Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
7-08-2020, Piątek, 12:06


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVII/2010

Protokół Nr XVII/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 22 października 2010 roku
w sali Nr 7 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.11.30.
Sesja została zwołana w trybie art.20 ust.3, na wniosek Wójta Gminy Bircza.
Obecnych było 13 Radnych. Nieobecni byli Radni: Pani Grażyna Ćwan oraz Pan Artur Buczek.
Ponadto w sesji uczestniczyli: z-ca Wójta Gminy Bircza – Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska
oraz niektórzy sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji operacji pn. “Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana ślusarki okiennej w budynku GOK,SiT w Birczy,
- w sprawie uchylenia uchwały nr LXIX/63/2010 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 września 2010 roku,
- w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
4.      Zakończenie obrad.
 
Ad. 1
Otwarcie sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3.
Podjęcie uchwał:
 
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXII/74/2010 w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie realizacji operacji pn.: “Remont pomieszczeń sanitariatów oraz wymiana ślusarki okiennej w budynku GOK,SiT w Birczy”,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXII/75/2010 w sprawie uchylenia uchwały
Nr LXIX/63/2010 Rady Gminy w Birczy z dnia 22 września 2010 roku,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXII/76/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Bircza.
Pani Skarbnik wyjaśniła, że uchwała ta została przygotowana w związku ze zmianą ustawy o finansach publicznych i należy przyjąć nowe procedury.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 233.304,00 zł, w której kwotę 200.000 zł przeznacza się na remonty dróg: Panieński Czub – Łodzinka i Sufczyna.
Radna Pani E. Chrobak miała pretensje, że od dwóch lat nic nie robi się na drogach w Korzeńcu, Pani Chrobak dodała, że chodzi jej o zwykłą przyzwoitość.
 
Radny Pan Kozioł powiedział, że ma żal do Wójta i do Przewodniczącego Komisji Ładu i Porządku Publicznego, że nie przyjechali do Roztoki, wówczas zobaczyliby, jaka droga prowadzi do rodziny Husów, jeśli to można jeszcze nazwać drogą.
Pan Przewodniczący powiedział, że boli go to, że nie konsultuje się pewnych tematów z Radnymi, że Rady nie traktuje się poważnie.
Po krótkiej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXII/77/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - kwota 233.304,00 zł.
W dalszej części obrad został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok - kwota 905.200,00 zł.
Szczegółowe wyjaśnienia do uchwały udzieliła Pani Skarbnik.
W tym momencie rozwinęła się dość burzliwa dyskusja.
Pan Przewodniczący prosił Panią Skarbnik o referowanie każdej pozycji uchwały.
Na pytanie Pani Chrobak ile braknie jeszcze do oświaty do końca roku Pani Skarbnik odpowiedziała, że 200 000 zł.
Następnie po krótkiej dyskusji Pan Przewodniczący wnioskował o odrzucenie tej uchwały.
Pan Bobowski zabierając głos powiedział, że musimy poważnie podejść do sprawy gdyż nie zostaną wypłacone pobory.
Radni mieli uwagi do działu 921 – GOK,SiT, większość z nich uważała, że część środków z tego działu powinna być przeznaczona na remont świetlic wiejskich.
Pan Przewodniczący wnioskował żeby środki te podzielić na wszystkie świetlice.
Pan Dutkowski wnioskował żeby na każdą świetlicę przyznać po 3 000 zł a resztę dla GOK-u.
Obecna na sesji Pani Dyrektor GOK-u poinformowała o wydatkach jakie są w GOK-u twierdząc, że największe wydatki, to centralne ogrzewanie i obsługa kotłowni.
Radni przegłosowali ostatecznie, żeby na każdą świetlicę przyznać kwotę 2.000,00 zł.
Po dość długiej dyskusji jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXII/78/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 905.200,00 zł.
 
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął LXXII sesję Rady Gminy w Birczy, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-12-10 12:43:42
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-12-10 12:47:47

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl