Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
13-07-2020, Poniedziałek, 06:04


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr XII/2010

Protokół Nr XII/2010 

z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 16 sierpnia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.2000 do godz.21.00
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pani E.Chrobak oraz Pan Cz.Mliczek (usprawiedliwieni)
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Z-ca Wójta – Pan Janusz Chrobak, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska oraz niektórzy sołtysi z terenu Gminy Bircza
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
4.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice – Starchocina, terenu położonego w Gminie Bircza.
5.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.

Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy Pan Zbigniew Urban.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone dwa projekty uchwał: zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok oraz w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu “PseAP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej “Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013”.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie
 
 
Ad.4.
W tym punkcie porz. obrad przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałą w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza oraz uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice – Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza, Radny Pan Kozioł postawił następujące pytania : “co zyska Bircza? I dlaczego stacja buforowa planowana jest w Kuźminie?”
Również Pana Bobowskiego zaniepokoiło to, że stacja buforowa ma być w Kuźminie – dlaczego? - zapytał.
Pan Wójt uznał głosy Radnych za słuszne i wnioskował o odrzucenie w/w projektów uchwał, a w międzyczasie zostanie wystosowane odpowiednie pismo do Firmy INWESTGAS. S.A .
Wobec powyższych niejasności Radni jednogłośnie głosowali przeciw przyjęciu w/w uchwał do czasu wyjaśnienia tych niejasności.
Przystąpiono do podjęcia kolejnych uchwał.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVII/52/2010 zmieniająca uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – zmiana dotyczyła uchwały Nr LXVI/49/2010 o dotacjach dla Parafii Lipa i Kuźmina (chodziło o wskazanie na jaki cel dotacja została przyznana).
Jednogłośnie została podjęta uchwałą Nr LXVII/53/2010 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu “PseAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” zaplanowanego do realizacji w ramach 3 osi priorytetowej “Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.
 
Ad.5.
W tym punkcie porządku obrad rozwinęła się bardzo mocna dyskusja w sprawie złej jakości dróg powiatowych, a szczególnie drogi Wara – Stara Bircza, na której mimo, że niedawno została wyremontowana wypadają dziury.
W związku z powyższym ustalono, że na następną sesję Rady Gminy zostanie zaproszony Starosta oraz Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Przemyślu.
 
Ad.6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad sesji, Przewodniczący zamknął LXVII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-09-29 09:52:56
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-09-29 09:54:18

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl