Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
16-07-2020, Czwartek, 04:31


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XV/2009

Protokół Nr XV/2009 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
odbytej w dniu 30 października 2009 roku w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 10.45
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecni byli Radni: Pan Buczek Artur, Pan Lucjan Mielnikiewicz, Pani Elżbieta Chrobak (nieobecność usprawiedliwiona).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji.
  4. Odczytanie oświadczeń majątkowych Przewodniczącego Rady Gminy w Birczy oraz Wójta Gminy Bircza za rok 2008.
  5. Podjęcie uchwały:
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009.
- w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.
6.      Zakończenie obrad.
 
Ad. 1
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził prawomocność obrad.
            Ad. 2
            Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
            Ad. 3
                Protokoły z obrad trzech poprzednich sesji zostały przyjęte przez Radnych jednogłośnie.
                Ad. 4
                W tym punkcie obrad Pan Przewodniczący Rady Gminy w Birczy dokonał odczytania oświadczenia majątkowego Wójta Gminy Bircza oraz swojego oświadczenia majątkowego za rok 2008.
                Ad.5
                W tym punkcie obrad Radni przystąpili do podejmowania uchwał, w poniższej kolejności:
1)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2009 (kwota 164.908,00zł) Pani Skarbnik przedstawiła uchwałę Radnym Gminy wyjaśniając jednocześnie zasadność jej podjęcia i przeznaczenie środków finansowych .
Głos zabrał Pan Radny Kozioł, zwracając uwagę na bardzo duże koszty związane z pozyskaniem drewna w miejscowości Kuźmina.
W odpowiedzi Pan Wójt poinformował, że na prace związane z pozyskanie drewna był ogłaszany przetarg i wszystkie prace są ściśle z nim wykonywane, co można w każdej chwili sprawdzić w dziale leśnictwa.
Następnie głos zabrał Pan Radny Bobowski, kierując swe uwagi do Pani Skarbnik i Wójta, odnośnie uchwał dawanych tuż przed sesja. Jak zauważył, uchwały, a zwłaszcza te finansowe wymagają głębszej analizy. Powiedział: „ Jest to stawianie radnych pod ścianą i uniemożliwienie nam głębszego przeanalizowania materiałów, proszę traktować nas poważnie”.
Następnie przystąpiono do głosowania, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.
2)      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy rok 2009 (kwota 110.294,63 zł)
Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Bobowski, mówiąc: „ i znowu zwiększamy  100.000 zł tylko na płace, to po co myśmy tu toczyli boje o płace w administracji, przecież kwota była ustalona. Taka uchwała powinna być skierowana do Komisji budżetu celem wydania stosownej opinii. Powinno być wyjaśnienie do tej uchwały.”
Pan Wójt zapewnił, że kolejne uchwały będą kierowane do Komisji budżetu, zgodnie z prośbą Pana Radnego Bobowskiego.
Pan Radny Dutkowski, zaznaczył, że jeszcze mamy czas do grudnia, żeby podjąć uchwałę.
Głos zabrała Pani Skarbnik wyjaśniając, że w budżecie zabraknie 300.000,00 zł na administrację i 410.000,00 zł w dziale oświata.
Głos zabrał Pan Radny Dutkowski : „ Ja ostrzegałem, że tak będzie. Ile dokładnie trzeba pieniędzy, jakie są zobowiązania, czy Pani wie?
Pani Skarbnik w odpowiedzi : ”oczywiście, że wiem i radni również mają sprawozdania, które im przekazuję.”
Pan Radny Dutkowski: „ proszę Panią, sprawozdania to ja dobrze wiem jak się robi. Nie wykazane było z ZEAS- u 500.000,00 zł! Powinno się przeprowadzić kontrolę”
Pani Skarbnik: ”Jestem zaskoczona Pana wypowiedzią, sporządzanie  sprawozdań z ZEAS-u należy właśnie do tej jednostki, a skoro nie wykazano zobowiązań, to już nie jest w gestii mojej czy Wójta. Natomiast jeśli chodzi o kontrole, proszę bardzo, jest to nawet wskazane”
Pan Radny Dutkowski prosi o wyjaśnienie dlaczego Pan Łyszczarz dzwoni o pieniądze?
W odpowiedzi na to Pani Skarbnik poinformowała, że w księgowości nie widnieją żadne rachunki Pana Łyszczarza do zapłaty.
Pan Wójt dogłębniej wyjaśnił tą kwestę: ” Pan Łyszczarz chciał po prostu zarobić na gminie. Zmniejszył kwotę do przetargu, a potem chciał zarobić, wykorzystując więcej materiałów na drogach. Nie mogłem się na to zgodzić.”
Przystąpiono go głosowania, w którym uchwała została przyjęta jednogłośnie.
3)      Uchwała w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu (kwota 558.000,00zł)
Pani Skarbnik przedstawiła Radny uchwałę, informując, że jest to kredyt na ostatnią transzę na budowę wodociągu i z chwilą zapłacenia tej kwoty Gmina otrzymania dotację.
Przystąpiono do głosowania w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.
Wójt poinformował Radnych, że dobiegł koniec prace związanych z budową drogi koło jego posesji w związku z czym została wystawiona faktura, która zostanie skierowana do Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. Ponadto Wójt poinformował Radny, że dokonał na koszt własny kamery do Gimnazjum za 1.800,00zł i jeśli ktoś z radnych chciał by go wesprzeć, byłoby to mile widziane.
Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady Gminy, proponował aby Radni jeśli mogą dołączyli się do tego zakupu w kwocie po 50 zł.
Następnie głos zabrał Pan Radny Lichota, mówiąc: „ ja mam parę uwag do dzisiejszej sesji. Zbliża się koniec roku, będziemy ustalać budżet i jak sądzę będzie to temat bardzo kontrowersyjny, w związku z czym mam prośbę do Wójta, Pani Skarbnik, abyśmy sprawy budżetowe omawiali odpowiednio wcześniej, na luźnych spotkaniach. Nie muszą to być przecież sesje, a z pewnością usprawni nam to prace nad budżetem.”
Pani Skarbnik poinformowała Radnych o wejściu w życie nowej ustawy budżetowej, w której wprowadzono wiele zmian i z pewnością będzie dużo uwag. Proponowała, aby budżet uchwalić do końca roku.
Ad. 6
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Pan Przewodniczący zakończył obrady LII sesji Rady Gminy, dziękując wszystkim za przybycie.
 
Protokołowała:
Elżbieta Majcher

Autor: Paweł Rogal
Data: 2009-12-10 14:51:52
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2009-12-10 14:56:31
Modyfikował(a): Paweł Rogal
Data: 2009-12-10 14:57:43

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl