Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 13:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr VIII/2010

Protokół Nr VIII/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 31 maja 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
 
Sesja trwała od godz. 8.30 do godz.13.00.
Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny – Pan Czesław Mliczek.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Kierownik Posterunku Policji w Birczy – Pan Krzysztof Urban, Dyrektor GOKSiT – Pani Jadwiga Haber-Słowińska, Prezes ZGKiM – Pan Jan Brodzicki, Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, architekt projektant – Pan Andrzej Pawłowski oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Przedstawienie wstępnej koncepcji projektowej Pałacu Humnickich w Birczy
5.      Podjęcie uchwał w sprawach:
a)zmiany zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.:”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2011”,
b)zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
c)ustalenia dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.
6.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
7.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z ostatniej sesji Rady Gminy w Birczy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.4.
Przedstawienie wstępnej koncepcji projektowej Pałacu Humnickich w Birczy.
W tym punkcie porządku obrad architekt urbanista - Pan Andrzej Pawłowski przedstawił koncepcję rekonstrukcji, rewaloryzacji Pałacu Humnickich w Birczy.
Zaproponowane uzgodnione funkcje, które będzie spełniał obiekt, to zaplecze programowe dla konferencji i seminariów z dwiema salami konferencyjnymi, 11 pokoi hotelowych oraz zaplecze gastronomiczne z winiarnią w piwnicach pałacu.
Odtworzeniu ulegają dwa ryzality – wschodni i zachodni, nie istniejące od czasów wojny.
Po przedstawieniu wersji przez Pana Pawłowskiego Radny Pan Wojciech Bobowski miał następującą uwagę, a mianowicie, żeby wzbogacić elewację wschodnią poprzez zastosowanie bogatszych detali.
Zdanie Pana Bobowskiego poparł Pan Przewodniczący Rady.
Również Pan Wójt poza w/w uwagą nie miał innych uwag. Pan Wójt podkreślił, że wszelkie uwagi muszą być uzgadniane z konserwatorem zabytków.
W wyniku dyskusji na temat koncepcji projektowej Pałacu Humnickich w Birczy Przewodniczący Rady proponował przedstawienie kilku wariantów w innej kolorystyce, wówczas Radni wybraliby określony, a następnie wybrany wariant zostanie uzgodniony z konserwatorem zabytków.
Pan Bobowski poparł wniosek Pana Przewodniczącego, proponując jednocześnie zakończenie dyskusji w tym temacie.
Wobec powyższego przystąpiono do kolejnego punktu porządku obrad.
 
Ad.5. Podjęcie uchwał:
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIII/27/2010 w sprawie zmian zakresu wykonania Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pn.: ”Budowa Hali Sportowo-Widowiskowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Bircza na lata 2007-2011”,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIII/28/2010 w sprawie zmian w budżecie – kwota 48.500 zł ,
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 9.678,00 zł - środki na zadania zlecone związane z wyborami zarządzonymi na dzień 20 czerwca 2010 roku.
Wyjaśnienia do w/w uchwał udzielał Pan Wójt i Pani Skarbnik.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie ustalania dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży.
Pan Bobowski stwierdził, że taka uchwała nie powinna być podejmowana na sesji zwołanej w trybie art.20 ust.3, gdyż nie było czasu, żeby zapoznać się dokładnie z jej treścią.
W związku z tym proponował o wycofanie tego projektu uchwały.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
“Za” uchwałą głosowało 4 Radnych, przeciw 6 Radnych, 2 Radnych wstrzymało się od głosu.
Wobec powyższego uchwała nie została podjęta.
 
Ad.6.
W tym punkcie porządku obrad Dyrektor Gimnazjum w Birczy – Pani Monika Bodnar podzieliła się radosną nowiną, a mianowicie, że szkoła otrzymała nagrodę w wysokości 75.000,00 złotych za udział w programie “walka z azbestem”. Pani Dyrektor podziękowała P Wójtowi za pomoc w przeprowadzeniu akcji.
Pan Kozioł zwrócił się z prośbą o pomoc w dofinansowaniu do samochodu strażackiego, który Kuźmina otrzymała oraz do zadań wykonywanych przy szkole.
Pan Bobowski skierował pytanie do Pana Wójta, że Pan Zbigniew Demkiewicz zgłosił do niego, że jego działka Nr 767 jest zalewana przez wodę ze stawu, prosząc o zajęcie się tą sprawą i udzielenie odpowiedzi w ustawowym terminie.
Pan Wójt zapewnił, że będzie prowadził negocjacje w tej sprawie i na następnej sesji udzieli odpowiedzi.
 
Radny Pan Mielnikiewicz zabierając głos, powiedział między innymi, że “odnawiane są zabytki kultury z przeszłości, zastanówmy się jaka nasza przyszłość będzie Jestem coraz bardziej zaniepokojony, nie zapominajmy o sprawach przyziemnych. Przyszedł czas zadumy, jak to wszystko ma się do współczesności, ja chciałbym wszystkim spojrzeć prosto w oczy.
Proponuję do kolegów Radnych o zawieszenie naszego wynagrodzenia. Brnąć tak dalej już nie możemy”....
Pan Wójt odpowiedział następująco: “chciałbym Państwa uspokoić, gdyż jest chwilowe zachwianie płatności. Na pewno do 10-go czerwca br. wszystko zostanie unormowane.
Nie ma potrzeby zawieszenia wypłaty diet Radnych”.
Radny Pan J.Lichota - interweniował, żeby spowodować, by od czasu do czasu Policjant przeszedł się po Birczy i do GOK,SiT, gdzie szczególnie na dole gromadzi się młodzież.
Pan Mielnikiewicz ponownie zabierając głos powiedział, że wcześniej będąc przy głosie
mówił o kulturze ogólnie, a ponadto zapytał jak spojrzymy w oczy dzieciom, które nie otrzymają stypendium.
Pan Wójt odpowiedział, że według niego stypendia zostały jak najbardziej sprawiedliwie rozdzielone przez komisję specjalnie do tego celu powołaną. Stypendia otrzymały
te dzieci, którym rzeczywiście się należały.
Będąc przy głosie Pan Wójt poinformował, że w najbliższych dniach podejmie decyzję
o zatrudnieniu 20 osób do prac publicznych, którzy będą pracować głównie w szkołach przy malowaniu itp. pracach.
Pan Kozioł zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla Kościoła w Kuźminie.
Pan Przewodniczący poparł prośbę Pana Kozioła i dodał, że według niego dla wszystkich kościołów należałoby przyznać dofinansowanie, byłoby to najbardziej sprawiedliwe.
Pan Wójt odpowiedział, że na dzień dzisiejszy tylko 2 parafie złożyły wniosek o dofinansowanie: Bircza i Kuźmina.
Pan Przewodniczący uważa, że parafię Kuźmina należy wspomóc finansowo.
Radna Pani E.Chrobak proponowała, żeby zmienić temat i zająć się tematem powodzi na terenie Gminy Bircza.
Pan Wójt odpowiedział, że temat jest na bieżąco załatwiany. W chwili obecnej wykonywane są kładki w miejscowości Brzuska i Korzeniec.
Pan Wójt zapewniał, że będzie się starał rozwiązywać na bieżąco problem dróg zniszczonych przez powódź.
Pan Przewodniczący Rady wnioskował, żeby zorganizować spotkanie wszystkich Radnych na temat budżetu gminy.
 
Ad.7.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-07-29 12:13:01
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-07-29 12:15:16

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl