Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 16:39


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr I/2010

Protokół Nr I/2010 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy,
odbytej w dniu 6 stycznia 2010 roku w sali klubowej
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
         Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godz.18.00 do godz.18.30.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 9. Nieobecni byli Radni; Pani Elżbieta Chrobak, Pan Wojciech Bobowski, Pan Zbigniew Dutkowski, Pan Andrzej Kozioł, Pan Lucjan Mielnikiewicz oraz Pan Czesław Mliczek (usprawiedliwieni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza – jak załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.Przyjęcie porządku obrad.
3.Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.Zatwierdzenie planów pracy stałych komisji Rady Gminy na 2010 rok.
5.Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.
6.Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7.Zakończenie obrad.
 
Ad. 1
         Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy - Pan Zbigniew Urban witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
         W tym punkcie porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie został wykreślony punkt 5 proponowanego porządku obrad: ”Podjęcie uchwał - w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu”.
W związku z powyższym zmieniła się kolejność punktów.
Porządek obrad po wprowadzeniu w/w zmian został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
         Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.4.
         W tym punkcie porządku obrad jednogłośnie zostały zatwierdzone plany pracy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy – jak niżeJ:
 
- plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego,
- plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego,
- plan pracy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny,
- plan pracy Komisji Oświaty,
- plan pracy Komisji Rewizyjnej.
  
Ad.5.
         W tym punkcie porządku obrad sołtys wsi Stara Bircza – Pan Stanisław Gajewski zwrócił się z prośbą, żeby projekcie budżetu na 2010 rok ująć fundusz solecki.
Ponadto Pan Gajewski pytał, dlaczego sołtysi ponownie mają wykonywać inwentaryzację azbestu na terenie Gminy, skoro to zostało nie tak dawno zrobione.
         Pan Wójt udzielając wyjaśnienia powiedział, że Rada podjęła w 2009 roku uchwałę, że nie wyraża zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2010 środków stanowiących fundusz solecki.
         Natomiast, jeśli chodzi o inwentaryzację azbestu, do końca I kwartału br. Gmina musi opracować program likwidacji azbestu i w związku z tym prośba do sołtysów o pomoc w tym zakresie, gdyż to co zostało spisane wcześniej, musi być zaktualizowane.
Jeśli sołtysi odmówią, to wykonają to urzędnicy, napewno gdyby zrobili to sołtysi, byłoby to bardzo pomocne, gdyż sołtysi są bardziej rozeznani w tym temacie w swojej miejscowości.
 
Ad. 5.
         W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął 
LVI sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
         Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-01-29 12:56:30
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-01-29 12:57:45

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl