Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-05-2020, Środa, 17:57


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół nr XIII/2010

 

Protokół Nr XIII/2010
 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 25 sierpnia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.800 do godz.8.30.
Sesja została zwołana na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pani G.Ćwan oraz Pan W.Wojtowicz (usprawiedliwieni)
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz niektórzy sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
Porządek sesji przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy.
4.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu,
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji operacji pn.: ”Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana ślusarki okiennej w budynku GOK,SiT w Birczy”,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Nr I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza,
- w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice – Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza.
5.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
6.      Zakończenie obrad.
 
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta jednogłośnie zostały wprowadzone trzy projekty uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
Porządek obrad po zmianach został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
 
 
 
Ad.4.
Podjęcie uchwał:
- jako pierwszy został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji operacji pn.: ”Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana ślusarki okiennej w budynku GOK,SiT w Birczy”.
Uchwałę w powyższej sprawie podjęto jednogłośnie i jako Nr LXVIII/54/2010 stanowi załącznik do protokołu.
- Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu w kwocie 1.000.000,00 zł.
Radny Pan Kozioł wnioskował, żeby kwotę 1.000.000,00 zamienić na 1.500.000,00 zł i pokryć wszystkie zaległe i bieżące zobowiązania.
Po krótkiej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/55/2010 w sprawie krótkoterminowego kredytu w kwocie 1.500.000,00 zł, stanowiąca załącznik do protokołu
Również po krótkiej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała Nr
LXVIII/56/2010 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany I/2010 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bircza.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/57/2010 w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla Gazociągu Wysokiego Ciśnienia, relacji Hermanowice – Strachocina, terenu położonego w Gminie Bircza.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/58/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - kwota 2.000, 00 zł z przeznaczeniem na realizację wsparcia nauki języka angielskiego dla młodzieży szkół gimnazjalnych z terenów wiejskich, którego celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/59/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 6.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu “MAGICZNY PLAC ZABAW' – przy SP Leszczawa Dolna.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXVIII/60/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów niezbędnych do wykonania masztu i remontu pomnika w miejscowości Borownica.
 
Ad.5.
Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
Radny Pan A.Buczek prosił Wójta o interwencję do Policji w sprawie podjęcia działań w stosunku do osób bezdomnych przebywających
w godzinach wieczornych w parku w centrum Birczy, gdyż osoby te spożywają alkohol, zakłócając spokój w miejscu publicznym.
Radna Pani E.Chrobak - “czy w Korzeńcu będzie coś robione w ramach usuwania skutków powodzi, czy w ogóle będzie coś robione.”
Pan Wójt odpowiedział, że w tym roku Gmina nie otrzyma żadnych środków na usuwanie skutków powodzi, ale to nie oznacza, że nic nie będzie na drogach robione.
Temu tematowi będzie poświęcona oddzielna sesja.
Pan Wójt dodał, że w związku z powyższym będą wykonywane tylko prace niezbędne.
Pan Przewodniczący prosił o koparkę do miejscowości Jawornik.
Również o koparkę do Leszczawy prosił Pan Mielnikiewicz.
Pan J.Barszczak - sołtys wsi Brzeżawa pytał, czy środki funduszu sołeckiego można przeznaczyć na remont dróg.
Pan Wójt odpowiedział, że w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim mogą być realizowane zadania własne gminy.
Pan Wójt proponował, żeby się nie rozdrabniać, tylko skupić się na jednym konkretnym zadaniu.
 
Ad.6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXVIII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-09-29 09:55:07
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-09-29 09:56:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl