Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:18


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IX/2010

Protokół Nr IX/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 15 czerwca 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.19.00 do godz.20.30.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 11. Nieobecni byli Radni: Pani Elżbieta Chrobak, Pan Andrzej Kozioł, Pan Czesław Mliczek oraz Pan Wiesław Wojtowicz (wszyscy usprawiedliwieni).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przedstawienie poprawionej koncepcji projektowej Pałacu Humnickich w Birczy.
4.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalania dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
5.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostało wprowadzone dwa projekty uchwał: w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
 
Ad.3.
 
W tym punkcie porządku obrad architekt Pan Andrzej Pawłowski przedstawił uzupełnioną i poprawioną koncepcję rewaloryzacji Pałacu Humnickich w Birczy w 4-ech wariantach, zgodnie z wnioskami i zaleceniami poprzedniej sesji Rady Gminy.
Rada zaakceptowała i poleciła skierowanie do uzgodnienia
z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Przemyślu. Pan Przewodniczący podziękował Panu Pawłowskiemu za udział w sesji.
 
Ad.4. Podjęcie uchwał:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIV/30/2010 w sprawie ustalania dla terenu Gminy Bircza liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% alkoholu /z wyjątkiem piwa/, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak i w miejscu sprzedaży,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIV/31/2010 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza
dot. działki Nr 168 o pow.0,39 ha, położonej w miejscowości Brzeżawa,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIV/32/2010 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działek Nr 1212/1 o pow 0,07 ha, Nr 1212/2 o pow.0,08 ha oraz Nr 1211/3 o pow.0,04 ha położonych w miejscowości Kuźmina,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIV/33/2010 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza
dot. działki Nr 575/2 o pow. 0,0479ha położonej w miejscowości Leszczawa Dolna,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIV/34/2010 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza dot. działki Nr 46 o pow. 0,0957 ha, działki Nr 47 o pow. 0,0940 ha, część działki Nr 33 o pow.3,40 ha oraz działki Nr 84 o pow.0,3644 ha.
W/w działki położone są w obrębie wsi Malawa.
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIV/35/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXIV/36/2010 w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w kwocie 500.000,00 zł na sfinansowanie występującego przejściowego w 2010 roku deficytu budżetu gminy.
Wyjaśnienia do uchwał udzielał Pan Wójt.
Wszystkie podjęte uchwały stanowią załącznik do niniejszego protokołu.
 
Ad.5. Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
Pan Przewodniczący odczytał prośbę Pana Mariusza Grzegorzka zam. Korzeniec o przydział mieszkania w związku z osuwiskiem drogi na wprost jego domu mieszkalnego.
Sprawę wyjaśnił Pan Wójt informując, że zostało zamówione 2 kontenery dla Pana Grzegorzaka i Pana Lignowskiego, którego budynek mieszkalny znajduje się nad osuwiskiem.
Po stosownym spotkaniu ustalono, że kontenery zostaną ustawione na działce gminnej koło świetlicy w Korzeńcu.
Radny Pan Jan Lichota miał uwagi co do wykonania drogi Wara – Stara Bircza i proponował, żeby powołać komisję w celu dokonania wizji tej drogi.
Pan Przewodniczący poinformował, że jest zapewnienie ze strony Zarządu Dróg w Przemyślu, że zostaną usunięte usterki na przedmiotowej drodze w okresie do końca czerwca br.
Obecni na sesji mieszkańcy wsi Żohatyn mieszkający w budynku byłego Ośrodka Zdrowia w Żohatynie zwrócili się z prośbą o pomoc w odremontowaniu dachu oraz wycięcie świerków koło budynku.
Pan Wójt zapewnił, że zaraz w następnym dniu wyśle komisję, celem dokonania oględzin. Koszty materiałów zostaną pokryte w proporcji po 50%, a prace wykonają osoby zatrudnione w ramach prac publicznych.
Jeśli chodzi o świerki, w tym tygodniu zostaną wycięte.
Radny Pan Adam Wilgucki zgłosił, że uległa zniszczeniu droga w kierunku Huwnik koło P.Laskowskiego.
Pan Wójt wyjaśnił, że kierował akcją powodziową, dobrze zna teren, ale w chwili obecnej najważniejszym problemem jest most w Sufczynie, gdyż jest to droga strategiczna.
Radny Pan Dutkowski proponował, żeby na sesję zaprosić Starostę oraz Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu.
Radny Pan Mielnikiewicz skierował pytanie do Wójta – jak przebiegają prace w odmulaniu rowów przydrożnych.
Pan Wójt wyjaśnił, że prace te wykonywane będą sukcesywnie.
Radny Pan Buczek odczytał protokół Komisji Oświaty z dnia 17 maja 2010 roku dot. zaopiniowania projektu uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Samorządowego i włączenia go w struktury Zespołu Szkół w Birczy. Opinia Komisji w tym temacie jest pozytywna.
Radny Pan Mielnikiewicz odczytał protokół z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny z dnia 18 maja br. dot. funkcjonowania Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
Radny Pan Buczek zwrócił się z prośbą o wsparcie finansowe dla Kościoła w Birczy, proponując jednocześnie, żeby w najbliższym czasie zorganizować spotkanie i ustalić wysokość pomocy finansowej dla kościołów
Pan Przewodniczący zabierając głos powiedział, że chcemy pomagać wszystkim kościołom, a nie tylko jednostkom.
Pan Wójt - “jeśli będzie spotkanie, to będziemy rozmawiać”.
Pan Wójt będąc przy głosie poinformował, że w roku bieżącym mija 20 lat samorządu terytorialnego i w związku z tym w dniu 26 czerwca br. zostanie zorganizowana konferencja, która odbędzie się na sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy, zapraszając jednocześnie Radnych do wzięcia udziału w tej konferencji.
Radny Pan Bobowski odnośnie udzielenia pomocy kościołom jest za tym, żeby pomóc, najpierw należy je zinwentaryzować, stąd to spotkanie jest zasadne, gdyż rolą Radnych jest jak najbardziej pomóc.
 
Radny Pan J.Lichota wyjaśnił, że parafia Lipa pisze projekty i dzięki tym projektom pozyskuje środki.
 
Ad.6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXIV sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-07-29 12:15:41
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-07-29 12:17:12

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl