Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2010

Protokół Nr  IV/2010

 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 18 marca 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury w Birczy.

 

 

   Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym,na wniosek Wójta Gminy Bircza.

Sesja trwała od godz.19.00 do godz.20.40.

W sesji uczestniczyło 9 Radnych.

Nieobecni : Artur Buczek, Zbigniew Dutkowski, Andrzej Kozioł, Lucjan Mielnikiewicz ,           Czesław Mliczek  ( usprawiedliwieni).

Ponadto Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik,

- z-ca Wójta Gminy – Pan Janusz Chrobak oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza  jak załączona do protokołu lista obecności.

 

Porządek obrad przedstawiał się następująco:

1.Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.

2.Informacja Wójta Gminy dot.zaawansowania prac przy rewitalizacji Zespołu Prakowego w Birczy.

3.Podjęcie decyzji dotyczącej koncepcji remontu pałacu nHumnickich i przyległego do niego parku.

4.Zakończenie obrad.

Ad. 1

         Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban witając Radnych oraz zaproszonych gości.

Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.

 

Ad.2.

         Wójt Gminy Bircza Pan Józef Żydownik złożył informację dot. zaawansowania prac

przy rewitalizacji Zespołu Pałacowo Parkowego w Birczy.

Ponadto Wójt poinformował Radnych, że Związek Gmin Fortecznych ogłosił przetargi na realizację zadań wynikających z programu Związku Gmin Fortecznych . dot. wszystkich gmin Związku bez Gminy Krzywcza,która we własnym zakresie przygotowuje dokumentację i pozwolenie na budowę.

 Odnosnie Gminy Bircza,  Związek Gmin Fortecznych zlecił :

1 .inwentaryzację architektoniczno – budowlaną pełnobranżową Zespołu Pałacowo Parkowego Humnickich w Birczy Panu arch. Pawłowskiemu Andrzejowi.,na kwotę 8 tys  zł.

2. wykonanie studium historyczno – kompozycyjnego założenia pałacowo – parkowego Pałacu Humnickich Politechnice Krakowskiej na kwotę 20 tys.zł.

Związek Gmin Fortecznych w  harmonogramie określił termin zakończenia opracowania dokumentacji przez wszystkie gminy do końca lipca 2010 roku. Informację ze spotkania w Związku Gmin Fortecznych w  Przemyślu Wójt Gminy przekazał Radnym, poinformował, że Związek wyraził zgodę by dalsze czynności dot. Opracowania Gmina Bircza przejęła na siebie, pod warunkiem opracowania dokumentacji do końca lipca 2010 roku.

 

Wójt podjął decyzję w sprawie zlecenia ekspertyzy fundamentów pałacu – koszt ponad 9 tys. zł. /w tym Gmina musi wykonać 7 odkopów 1,5 m na 1 m do końca kwietnia br. oraz ekspertyzę archeologiczną, która będzie kosztować 6 tys. zł brutto.

W przypadku znalezienia materiałów archeologicznych, należy je przekazać do Muzeum

w Sanoku.

Pan Wójt Gminy poinformował Radnych ,że złożył wniosek do Podkarpackiego Konserwatora Zabytków z siedzibą w Przemyślu o udzielenie w 2010 roku dotacji celowej na opracowanie dokumentacji projektowej na rewitalizację  Zespołu Pałacowo Parkowego

 w Birczy na kwotę 327090.00 zł /całkowity koszt 654180.00 zł./

W pierwszej kolejności środki te będą wykorzystane na opracowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na wykonanie  prac renowacyjnych – warunek,Gmina przejmie całość spraw związanych z rewitalizacją Zespołu Pałacowo Parkowego w Birczy.

Wójt Gminy zwrócił się do Radnych o zabezpieczenie kwoty 30 tys. zł. na remont mieszkania   komunalnego Birczy przy ul.Rynek 13/5 do którego należy przekwaterować lokatora z pałacu..

 

- Sołtys wsi Rudawka Pan Franciszek Żurowski zwrócił się z pytaniem do Wójta Gminy,czy nikt ze spadkobierców pałacu nie będzie wnosił roszczeń spadkowych.

-Radny Pan Wojciech Bobowski poprosił Wójta Gminy o sprawdzenie ksiąg wieczystych,

o opinię radcy prawnego w tej sprawie, kto jest rzeczywistym właścicielem ,oraz ile będzie kosztować remont pałacu.

     Pan Wójt udzielając wyjaśnienia powiedział, że wg. decyzji Wojewody Przemyskiego właścicielem jest Gmina Bircza, jednak zleci pracownikowi sprawdzenie ksiąg wieczystych oraz poprosi o opinię radcy prawnego.

Informacja ta będzie przedstawiona na jednej z najbliższych sesji.

 

Ad. 3.

Pan Wójt zwrócił się do Radnych o przedstawienie koncepcji zagospodarowania Zespołu Pałacowo Parkowego w Birczy.

W tej sprawie zabrał głos  Radny Pan Wojciech Bobowski, który zaproponował aby Zespół Pałacowo Parkowy przeznaczyć na centrum kulturalno – rekreacyjne i  rozpocząć starania  o przyznanie Gminie status gminy uzdrowiskowej i pozyskiwać pieniądze na działalność kulturalno-rekreacyjną.

-Pan Radny Jan Lichota poparł  koncepcję przedstawioną przez Radnego Pana Wojciecha Bobowskiego i zaproponował Wójtowi  powołanie zespołu ludzi do koordynowania prac przy rewitalizacji Zespołu Pałacowo Parkowego  gdyż uważa, że to Gmina powinna pilotować  remont  pałacu.

 

Pan Wójt udzielając odpowiedzi  powiedział, że jest gotowy przyjąć całość zadań związanych z remontem i wtedy  będzie miał całkowitą kontrolę nad inwestycją. Poinformował także ,że na tym etapie nie ma mowy o wywiązaniu się z terminu jaki podał Związek Gmin Fortecznych tj. do końca lipca  2010 roki i wystąpi z pismem do Związku Gmin Fortecznych ,że nie  bierze odpowiedzialności za opóźnienia powstałe z winy Związku Gmin Fortecznych

 

Ad. 4

         W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LIX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

 

 

 

 

 

Protokołowała: Krystyna Mac

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-06-17 08:56:21
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-06-17 09:01:13

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl