Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.[zamknij]
Biuletyn Informacji Publicznej Urząd Gminy Bircza
  
25-02-2020, Wtorek, 18:38


Jesteś tutaj ::
Strona główna Drukuj treść Poleć znajomemu Pomoc

Protokół Nr IV/2010

Protokół Nr IV/2010

 
z obrad sesji Rady Gminy w Birczy, odbytej w dniu 22 grudnia 2010 roku w sali klubowej Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki.
 
Sesja trwała od godz15.00 do godz.16.00.
W sesji uczestniczyli Radni w liczbie 14. Nieobecny był Radny Pan Czesław Mliczek (nieobecność usprawiedliwiona).
Ponadto w sesji uczestniczyli: Wójt Gminy Bircza – Pan Józef Żydownik, Skarbnik Gminy Bircza – Pani Bogumiła Sowa-Wiśniowska, Prezes ZGKiM w Birczy – Pan Jan Brodzicki, Dyrektor GOK,SiT w Birczy – Pani J.Haber-Słowińska, Dyrektor Zespołu Szkół w Birczy – Pani Cz.Pankiewicz, Dyrektor SP Lipa – Pani J.Lichota, Dyrektor SP Korzeniec – Pani E.Kubicka, Kierowbnik Posterunku Policji w Birczy - Pan K.Urban, Kierownik GOPS Bircza – Pani
W. Matusz, Kierownik ŚDS Bircza – Pani K.Banaś, Prezes Stowarzyszenia Birka – Pani H.Fedczak, Pan A.Segelin oraz sołtysi z terenu Gminy Bircza.
Uczestniczących w sesji obrazują załączone do protokołu listy obecności.
 
Porządek obrad przedstawiał się następująco:
1.      Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad
2.      Przyjęcie porządku obrad.
3.      Przyjęcie protokołów z trzech ostatnich sesji Rady Gminy.
4.      Przedstawienie i zatwierdzenie planów pracy stałych Komisji Rady Gminy.
5.      Podjęcie uchwał:
- w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych na terenie Gminy Bircza.
6.      Zakończenie obrad.
 
Ad.1.
Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy w Birczy – Pan Wojciech Bobowski.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził prawomocność obrad.
 
Ad.2.
Do proponowanego porządku obrad Pan J.Lichota – przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego wnioskował o wprowadzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza.
Wniosek Przewodniczącego Komisji Budżetu został przyjęty jednogłośnie.
Porządek obrad po wprowadzeniu wnioskowanych zmian został przyjęty jednogłośnie.
 
Ad.3.
Protokoły z trzech ostatnich sesji zostały przyjęte jednogłośnie.
 
Ad.4.
W tym punkcie porządku obrad kolejno były przedstawiane przez przewodniczących i zatwierdzane przez Radę plany pracy poszczególnych stałych komisji Rady Gminy – jak niżej:
 
- plan pracy Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego – przyjęto jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Ładu i Porządku Publicznego- przyjęto jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Kultury, Sportu, Opieki Społecznej i Rodziny – przyjęto jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Oświaty – przyjęto jednogłośnie,
- plan pracy Komisji Rewizyjnej – przyjęto jednogłośnie.
Przyjęte plany pracy stanowią załączniki do niniejszego protokołu.
Ad.5.
Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy
i urządzeń cmentarnych na terenie gminy Bircza przedstawiła Pani Krystyna Mac, wyjaśniając kolejno składniki opłat.
Następnie Pan Jan Lichota odczytał opinię dot. w/w projektu uchwały.
Niniejsza opinia stanowi załącznik do protokołu.
Radny Pan Urban zabierając głos powiedział, że przedstawione stawki opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych są nie do przyjęcia, gdyż są za wysokie.
Pan Antoni Segelin uczestniczący w sesji również stwierdził, że stawki opłat są zbyt wysokie.
Pan Wójt wyjaśnił, że są pewne opłaty, które trzeba ponosić.
Pan Wójt prosił o przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
Pan J.Lichota – Przewodniczący Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego zabierając głos powiedział, że utrzymanie cmentarza jest dość drogie i pewne opłaty musimy ponosić.
Radny Pan A.Pacławski wnioskował o zakończenie dyskusji i przegłosowanie przedstawionego projektu uchwały.
Wniosek Pan A.Pacławskiego został przyjęty jednogłośnie.
Wobec powyższego Pan Przewodniczący poddał pod głosowanie w/w projekt uchwały.
Uchwała Nr IV/13/2010 w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z cmentarzy i urządzeń z cmentarzy cmentarnych na terenie Gminy Bircza została podjęta przy 11 głosach “za” , 2 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się.
Przy 12 głosach “za”, 1 głosie przeciwnym i 1 głosie wstrzymującym się została podjęta uchwała Nr IV/14/2010 w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Wójta Gminy Bircza.
W/w uchwały stanowią załączniki do protokołu.
 
Ad.6.
W związku z wyczerpaniem porządku obrad, Przewodniczący Rady zamknął
IV sesję kadencji 2010- 2014 , dziękując wszystkim za udział.
 
 
 
Protokołowala:
Teresa Ślimak

Autor: Teresa Ślimak
Data: 2011-03-07 13:10:15
Udostępnił: Paweł Rogal
Data: 2011-03-07 13:12:24

Rejestr zmian


Urząd Gminy Bircza
ul. Ojca Św. Jana Pawła II 2
37-740 Bircza
tel. (016) 672-60-91
fax. (016) 672-53-41
email: sekretariat@bircza.pl
© ZETO-RZESZÓW Sp. z o.o., www.zetorzeszow.pl