Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
27-09-2020, Niedziela, 12:33


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr III/2010

Protokół Nr III/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 14 grudnia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki.
 
Sesja trwała od godz.9.00 do godz.11.00.
W sesji uczestniczyl.i Radni w liczbie 15. Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes GS”CH” w Birczy- Pan Marian Pempuś, Prezes ZGKiM w Birczy – Pan Jan Brodzicki , pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
 
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Podjęcie uchwał:
o    w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości,
o    w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków
transportowych,
o    w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Bircza,
- w sprawie ustalenia dopłat do taryf dla Zakładu Gospodarki
Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o o. w Birczy na zbiorowe
zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie
Gminy Bircza,
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok.
- w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej
wysokości oraz terminów płatności i sposobu jej poboru
4.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność niniejszej sesji.
 
Ad.2.
W tym punkcie porządku obrad Radny Pan Zb. Urban wnioskował o wycofanie projektu uchwały w sprawie określenia podatku od nieruchomości, w sprawie podatku od środków transportowych, w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bircza, uzasadniając tym, że zbyt późno dostarczono Radnym materiały i na pewno większość Radnych nie zdążyła się zapoznać z nimi. Pan Urban stwierdził, że sesja dot. w/w uchwał powinna być zwołana w trybie normalnym, a nie z dnia na dzień.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek Pana Urbana.
Za wnioskiem głosowało 4 Radnych, 11 Radnych głosowało przeciw.
Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie porządek obrad.
Proponowany porządek obrad został przyjęty przy 11 głosach „za”, 3 głosach przeciwnych i głosie wstrzymującym się.
 
 
Ad.3. Podjęcie uchwał:
 
Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości przedstawiła Pani Grażyna Kwaśnicka.
Następnie Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – Pan Jan Lichota odczytał opinię komisji stanowiącą załącznik do protokołu.
Uzasadnienie do projektu uchwały odczytała Pani Skarbnik – jak załącznik do protokołu.
Pan Przewodniczący Rady udzielił głosu Panu Pempusiowi Prezesowi GS”SCH” w Birczy, który stwierdził, że proponowane stawki podatku są zbyt wysokie, szczególnie od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, proponując jednocześnie obniżenie z kwoty 16,00 zł na 15,80 za 1m² oraz od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m² powierzchni z 0,70 zł na 0,67.
Pan Urban zabierając głos powiedział, że powinno się popatrzeć przez pryzmat całej gminy, że należy wziąć pod uwagę, że na terenie gminy jest zaledwie kilka zakładów pracy.
Pan Urban wnioskował więc, żeby stawki podatku od nieruchomości pozostawić na dotychczasowym poziomie.
Za wnioskiem P.Urbana głosowało 4 Radnych, 11 Radnych głosowało przeciw.
Pan Wójt wnioskował o zmianę stawki z 16.00 na 15,80 od budynków mieszkalnych lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz stawki z 0,70 na 0,67 od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1m² powierzchni.
Za wnioskiem Wójta głosowało 12 Radnych, 3 Radnych wstrzymało się od głosu.
Uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości została przyjęta 12 głosami “za” i 3 głosach wstrzymujących się i jako Nr III/7/2010 stanowi załącznik do protokołu.
Załącznik do protokołu stanowi uchwała Nr III/8/2010 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Opinię Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do w/w uchwały odczytał Przewodniczący Komisji – Pan Jan Lichota.
Następnie został przedstawiony projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza.
Uzasadnienie do uchwały przedstawiła Pani Beata Worotyłko. Pan Przewodniczący stwierdził, że brak jest uzasadnienia porównującego taryfy
z innymi gminami.
Pan Urban zabierając głos stwierdził, że jeśli chodzi o wysokość cen za wodę i ścieki według niego są nie do przyjęcia.
Pan Urban jednoznacznie stwierdził, że jest przeciwny takim drastycznym podwyżkom cen za wodę i ścieki, gdyż według jego wyliczeń podwyżka ta sięga kilkudziesięciu procent.
W tym momencie rozwinęła się dość burzliwa dyskusja.
W związku z tym, że trudno było dojść do porozumienia, Pan Przewodniczący zarządził kilkuminutową przerwę.
Po przerwie Pan Wójt wnioskował cenę za dostarczaną wodę 5,50 + VAT oraz 6,00 za ścieki – dla gospodarstw domowych.
Pan Urban nie zgadzał się z Panem Wójtem.
Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie wniosek Wójta.
Za wnioskiem Wójta głosowało 9 Radnych, 4 Radnych było przeciw i 2 Radnych wstrzymało się od głosu.
Pan Wójt wnioskował o przegłosowanie uchwały w wersji podanej przez niego, czyli 5,50 + VAT za dostarczaną wodę oraz 6,00 zł + Vat za odprowadzanie ścieków.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Bircza została podjęta przy 9 głosach “za”, 5 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Uchwała Nr III/10/2010 w sprawie dopłat do taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę
i zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Bircza została podjęta przez Radę przy 11 głosach “za” i 4 głosach przeciwnych.
Jednogłośnie została podjęta uchwała Nr III/11/2010 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2010 rok – kwota 6.160 zł z przeznaczeniem na wymianę okien w SP Sufczyna.
Przy 12 głosach “za” i 3 głosach wstrzymujących się, po krótkiej dyskusji została podjęta uchwała Nr III/12/2010 w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, ustalenia jej wysokości oraz terminów płatności i sposobu jej poboru.
 
Ad.4.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Pan Przewodniczący Rady zamknął III sesję kadencji 2010-2014, dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
 
Protokołowała:
Teresa Ślimak
 

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-01-25 20:22:00
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-01-25 20:23:51

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl