Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
20-02-2020, Czwartek, 01:01


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVIII/2009

Protokół Nr XVIII/2009 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
odbytej w dniu 30 grudnia 2009 roku w budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy.
 
 
            Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godziny 10.00 do 11.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Andrzej Kozioł, Pan Ryszard Hajnold (usprawiedliwieni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza - Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy - Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy - Pani Czesława Wiśniowska, Zastępca Wójta Gminy - Pan Janusz Chrobak, Kierownik ŚDS w Birczy – Pani Krystyna Banaś oraz niektórzy Sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Podjecie uchwał:
- zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu,
- w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/85/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 12 maja 2008 roku,
- w sprawie zmiany uchwały XLV/52/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 17 lipca 2009 roku,
- w sprawie zmian zakresu wykonania wieloletniego programu inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2010,w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- w sprawie przystąpienia do zmiany granic miejscowości Bircza
4.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
5.Zakończenie obrad.
 
Ad. 1
            Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Zbigniew Urban witając radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad. 2
            W tym punkcie porządku obrad Radny miejscowości Stara Bircza wnioskował o wycofanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do zmiany granic miejscowości Bircza, ponieważ nie było żadnych konsultacji w tym temacie.
            Pan Wójt wyjaśnił, żeby można było przystąpić do jakichkolwiek konsultacji, musi być podjęta uchwała o przystąpieniu do zmiany granic danej miejscowości.
Z tego względu, że niniejsza sesja została zwołana na wniosek Wójta - Pan Przewodniczący Rady skierował pytanie do Wójta czy wyraża zgodę na wycofanie w/w projektu uchwały. 
            Pan Wójt wyraził zgodę.
           
Wobec powyższego wniosek Pana Wojtowicza za zgodą Wójta został przyjęty jednogłośnie.
Również jednogłośnie został przyjęty porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmiany.
 
Ad. 3
            W tym punkcie porządku obrad przystąpiono do podejmowania uchwał - jak niżej:
- jednogłośnie została podjęta uchwała NR LV/102/2009 zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.
Zmiana dotyczyła: kredytu krótkoterminowego na długoterminowy, kwoty 558.000,00 zł na 280.000,00 zł oraz spłaty kredytu do 31.03.2010 roku - kredyt był zaciągnięty na budowę wodociągu w Birczy.
- jednogłośnie została podjęta uchwała NR LV/103/2009 w sprawie zmiany uchwały NR XXIV/85/08 Rady Gminy w Birczy z dnia 12 maja 2008 roku.
Uchwała dotyczyła zmiany kwoty na przebudowę drogi powiatowej Nr 2042R Wara - Stara Bircza.
- jednogłośnie została podjęta uchwała NR LV/104/2009 w sprawie zmiany uchwały NR XLV/52/2009 Rady Gminy w Birczy z dnia 17 lipca 2009 roku.
Zmiana dotyczyła uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2009 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji gminnych przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2009 rok a konkretnie zmiany kwoty z 625.651,01 zł na kwotę 379.241,36 zł.- tyle wynosił udział własny gminy w realizacji zadania „Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej w miejscowości Bircza” - II etap.
- jednogłośnie została podjęta uchwała NR LV/105/2009 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok – kwota 900,00 zł i 20.204,79 zł.
Wyjaśnienia do uchwały udzielił Pan Wójt.
Pozostał projekt uchwały w sprawie zmian z zakresu Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pod nazwą „Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007-2010.
            Pan Wójt prosił o przerwanie sesji w celu dopracowania projektu uchwały oraz uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok - nie przyszły dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu.
Ustalono zatem dokończenie sesji w punkcie 3 w dniu 06.01.2010 rok godz. 18.00
w GOKSiT w Birczy.
 
Ad. 4
            Radny Pan Adam Wilgucki prosił o dokończenie światła ulicznego od bloku do Pana Stachury w miejscowości Bircza.
            Pan Wójt odpowiedział, że zadanie to należy uwzględnić przy uchwalaniu budżetu na 2010 rok.
            Pan Wójt prosił o wspólne posiedzenie całej Rady nad projektem budżetu gminy na 2010 rok.   
            Pan Jan Lichota - Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego prosił Radnych o spotkanie w sprawie projektu budżetu na 2010 rok tuż po nowym roku, gdyż termin uchwalenia budżetu mija 31.01.2010 roku. Według niego powinno to być spotkanie wszystkich Radnych żeby nikt do nikogo nie miał pretensji.
            Radny Pan Mielnikiewicz podziękował Wójtowi i Pani K. Banaś - Kierownikowi ŚDS w Birczy za wszelkie prace związane z oddaniem do użytku tego budynku. Poinformował o działalności ŚDS, dodając że uczestnicy spełniają tu swoje marzenia, znaleźli swój sens życia. Zaś kadra wykonuje tutaj dużą pracę.
Teraz trzeba uczynić wszystko, żeby doprowadzić tę inwestycję do końca.
Zwrócił się więc do Rady z prośbą o przyznanie środków na zakup i uruchomienie windy.
            Kończąc, w imieniu swoim i komisji życzył wszystkiego najlepszego pracownikom i uczestnikom ŚDS w Birczy.
            Pani Banaś - Kierownik w imieniu własnym i rodziców uczestników podziękowała Radnym i Wójtowi za wszystkie działania, które przyczyniły się do powstania ŚDS w Birczy.
Poinformowała o działalności ŚDS, o zatrudnieniu oraz uczestnikach.
Informacja stanowi załącznik do protokołu.
            Pani Banaś zwróciła się z prośbą żeby przy opracowywaniu budżetu na 2010 rok uwzględnić kwotę ok. 35.000.,00 zł na zakup windy, tj. 50 % kosztów bo będzie to podstawą do złożenia wniosku o dofinansowanie.    
            Pani Banaś zwróciła się również z prośbą o wykonanie dojazdów do domów uczestników ŚDS w Birczy.
            Obecny na sesji Pan Władysław Kopczak w imieniu rodziców uczestników ŚDS w Birczy podziękował wszystkim Radnym oraz Kierownikowi ŚDS za podjęcie działań które przyczyniły się do powstania takiego domu na terenie Gminy Bircza.
            Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że jest to główna zasługa Wójta, że doszło do powstania tego Domu, a Radnych jest taka, że zgodzili się na powstanie takiego domu.
            Pan Wójt podziękował za całokształt pracy rocznej Radnym i Sołtysom, podziękował za wsparcie w realizacji zadań, życząc z okazji Nowego Roku wszystkim wszystkiego najlepszego.
            Pan Lichota zabierając głos również podziękował wszystkim za działania które przyczyniły się do powstania ŚDS w Birczy.
            Pan Przewodniczący przerywając sesję z okazji nowego roku życzył wszystkim wszystkiego najlepszego.
 
6.01.2010 r. - ciąg dalszy sesji z dnia 30 grudnia 2009 roku:
 
            W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 9. Nieobecni byli Radni; Pani Elżbieta Chrobak, Pan Wojciech Bobowski, Pan Zbigniew Dutkowski, Pan Andrzej Kozioł, Pan Lucjan Mielnikiewicz oraz Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwieni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza – jak załączone do protokołu listy obecności.
 
Ad.3 – cd. Podjęcie uchwał:
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LV/106/2009 w sprawie zmian w budżecie
 gminy na 2009 rok - kwota 35.088,88 zł i 116.500,00 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LV/107/2009 w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.: ”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza” na lata 2007-2009.
Wyjaśnienia do uchwał udzielał Pan Wójt.
 
Ad.5.
            W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
            Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-01-29 12:51:44
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-01-29 12:55:31

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl