminy na to nie stać. Następna zasadnicza sprawa, to kwestia lokali socjalnych. Takowe swego czasu Gmina miała w swoim posiadaniu, zostały one przyznane osobom, których dotknęły ciężkie sytuacje losowe, miały one służyć jako lokale tymczasowe, doraźne, na chwilę, a z czasem przeistoczyły się w lokale komunalne z uwagi na fakt, że ludzie je zajmujący nie mieli możliwości ich opuszczenia. Jestem przekonany, że tak by było również i w tej chwili.”
Pan Radny Bobowski poprosił Radnych, aby w tej sprawie zasięgnąć opinii mieszkańców w Birczy , by można było podjąć tę decyzję z czystym sumieniem względem społeczności lokalnej.
Pan Radny Buczek stwierdził, że Pan Sołtys miejscowości Bircza z pewnością jak najszybciej zorganizuje to zebranie z mieszkańcami i wtedy będzie można podjąć poprawną decyzję.
W związku z burzliwą dyskusją w powyższej sprawie przystąpiono do głosowania.
Radni jednogłośnie odrzucili projekt uchwały.
 
 
 
3.      Uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza (mieszkanie po P. Trebenda)
W związku z tym, że uchwała w sprawie sprzedaży mieszkania, który zajmował wcześniej Pan Trebenda, była równie kontrowersyjna jak wcześniejsza, Radni jednogłośnie odrzucili uchwałę. Podjęli decyzję o przedstawieniu jej na zebraniu wiejskim miejscowości Bircza.
 
4.      Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza ( działka w miejscowości Leszczawa Górna)
 
Jako pierwszy w tej sprawie głos zabrał Pan Radny Mielnikiewicz, nie ukrywając swego zażenowania. Jak powiedział:”… na tyle działek, które się w gminie wydzierżawia, żadna nie posiadała aż tak szczegółowej opinii prawnika. Domyślam się , że powodem tego jest fakt, że to ja osobiście wystąpiłem z prośbą o wydzierżawienie tej działki”, „….widać nie wszyscy mogą być traktowani jednakowo…”. Pan Radny zapytał Pana Kazimierza Dudę – pracownika Urzędu Gminy o sprawę 3 działek wystawionych do sprzedaży w Leszczawie Górnej i gdzie są pieniądze z tych transakcji. Radny był zawiedziony, że nie otrzymał zawiadomienia o przetargu.
Pan Duda odpowiedział, że cała dokumentacja sprzedaży tych działek znajduje się w Urzędzie Gminy co można sprawdzić, natomiast jeśli chodzi o powiadomienie o przetargu, zostało ono dokonane zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych, która to nie nakazuje powiadamiania osobiście Radnych.
W odpowiedzi Pan Radny stwierdził, że wobec tego przepisy są interpretowane jak kto chce, bo jednych się zawiadamia a innych nie. Jak powiedział:”…każdy ma prawo być równo traktowany , jestem takim samy obywatelem jak każdy inny.” „…sam osobiście słyszałem jak Wójt kazał Panu na zawiadamianie Radnych o przetargach.”
Pan Duda odpowiedział, że to raczej była prośba Wójta czy sugestia, ale na pewno nie rozkaz.
 
Głos zabrała Pani Sołtys wsi Leszczawa Górna : „ …mieszkańcy wsi zdecydowali o tej dzierżawie kiedy Pan Fujarowicz jeszcze żył, teraz mieszkańcy mogą zmienić zdanie, może będą chcieli sprzedać, więc uważam, że powinno to jeszcze raz być przedstawione na zebraniu wiejskim.”
Pan Radny Dutkowski, zaproponował, żeby zebranie wiejskie zdecydowało w tej sprawie.
Głos zabrał Pan Wójt, mówiąc: „ Pewne sprawy kolejny raz uderzają we mnie. W tym przypadku zmuszony jestem poprzeć wypowiedzi mojego pracownika. Przecież ta uchwała nie jest przeciwko Radnemu tylko z korzyścią dla niego, to ja przygotowałem tą uchwałę wbrew opinii prawnika, wystąpienie tutaj Radnego Mielnikiewicza jest dla mnie mało zrozumiałe. Inna jest forma sprzedaży gruntu wraz z zabudowaniami a inna gruntu nie zabudowanego.”
Pan Radny Urban zaproponował by tę sprawę jeszcze raz przedstawiono na zebraniu wiejskim.
Przystąpiono do głosowania, w wyniku którego uchwała została odrzucona do chwili uzyskania opinii zebrania wiejskiego miejscowości Leszczawa Górna ( za odrzuceniem 12 głosów, 2 osoby wstrzymały się)
 
5.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2009. ( 2.000 zł)
Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Mielnikiewicz, prosząc aby w przyszłości wygospodarować 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej w Leszczawie Dolnej.
Pan Radny Urban przychylił się do prośby swojego przedmówcy i zaproponował by na najbliższą sesję przygotowano taką uchwałę. Wszyscy Radni poparli jednogłośnie ten wniosek.
Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie.
6.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok. (9.800 zł)
Uchwała została przyjęta przez Radnych jednogłośnie.
7.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie na rok 2009. ( 30.000 zł)
Uchwała została przyjęta przez Radnych jednogłośnie.
8.      Uchwała w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu (1.100.000,00zł)
Uchwała została przyjęta przez Radnych jednogłośnie.
 
Ad. 7
W tym punkcie obrad jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Urban, poruszając temat wystąpienia naszej Gminy z Związku Gmin Fortecznych Przemyśl. Jak powiedział:”… najprawdopodobniej dla Gminy Bircza była przygotowana umowa na dotację na kwotę 1.600.000,00 zł przy 30% wkładzie naszej Gminy. Z chwilą wystąpienia z Związku straciliśmy możliwość uzyskania tych pieniędzy”.
 Zaznaczył, również, że to na podstawie wypowiedzi Pana Radnego Bobowskiego Rada podjęła uchwałę o wystąpieniu z Związku, bo Gmina nie miała z tego żadnych korzyści.
Pan Radny Bobowski: „…wg naszych informacji nie było mowy o jakichkolwiek pieniądzach dla naszej Gminy. Gdybyśmy wiedzieli, że tak będzie to z pewnością byśmy nie wystąpili z Związku. Owszem mówiło się, że możemy cos uzyskać na Zamek w Birczy przy podziale wkładów 50 % Związek, 50% Gmina. My w tej chwili mamy tylko taką informację, jeśli jest jednak inaczej, 1.600.000,00 zł na 30% tak jak Pan Przewodniczący mówi to jak najbardziej gra jest warta świeczki. Ale ja osobiście takich informacji nie posiadam”.
Pan Radny Dutkowski, stwierdził, że jest to czyjaś kampania wyborcza i że innych informacji nie posiada.
Pan Radny Urban zadeklarował, że zaprosi na sesję Przewodniczącego Gmin Fortecznych, Starostę, Sekretarza celem wyjaśnienia tej sprawy na sesji Rady Gminy w Birczy.
Pani Radna Chrobak poinformowała Radnych, że z informacji, które usłyszała, takie pieniądze zostały przyznane Gminie Bircza.
W powyższej sprawie temat podjął Wójt Gminy Bircza: „ Delegatami Zawiązku byli Radni Gminy Bircza, żadna kwota nie była wymieniona i słusznie Pan Przewodniczący zauważył, trzeba zaprosić Przewodniczącego Gmin Fortecznych i wyjaśnić tę sprawę. Dziwne tylko dla mnie jest to, że te pogłoski wychodzą ze Starostwa, a ja dowiaduję się o tym okrężną drogą. To już nie pierwszy raz słyszę jakieś bzdurne rzeczy i przyznam, że zaczynam się denerwować. Kiedy przygotowywaliśmy uchwałę o wycofaniu się z Gmin Fortecznych wtedy nie było mowy jeszcze o takich pieniądzach”.
Pan Radny Urban stwierdził, że jeśli był by to podział 50% na 50% to wiadome jest, że Gmina by w to nie weszła. Ponownie zapewnił, że na przyszłą sesję postara się kogoś zaprosić w tej sprawie.
Pan Radny Lichota, uczulił zebranych, aby mieć respekt do takich spraw i informacji, zwłaszcza nie potwierdzonych w 100%.
Głos zabrał Pan Radny Mielnikiewicz, prosił o usprawnienie sposób dowożenia dzieci do szkoły w Leszczawie Dolnej. Proponował wykonanie jakiejś zatoczki, z uwagi na bardzo ruchliwy odcinek drogi biegnącej przy szkole, co stwarza poważne zagrożenie dla dzieci. Na końcu swej wypowiedzi Pan Radny Mielnikiewicz, powiedział: „ Moja żona została zaproszona na Radę Szkoły, a nie było jej w arkuszu organizacyjnym…..pozostawię do bez komentarza.”
Pan Radny Wilgucki zabierając głos, zwrócił uwagę na fatalny stan drogi w kierunku Łodzinki od Panieńskiego Czuba. Prosił Radnych aby pojechali i to zobaczyli.
Pan Radny Urban, stwierdził, że nic nie da samo oglądanie, skoro i tak Gmina nie ma pieniędzy, żeby tę drogę naprawić.
Pan Radny Kozioł: „ Ksiądz z Kuźminy prosił pomoc finansową na remont kościoła. Czy Wójt coś zadecyduje w tej sprawie? Sami mieszkańcy nie podołają tej inwestycji. Następna sprawa, która już poruszałem, to sprawa drogi koło Pana Steca, czy zostanie naprawiona? I jeszcze jedna prośba, zbliżamy się do nadania sztandaru w Kuźminie, może byłaby możliwość jakiegoś dofinansowania z Gminy?”
Pan Stanisław Gajewski – Sołtys wsi Stara Bircza:” Już 3 lata proszę o opał do świetlicy wiejskiej…kiedy to wreszcie nastąpi? Dlaczego jest wyłączone oświetlenie uliczne? Od powodzi minęło już sporo czasu, a drzewa nadal leżą wyrwane z korzeniami na mojej działce, sąsiadów, czy ktoś się tym zajmie?”
Pan Sołtys wsi Nowa Wieś, zwrócił uwagę na błędy w wykonaniu nowo wybudowanej drogi, i jak poinformował droga znów ulega załamaniu. Prosił o interwencję w tej sprawie.
Głos zabrała Pani Czesława Pankiewicz, dziękując za przyznane środki finansowe dla szkoły. Odniosła się również do wypowiedzi Pana Radnego Mielnikiewicza, wyjaśniając pomyłkę dotyczącą zaproszenia żony Radnego na Radę Szkoły:” Stażystka informowała wszystkich o posiedzeniu Rady, w wykazie który posiadała pańska żona była na wykazie, dziewczyna nie wiedziała, że ta pani nie należy do Rady i dlatego nastąpiła pomyłka. Ale pozwolę sobie zaznaczyć, że osoba do której dzwoniono, zauważyła by niejasność a przynajmniej skontaktowałaby się z Dyrektorem szkoły….dziękuję”.
Pan Sołtys wsi Rudawka:” Mam wielką prośbę do Radnych. Chcielibyśmy zbudować dzwon koło kościoła, całkowity koszt tego zadania opiewa na kwotę 9.000 zł, nie damy rady sami tego sfinansować, więc może Gmina wspomogłaby nas?”
Pani Radna Chrobak poruszyła temat braku oświetlenia ulicznego, na co pani Skarbnik odpowiedziała, że Gmina nie ma środków finansowych.
Pan Radny Wilgucki zwrócił uwagę na to by obecne remonty dróg były odpowiednio nadzorowane.
W odpowiedzi Pani Skarbnik poinformowała, że remonty dróg w ramach środków na usuwanie klęsk żywiołowych od Marszałka Województwa, mają wyznaczonego przez Marszałka inspektora nadzoru, który jest za to odpowiedzialny.
Pan Barszczak – Sołtys wsi Brzeżawa, prosił aby dokonać zmiany trasy dowozu dzieci do szkoły tj: by autobus jadący do Brzeżawy, zajechał najpierw do Lipy a potem do Borownicy, z uwagi na to, że dzieci musza bardzo wcześnie wstawać i późno wracają do domów. Ponadto poruszył sprawę remontów dróg i jak stwierdził nie są one wykonywane tak jak powinny.
Ad. 8
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął XLIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Autor:
Data: 2009-11-04 09:53:04
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-11-04 09:55:59

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl