Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:19


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr XVIII/2010

Protokół Nr XVIII/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 10 listopada 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Birczy.
 
Sesja trwała od godz.9ºº do godz 12³º.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 15.
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, z-ca Wójta - Pan Janusz Chrobak, Skarbnik Gminy – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Sekretarz Gminy – Pani Czesława Wiśniowska, Dyrektor GOK,SiT – Pani J.Haber-Słowińska, Komendant Gminny OSP – Pan A.Atamańczuk, Dyrektor Gimnazjum w Birczy -Pani M. Bodnar, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Cz.Wiśniowska, Dyrektor SP Żohatyn – P.E.Płowy, Dyrektor SP Sufczyna – Pani Ewa Beń, Dyrektor SP Huta Brzuska – Pani Zofia Hop, Dyrektor SP Korzeniec – P.E.Kubicka,
Kierownik ŚDS w Birczy – P.K.Banaś, Dyrektor ZEAS w Birczy – Pani Teresa Dutkowska, Radny Powiatu – Pan Józef Piotrowski, Sekretarz Powiatu – Pan Jerzy Góralewicz oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Rady Gminy.
4.      Informacja o działalności Wójta za okres międzysesyjny.
5.      Informacja przewodniczących o działalności stałych komisji za okres międzysesyjny.
6.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza ( Roztoka, Sufczyna, Stara Bircza),
- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości,
- w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz nieruchomości stanowiących własność Ćwan Stanisław i Ćwan Grażyna,
- w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
7.      Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych.
8.      Uroczyste zakończenie sesji Rady Gminy w Birczy kadencji 2006 – 2010.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Zbigniew Urban, witając Radnych oraz zaproszonych gości.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad na wniosek Wójta zostały wprowadzone niżej wymienione projekty uchwał:
- dwa w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok,
- w sprawie zmian “Planu Odnowy Miejscowości Lipa”,
- w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie projektu “Pse-AP – Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w 2010 roku.
Po zmianach porządek obrad został przyjęty przez Radę jednogłośnie.
Ad. 3.
Protokół z poprzedniej sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad 4.
W tym punkcie porz. obrad informację ze swojej działalności za okres międzysesyjny złożył Wójt – Pan Józef Żydownik – jak niżej:
- podpisał aneks do umowy w sprawie przesunięcia terminu oddania chodników przy drodze krajowej,
- podpisał umowę z TP S.A. na podłączenie internetu dla miejscowości: Sufczyna, Jasienica, Brzuska i Huta Brzuska,
- odebrał promesę na budowę dwóch dróg w miejscowości: Łodzinka i Sufczyna,
- odebrał promesę na budowę drogi Kuźmina – Leszczawka na 2011 rok,
- podpisał porozumienie z GDDiA w sprawie osuwiska w Łodzince,
- w sądzie zostało podpisane porozumienie z Nadleśnictwem i GDLP w sprawie lotniska w Łodzince,
- uczestniczył i sponsorował rajd samochodowy w Birczy,
- uczestniczył w ostatnim spotkaniu Związku Gmin Bieszczadzkich Pogranicza,
- wystąpił do Starostwa Powiatowego w Przemyślu o wydanie pozwolenia na remont Pałacu Humnickich w Birczy,
-w wyniku przeprowadzonych negocjacji z właścicielem apteki został wydłużony czas pracy apteki w Birczy do godziny 18.00,
- odebrano samochód strażacki dla OSP Bircza.
 
Ad. 5
 
W tym punkcie porządku obrad nikt z przewodniczących komisji nie składał informacji z działalności za okres międzysesyjny.
 
Ad. 6
Podjęcie uchwał:
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/79/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok, kwota 226.236,00 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/80/2010 w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie projektu ,,PseAP- Podkarpacki System e- Administracji Publicznej” w 2010 roku,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/81/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 117.035,00 zł,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/82/2010 w sprawie zmian ,,Planu Odnowy Miejscowości Lipa”,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/83/2010 w sprawie dzierżawy niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/84/2010 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dotycząca działki nr 33/2 o pow. 0,54 ha oraz działki nr 32 o pow. 0,46 ha w miejscowości Roztoka,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/85/2010 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dotycząca działki nr 250 o pow. 0,43 ha i działki nr 242 o pow. 0,31 ha, położonych w miejscowości Sufczyna,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/86/2010 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dotycząca działki nr 621/8 o pow. 0,0996 ha położonej w miejscowości Stara Bircza,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/87/2010 w sprawie zbycia niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza, dotycząca działki nr 382/4 o pow. 0,3505 ha położonej w miejscowości Stara Bircza,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/88/2010 w sprawie nabycia na rzecz Gminy Bircza niektórych nieruchomości dotycząca działki nr 252 o pow. 0,5494 ha położonej w Leszczawie Dolnej (cmentarz),
- przy 8 głosach ,,za”, 2 głosów przeciwnych i 5 głosów wstrzymujących się została podjęta uchwała Nr LXXIII/89/2010 w sprawie zamiany niektórych nieruchomości stanowiących własność Gminy Bircza oraz nieruchomości stanowiących własność Ćwan Stanisław i Ćwan Grażyna, dotycząca działek położonych w miejscowości Brzeżawa
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/90/2010 w sprawie oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/91/2010 w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- jednogłośnie została podjęta uchwała Nr LXXIII/92/2010 w sprawie wyznaczenia obszarów na których nastąpiło zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku osunięcia ziemi.
 
Ad. 7.
 
Pan Wójt podziękował wszystkim Radnym za współpracę oraz przeprosił za wszelkie popełnione błędy w okresie kadencji.
Następnie Pan Przewodniczący podziękował wszystkim Radnym, sołtysom oraz obecnym zaproszonych gościom za współpracę.
Pan Wójt i Pan Przewodniczący wręczyli pisemne podziękowania Radnym, sołtysom oraz zaproszonym gościom.
Pan Jerzy Góralewicz w imieniu Starosty Przemyskiego podziękował również wszystkim Radnym, Sołtysom, Wójtowi oraz wszystkim obecnym na sesji, wręczając Panu Przewodniczącemu list od Starosty Przemyskiego zawierający podziękowanie.
Przewodniczący Rady zamknął ostatnią tj. LXXIII sesję Rady Gminy w Birczy kadencji 2006-2010, dziękując wszystkim za udział.
 
 
  
Protokołowała:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2010-12-10 12:49:14
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2010-12-10 12:51:07

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl