Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 07:26


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr XIV z 2009 r.

Protokół Nr XIV/2009 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
odbytej w dniu 28 września 2009 roku, w Sali Klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz. 18.30 do godz. 19.01.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli Radni: Pan Hajnold Ryszard, Pan Mliczek Czesław, Pan Jan Lichota, Pan Michał Kowalczyk (nieobecność usprawiedliwiona).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały:
- w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji   
              gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2009 rok.
- w sprawie zmian w budżecie.
      4. Zakończenie obrad.
 
Ad. 1
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
            Ad. 2
            W tym punkcie obrad Wójt Gminy przedstawił propozycje do zmiany porządku obrad,    
            polegające na wprowadzeniu 3 uchwał w sprawie zmian w budżecie na rok 2009,
            które to Radni otrzymali przed sesją.
            Porządek obrad po zmianach został przyjęty jednogłośnie.
 
            Ad. 3
            Podjęcie uchwał:
            - w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji
              gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2009 rok.
Wójt Gminy przedstawił uchwałę Radnym, mówiąc o konieczności wykonania drogi od miejscowości Leszczawka w stronę Kuźminy, gdyż jest ona nieprzejezdna.
Podejmując temat, głos zabrał Pan Radny Kozioł, mówiąc:” Nie zgadzam się z Panem Wójtem. Droga z drugiej strony od Pana Stasickiego w dół jest o wiele w gorszym stanie.”
Pan Wójt wyjaśnił:” Inwestycja jest podzielona na dwa etapy. Droga od Pana Stasickiego będzie robiona w ramach usuwania skutków powodzi. Przecież w całości nie zrealizujemy całej inwestycji. Rację Pan oczywiście ma, ale proszę o cierpliwość, od razu wszystkiego nie zrobimy, prace idą w kolejności.”
Radni przystąpili do głosowania, w wyniku, którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.
 
- Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok ( 1.330 zł)
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
- Uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (6.888 zł)
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
- uchwała w sprawie zmian w budżecie na 2009 rok (68.300,00 zł)
Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.
 
Pan Wójt poinformował Radnych, że wniosek o dofinansowanie budowy hali sportowej w Birczy złożony do Urzędu Marszałkowskiego został zaakceptowany, chociaż są pewne błędy, które trzeba poprawić.
Ponadto Pan Wójt powiedział:” W związku z tym, że w ramach usuwania skutków powodzi, na naszym terenie wykonywano wiele dróg, w związku z czym pozwoliłem sobie na wykonanie drogi asfaltowej biegnącej koło mojego domu, jest to droga gminna i zaznaczam, że wykonałem to w ramach środków własnych. Do dokończenia tej drogi brakuje jeszcze 50m i proszę Radnych o wyrażenie zgody na jej dokończenie. Oczywiście Gmina nie poniesie żadnych kosztów.”
Radni pozytywnie przyjęli propozycję Wójta Gminy.
 
Następnie głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy, przedstawiając pismo z Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Birczy dot. zaopiniowania propozycji pobierania opłat za odbiór odpadów z terenu Gminy Bircza, w związku z czym ustalono w tej sprawie termin spotkania na dzień 30 wrzesień 2009r. o godz. 9:00.
W części końcowej sesji głos zabrał Pan Radny Kozioł, mówiąc: „ Panie Wójcie, tyle razy spotykaliśmy się w Kuźminie, miał Pan nam przyznać przepusty, udostępnić koparkę. Nic Pan nie zrobił, same obietnice, bez pokrycia. Kuźmina jest traktowana jak strup, kiedy wreszcie Pan coś ruszy w tej naszej miejscowości? Robi się tam prace gdzie się daje!”
Wójt odpowiedział:” Jestem zaskoczony Pana wypowiedzią i naprawdę nie rozumiem stwierdzenia, że robi się tam gdzie się daje!!! Co Pan sugeruje?? Nie wszystko od razu da się zrobić, w każdej wiosce jest coś do zrobienia, cierpliwości, wszystko po kolei.”
           
Ad. 4
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Pan Przewodniczący Rady zamknął „LI” sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Autor: Paweł Rogal
Data: 2009-11-04 11:42:42
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-11-04 11:45:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl