Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
9-08-2020, Niedziela, 06:46


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XV/2010

Protokół Nr XV/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 28 września 2010 roku, w sali Nr 7 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Sesja trwała od godz.9ºº do godz.9³º.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 13. Nieobecni byli Radni: Pan Michał Kowalczyk i Pan Lucjan Mielnikiewicz.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik oraz Z-ca Wójta Gminy – Pan Janusz Chrobak.
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2010 rok.
4.      Odczytanie oświadczeń majątkowych Wójta i Przewodniczącego Rady za 2009 rok.
5.      Zakończenie obrad.
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban witając Radnych oraz Wójta Gminy i jego Zastępcę.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
Ad.2.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
Ad.3.
W tym punkcie porz. obrad Pan Wójt przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2010 rok.
Pan Wójt poinformował, że istnieje możliwość realizacji inwestycji w ramach Programu Wieloletniego po nazwą „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 – 2011” i po dokładnym przemyśleniu wybrał drogę Leszczawka – Kuźmina.
Chodzi tu o zaciągnięcie zobowiązań w 2010 roku w kwocie 395,2 tys. złotych.
Radny Pan Kozioł sprzeciwiał się decyzji Wójta, ponieważ według niego powinien być remontowany odcinek drogi od strony Kuźminy w kierunku Leszczawki, a nie odwrotnie.
Z kolei Pan Wójt uzasadniał swoją wersję tym, że z Górnego Końca Leszczawki są dowożone dzieci do szkoły i dlatego zaproponował remont drogi od strony drogi powiatowej w miejscowości Leszczawka.
Po krótkiej dyskusji przy jednym głosie przeciwnym została podjęta uchwała Nr LXX/69/2010 w sprawie zaciągnięcia w 2010 roku zobowiązań w zakresie realizacji inwestycji gminnych, przekraczających wielkość określoną w budżecie na 2010 rok – na realizację zadania pod nazwą „Remont części drogi gminnej Nr 1 16006 R Leszczawka – Kuźmina” - jak załącznik do protokołu.
Pan Kozioł skierował pytanie do Wójta – kto wykonał most przez rzekę Stupnica do Pana Lisa..
Pan Wójt odpowiedział, że drewno na ten most przyznało zebranie wiejskie, natomiast prace zostały wykonane przez Pana Lisa we własnym zakresie.
Ad.4.
W tym punkcie porz. obrad Przewodniczący Rady odczytał oświadczenie majątkowe Wójta i swoje za 2009 rok.
Ad.5.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady zamknął LXX sesję
Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-10-14 13:01:24
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-10-14 13:02:31

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl