Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 18:24


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr V/2010

Protokół Nr V/2010

z obrad LX sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 31 marca 2010 roku, w Sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.

Sesja trwała od godz. 10.00 do godz. 13.00.

W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 12. Nieobecny był Radny: Pan Wiesław Wojtowicz ,
Pan Czesław Mliczek, Pan Adam Wilgucki (nieobecności usprawiedliwione).

Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska ,Skarbnik Gminy –
Pani Bogumiła Sowa – Wiśniowska, Pani Monika Bodnar- Dyrektor Gimnazjum w Birczy, Pani Krystyna Banaś – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Birczy, Pani Emilia Kubicka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeńcu , Pani Wiesława Matusz – Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Birczy, Pan Józef Piotrowski – Radny Powiatu Przemyskiego oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.

Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.

Porządek sesji przedstawiał się następująco:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
  3. Przyjęcie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i określenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

b)       ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Bircza

c)       wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

d)       zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza

e)       zmian w budżecie gminy na 2010 rok

f)        ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej.

5.   Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.

6.   Zakończenie obrad.

 

Ad. 1

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.

Ad.2

Protokół obrad z poprzedniej sesji przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3

Wójt wniósł propozycję zmiany porządku obrad poprzez wprowadzenie po pkt. 2 przedstawienie informacji Wójta z działalności w okresie międzysesyjnym oraz w pkt. 4 lit. wykreślenia uchwały dot. zbycia nieruchomości w miejscowości Leszczawa Górna. Zmiany porządku obrad Radni przyjęli jednogłośnie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Bircza – Józef Żydownik przedstawił informację Radnym o swej działalności w okresie międzysesyjnym co stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

Ad. 4

Radni przystąpili do podejmowania uchwał.

1.      Uchwała w sprawie wysokości środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej i okreslenia rodzajów świadczeń w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobów ich przyznawania.

Rozpoczęła się dyskusja nad w/w uchwałą. Jako pierwsza głos zabrała
Pani Radna Elżbieta Chrobak informując, że podjęcie tej uchwały jest wymogiem i zgodne z prawem.

Głos zabrał Pan Radny Wojciech Bobowski: „ Mam tu odrębne zdanie. Zapoznałem się z wyrokiem Sądu we Wrocławiu, gdzie uchwała została podjęta, ale bez określenia procentu, tylko ogólnie, a w uchwale budżetowej powinien być określony procent, więc wystarczy wykreślić z uchwały zapis 0,07%.”

Pan Radny Lucjan Mielnikiewicz:” Ja się posłużę przykładem z Województwa Podkarpackiego i mają takie uchwały podjęte, w których określony jest procent i myślę, że się tu nic złego nie dzieje. Zastanówmy się za nim zaczniemy cos zmieniać.”

Pan Wójt:” Nie ma wymogu co do procentu, ale można go tu ująć.”

Pan Radny Artur Buczek:” I tak nie możemy tego ustalić poza uchwałą budżetową, są to pieniążki, które na razie będą tylko na papierze.”

Pani Skarbnik – Bogumiła Sowa Wiśniowska:” Na razie tak.”

Wójt odczytał jaki to stanowi odpis w poszczególnych szkołach.

Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Urban poddał uchwałę pod głosowanie w wyniku którego uchwała została przyjęta jednogłośnie.

 

2.      Uchwała w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów Gminy Bircza.

Jako pierwszy głos zabrał Pan Radny Jan Lichota informując Sołtysów, że diety dla nich i dla Radnych pochodzą z budżetu Gminy, a nie z Warszawy czy od posłów.

Pan Przewodniczący Rady Pan Zbigniew Urban odczytał par. 2 uchwały, który informuje, że jeżeli Sołtysi nie będą uczestniczyć w sesji to 100% diety jest nie wypłacane , chyba, że nieobecność będzie usprawiedliwiona.

Przystąpiono do głosowania w wyniku, którego uchwała została przyjęta przez Radnych jednogłośnie.

 

3.      Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

Jako pierwszy głos zabrał Radny Pan Jan Lichota :” Proszę Państwa, Komisja Budżetu spotkała się i wydała negatywną opinię dla tej uchwały. Gdybyśmy podzielili te środki na 24 wioski (350 tyś), to by nam się nie opłaciło. Podtrzymaliśmy opinię z tamtego roku, opinia nadal jest negatywna.”

Głos zabrał Radny Pan Lucjan Mielnikiewicz:” tak się temu przyglądam i tu jest trochę łezka niesprawiedliwości. Gdyby Sołtys te pieniądze wydał to poszłyby na daną miejscowość.”

Pan Radny Wojciech Bobowski:” Mam mieszane odczucia, patrząc ekonomicznie trzeba by było się zgodzić z Panem Radnym Lichotą, ale nie do końca. Mi się wydaje, że nie powinniśmy się tego bać, to będzie odciążenie dla Wójta. Ludzie będą bardziej zaangażowani, mając świadomość, że sami decydują na co te środki wydadzą, a tak to się nie interesują, bo i tak nie mają nic do powiedzenia. Uważam, że trzeba tu pozostawić decyzję Sołtysom.”

Pan Radny Lucjan Mielnikiewicz, powiedział:” Ja też bym poparł Pana Radnego Bobowskiego, niech ludzie sami o sobie stanowią, niech się rządzą i nie będą mieli pretensji do Radnych i Wójta.”

Pan Radny Jan Lichota:” To nasza zdrowa polityka, mam nadzieje, że będzie służyć interesom naszego regionu. Wszystko co mówicie się zgadza, mnie zależy na rozwoju wsi. Jeśli wszyscy mamy rację, to może zróbmy tak: w między czasie Sołtysi sobie zasięgną informacji i upewnią się w tej kwestii i podejmą decyzję co ewentualnie wybrać.”

Pan Radny Bobowski:” te pieniądze i tak są w budżecie i tak, i tak byłyby wydane, a tu ktoś inny będzie miał wpływ na wydatkowanie tych pieniędzy, a taką uchwałę zawsze można cofnąć.”

Głos zabrał Pan Przewodniczący Rady, zwracając się do Sołtysów, że chciałby zasięgnąć ich opinii.

Głos zabrał Pan Sołtys Barszczak, mówiąc:” z tym funduszem to jest tak, że Sołtys może go wykorzystać na remont dróg, świetlicy itp. Ze sprzedaży działek , z lasu wieś i tak nic nie uzyskała, ja bym był za tą uchwałą.”

Pan Radny Jan Lichota, stwierdził, że wszyscy mają rację, ale jakieś rozwiązanie trzeba znaleźć, bo Bircza i Lipa nie stanowią całej Gminy. Powiedział;” co to znaczy wycięto las i nic nie mamy?! A droga Stara Bircza – Wara to co? Latamy?! Służy wielu miejscowościom. Przecież ze sprzedaży lasu środki są przeznaczone dla nas wszystkich, my jesteśmy mieszkańcami całej gminy.”

Głos zabrała Pani Radna Elżbieta Chrobak, mówiąc:” Ja chcę wyrazić zdanie, które popiera inicjatywę Pana Bobowskiego. Wieś będzie miała zagwarantowaną dana kwotę, ludzie się będą bardziej angażować, na pewno i tak taką kwotę wydamy na każdą wioskę, podjęcie uchwały wzmocniło by zaangażowanie mieszkańców.”

W odpowiedzi głos zabrała Pani Skarbnik Gminy Bogumiła Sowa – Wiśniowska:” każdy odsuwa sprawy ekonomii na bok, ale bez tego ani rusz. Niestety bez pieniędzy nic się nie da zrobić. W Gminie Rokietnica ani jeden Sołtys nie złożył wniosku o zwrot części pieniędzy. Zastanówmy się , mamy kredyty do spłacenia 1.700,000,00 zł. Wszystko dobrze , ale nikt się nie zapyta skąd na to wszystko wziąć, trzeba się skupić tam, gdzie możemy uzyskać większe pieniądze. Później będą żale, jak uważacie, ale skąd wziąć pieniądze?.”

Pan Radny Artur Buczek:” cały czas mam poczucie, że Sołtysi chcą tego funduszu, nie chciałbym być Radnym , który blokuje im pieniądze i co za tym idzie dobrego kontaktu z mieszkańcami. Szanujmy zdanie tych Sołtysów, zapytajmy czego chcą. Wtedy mogę podjąć decyzję, nie wchodźmy w decyzje, które powinni podjąć Sołtysi.”

Głos Zabrała Pani Sołtys Cybulska:”  Niech każdy zagłosuje z Sołtysów.”

Pan Przewodniczący Rady ogłosił 10 minutową przerwę, by Sołtysi zapoznali się z uchwałą.

Po przerwie przystąpiono do głosowania Sołtysów, które przedstawiało się następująco: 1 głos przeciw, pozostali za przyjęciem uchwały.

Pan Przewodniczący stwierdził, że jeżeli sołtysi opowiedzieli się za przyjęciem uchwały, to on również jest za.

Przystąpiono do głosowania Radnych w wyniku, którego uchwała została przyjęta
( 2 głosy przeciw – Pan Radny Lichota i Pan Radny Hajnold,  10  głosów za).

 

 

 

4.      Uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza ( obręb Huta Brzuska dz. Nr 656/3 o pow. 0,49 ha)

W wyniku głosowania Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

5.      Uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza ( obręb Brzuska dz. Nr 18 o pow. 2,46 ha)

W wyniku głosowania Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

6.      Uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza ( obręb Sufczyna dz. Nr 264/8 o pow. 2,88 ha)

W wyniku głosowania Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

7.      Uchwała w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza ( obręb Bircza dz. Nr 560 o pow. 0,1542 ha).

W wyniku głosowania Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

8.      Uchwała w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.

Pan Przewodniczący poinformował Radnych, że Komisja Budżetu wydała opinię negatywną dla tej uchwały. Powiedział: „ Jestem za opinią Komisji, jestem przeciw uchwale, nie będziemy uderzać w kieszeń mieszkańca.”

Głos zabrał Pan Radny Bobowski, mówiąc:” opłata się zwiększa jeśli mamy działkę uzbrojoną w wodę, kanalizację itp. W rządzie sami nie są pewni jak wysoka powinna być ta opłata. Poczekajmy aż tam sytuacja się wyklaruje, jestem przeciwny podjęciu takiej uchwały.”

Pan Radny Lichota podtrzymał decyzję negatywną Komisji Budżetu w tej kwestii.

Pan Radny Buczek, powiedział;” Kto wyceni moją działkę? Czy koszty wyceny działki nie przekroczą 50% opłaty adiacenckiej?!”

Głos zabrał Pan Stanisław Gajewski – Sołtys wsi Stara Bircza:” Na jakiej podstawie ta opłata jest naliczana, może być tak, że kanalizacja zniszczyła działkę i wówczas to nie będzie wzrostem jej wartości.”

Po zakończeniu dyskusji nad w/w uchwałą Radni przystąpili do głosowania w wyniku którego uchwała została odrzucona ( przeciw 10 ,  wstrzymały się 2 osoby).

 

9.      Uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010 ( 5.000 zł)

W wyniku głosowania Radni przyjęli uchwałę jednogłośnie.

 

Ad. 5 Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

 

Jako pierwszy głos zabrał Pan Wójt Gminy Bircza- Józef Żydownik,  zapraszając wszystkich na uroczystości, które odbędą się przy pomniku w Borownicy w dniu 18 kwietnia 2010 roku o godz. 11.15 oraz w dniu 13 kwietnia przy obelisku mjr Kusiaka.

Ponadto Wójt poinformował Radnych, że dla działki na którym jest położony Pałac Humnickich jest założona księga wieczysta o nr PRP 1/000/36, której właścicielem jest Gmina Bircza, natomiast odnośnie czy spadkobiercy  będą mogli ubiegać się, jeszcze opinii w tej sprawie nie ma.  Wójt powiedział, że kończą się umowy na prace publiczne w Birczy będzie dużo pracy związanej z wymianą chodnika. Jak Wójt powiedział:” Chciałbym przedłużyć umowy dla tych osób, jeśli nie, będę musiał ogłosić przetarg na wykonanie tych zadań i żeby później nie było że to moja kampania wyborcza, bo te osoby pracują już 3 lata.”  Wójt powiedział Radnym , że w miesiącu kwietniu zostanie wykonane pokrycie dachowe na hali sportowej w Birczy i , że na tym prace się zakończą gdyż brak jest środków finansowych na kontynuowanie tej inwestycji.

Głos zabrał pan Radny Lucjan Mielnikiewicz:” cieszę się, że taka inwestycja będzie miała miejsce, ale będę się jeszcze bardziej cieszył jeśli taka inwestycja będzie wykonana w miejscowości Leszczawa Dolna od osiedla PGR-u do przystanku. Ponadto chciałbym tu wspomnieć o jeszcze jednej sprawie, a mianowicie w mojej miejscowości wiele osób podpisało umowy z naszym Zakładem Gospodarki Komunalnej na wywóz odpadów, cieszę się, ale jestem zaniepokojony, gdyż cena za worek jest 10 zł, ale niektórzy mieszkańcy mówią, że taki worek może starczyć na pół roku i wtedy to nie będą zbyt duże dochody dla spółki. Dobrze by było nad tym popracować. Halę sportową róbmy dalej, to dla nas, dla naszych dzieci i jeszcze jedna prośba, dajmy na jajko tym, którym coś zalegamy.”

Głos zabrał Pan Radny Jan Lichota:” zatrudnianie ludzi jest bardzo słuszne, ci ludzie się przez to spełniają.”

Pan Radny Artur Buczek, powiedział:” Dziękuję za ten chodnik, nie jest to wymyślanie, ale konieczność, dużo ludzi z niego korzysta, a to wpływa zwiększeniu bezpieczeństwa naszych mieszkańców. Panie Wójcie a co z tym mostem w Korzeńcu?”

Pan Wójt Gminy odpowiedział:” Jeśli chodzi o most w Korzeńcu, niestety w tym roku nie będzie remontowany, jest planowany remont tej drogi i wtedy będzie również remontowany most.”

Głos zabrał Pan Radny Andrzej Kozioł:” wrócę do śmieci, są tam niedociągnięcia, niech worki i opłaty wrócą do Sołtysów, jest dużo ludzi starszych, oni więcej zapłacą za bilet do Birczy. Rusza remont drogi w Kuźminie, proszę przyjechać, zobaczyć, zajezdnia jest nasza, ale to już tragicznie wygląda. Sprawa chodnika pod kościół, sprawa drogi k. Pana Kosiny do góry, to tragedia, proszę przyjechać.”

Pan Wójt poprosił Radnych, o to by mógł przygotować odpowiedzi na te zapytania na następną sesję.

Głos zabrał Pan Jerzy Pisz- Sołtys wsi Kuźmina:” rozwożą umowy na śmieci, ja byłem na spotkaniu, miało zostać na starych zasadach, a teraz dają nowe umowy od worka. Jeżeli miało być 4 zł od osoby to niech tak zostanie. Ponadto ludzie są stawiani pod murem, żeby podpisać umowę, nie można uzyskać żadnych wyjaśnień dlaczego tak a nie inaczej.”

Wójt Gminy odpowiedział:” ja nie będę przyjmował tej odpowiedzialności, każdy ma prawo wybrać sobie firmę i sposób płatności. Ja zobliguję aby na następną sesję Prezes Spółki przyszedł. Nie pozwolę na to by ludzie byli przymuszani, jeśli trzeba komuś wytłumaczyć trzeba poświęcić na to maksimum czasu, zajmę się tym i zdyscyplinuję pracowników.”

Pan Przewodniczący Rady poinformował Radnych, że Prezes Spółki Pan Brodzicki przepraszał, że nie będzie dziś mógł uczestniczyć w obradach sesji.

Głos zabrał Pan Radny Jan Lichota, mówiąc:” Zapłaciłem do końca roku za śmieci, dostałem worki na cały rok, teraz mam nowa umowę, a powiedziano mi, że te wcześniejsze worki są już nie ważne  i co teraz?! Jedna Pani prowadziła selekcję odpadów, pracownik spółki przyjeżdża i mówi, że to wszystko jedno! Kobieta chciała być solidna, Prezes Spółki nie traktuje nas poważnie! Szkoła w lipie zgłasza że kontener jest pełen i jeszcze nikt nie przyjechał, tak nie może być.”

Pani Radna Elżbieta Chrobak:” u nas pracownik poinformował, że z worków będzie można korzystać w dalszym ciągu, że będą one aktualne.”

Pan Wójt Gminy zapewnił Radnych, że zajmie się w/w tematami zaraz  po sesji. Wójt złożył życzenia z okazji imienin dla Pani Radnej  Grażyny Ćwan.

Pan Przewodniczący Rady zachęcił wszystkich do wzięcia udziału w uroczystościach w Borownicy w dniu 18 kwietnia br. o godz. 11.15, jak również podziękował Pani Wiesławie Matusz – Kierownik GOPS- u w Birczy i Pani Krystynie Banaś – Kierownikowi ŚDS- u w Birczy za przygotowanie świątecznego wystroju stołów na dzisiejszą sesję.

Ad. 6

W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LX sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

 

Protokołowała:

Elżbieta Majcher

 


Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-06-17 09:01:38
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-06-17 09:09:49

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl